ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

KODEKS CYWILNY TOM 1 KOMENTARZ CZĘŚĆ OGÓLNA (ART. 1–125)


HABDAS M. FRAS M.RED.

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER , rok wydania 2017, wydanie I

cena netto: 268.80 Twoja cena  255,36 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Kodeks cywilny Tom 1 Komentarz

Część ogólna (art. 1–125)


Publikacja, będąca częścią obszernego wielotomowego komentarza do Kodeksu cywilnego, prezentuje nowatorskie podejście do omawiania przepisów, kładąc nacisk na praktyczne aspekty ich wykładni i stosowania.

Autorami książki są uznani prawnicy z najlepszych krajowych ośrodków akademickich oraz praktycy legitymujący się bogatym dorobkiem zawodowym.

Szczególną uwagę autorzy poświęcają problemom spornym w doktrynie i judykaturze, a także wskazują pożądane sposoby ich rozwiązywania na podstawie najnowszych orzeczeń Sądu Najwyższego oraz sądów powszechnych. Wartością publikacji jest również ukazanie ewolucji regulacji ustawowej oraz towarzyszących jej zmian poglądów doktryny i kierunków orzecznictwa.

Kolejną zaletą książki jest przejrzysty układ graficzny, pozwalający na szybkie odnalezienie wybranych fragmentów. Pozycja wyróżnia się ponadto szczegółową strukturą wewnętrzną z jednolitym i czytelnym podziałem zagadnień.

"Istotnym walorem Komentarza jest szeroka, wyczerpująca prezentacja poglądów doktrynalnych i stanowisk judykatury przez autorów będących wybitnymi naukowcami lub praktykami. Ich własne poglądy są wyrażone w sposób wyważony i przekonujący. Komentarz cechuje wysoki poziom precyzji języka i logiki wywodu. Ponadto, wartością dodaną do nauki jest zręczna analiza najnowszego orzecznictwa sądowego i jego krytyczna ocena. Stanowi to o atrakcyjności książki dla sędziów, innych praktyków w zawodach prawniczych, aplikantów i studentów".

Prof. dr hab. Ewa Bagińska


Wykaz skrótów
Przedmowa

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny

KSIĘGA PIERWSZA. CZĘŚĆ OGÓLNA
TYTUŁ I. Przepisy wstępne
TYTUŁ II. Osoby
DZIAŁ I. Osoby fizyczne
Rozdział I. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych
Rozdział II. Miejsce zamieszkania
Rozdział III. Uznanie za zmarłego
DZIAŁ II. Osoby prawne
DZIAŁ III. Przedsiębiorcy i ich oznaczenia
TYTUŁ III. Mienie
TYTUŁ IV. Czynności prawne
DZIAŁ I. Przepisy ogólne
DZIAŁ II. Zawarcie umowy
DZIAŁ III. Forma czynności prawnych
DZIAŁ IV. Wady oświadczenia woli
DZIAŁ V. Warunek
DZIAŁ VI. Przedstawicielstwo
Rozdział I. Przepisy ogólne
Rozdział II. Pełnomocnictwo
Rozdział III. Prokura
TYTUŁ V. Termin
TYTUŁ VI. Przedawnienie roszczeń

Bibliografia
O Autorach


1224 strony, Format: 17.0x25.0cm, oprawa twarda

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2018