ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH KOMENTARZ


STACHOWIAK M. JERZYKOWSKI J. DZIERŻANOWSKI WŁ.

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER , rok wydania 2017, wydanie VII

cena netto: 325.10 Twoja cena  308,85 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Prawo zamówień publicznych

Komentarz


Najnowsze wydanie popularnego komentarza to wyczerpujące omówienie zmian w przepisach prawa zamówień publicznych.

Dzięki temu publikacja stanowi obowiązkową pozycję dla osób zajmujących się zamówieniami publicznymi w praktyce. 

Autorzy zaprezentowali również bogaty dorobek orzecznictwa w tym zakresie - począwszy od sądów okręgowych i Krajowej Izby Odwoławczej, po Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a także poglądy i doktryny Urzędu Zamówień Publicznych. 

W publikacji znajdziesz odpowiedzi m.in. na te pytania:

  • w jakim zakresie uproszczono procedury stosowane w zamówieniach publicznych?

  • jakie zmiany wprowadzono w zakresie zapewnienia lepszego dostępu do rynku zamówień publicznych małym i średnim przedsiębiorcom?

  • czym jest nowy tryb udzielania zamówień w ramach tzw. partnerstwa innowacyjnego oraz kiedy i jak się go stosuje?

  • jakie korzyści wynikają z wprowadzenia zasady proporcjonalności do czynności przygotowania i prowadzenia postępowania?

  • co się zmieniło w postępowaniach na usługi społeczne o wartości poniżej progów unijnych?

  • czym jest nowa procedura odwrócona w zamówieniach publicznych? Kto i kiedy może ją stosować?

  • co się zmieniło w zakresie składania i uzupełniania oświadczeń oraz dokumentów przez wykonawców?


Wykaz skrótów

Ustawa z 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)

Dział I. Przepisy ogólne
Rozdział 1. Przedmiot regulacji
Rozdział 2. Zasady udzielania zamówień
Rozdział 2a. Komunikacja zamawiającego z wykonawcami
Rozdział 3. Ogłoszenia

Dział II. Postępowanie o udzielenie zamówienia
Rozdział 1. Zamawiający i wykonawcy
Rozdział 2. Przygotowanie postępowania
Rozdział 3. Tryby udzielania zamówień
Oddział 1. Przetarg nieograniczony
Oddział 2. Przetarg ograniczony
Oddział 3. Negocjacje z ogłoszeniem
Oddział 3a. Dialog konkurencyjny
Oddział 4. Negocjacje bez ogłoszenia
Oddział 5. Zamówienie z wolnej ręki
Oddział 6. Zapytanie o cenę
Oddział 6a. Partnerstwo innowacyjne
Oddział 7. Licytacja elektroniczna
Rozdział 4. Wybór najkorzystniejszej oferty
Rozdział 5. Dokumentowanie postępowań

Dział III. Przepisy szczególne
Rozdział 1. Umowy ramowe
Rozdział 2. Dynamiczny system zakupów
Rozdział 3. Konkurs
Rozdział 4. Udzielanie zamówień przez koncesjonariuszy robót budowlanych
Rozdział 4a. Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa
Rozdział 5. Zamówienia sektorowe
Rozdział 6. Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Dział IV. Umowy w sprawach zamówień publicznych

Dział V. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Rozdział 1. Zakres działania
Rozdział 2. Rada Zamówień Publicznych
Rozdział 3. Kontrola udzielania zamówień
Oddział 1. Przepisy ogólne
Oddział 2. Kontrola doraźna
Oddział 3. Kontrola uprzednia zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej
Rozdział 4. Krajowa Izba Odwoławcza
Rozdział 5. (uchylony)

Dział VI. Środki ochrony prawnej
Rozdział 1. Przepisy wspólne
Rozdział 2. Odwołanie
Rozdział 3. Skarga do sądu

Dział VII. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy

Dział VIII. Zmiany w przepisach obowiązujących

Dział IX. Przepisy przejściowe i końcowe

Indeks rzeczowy
Bibliografia


1556 stron, Format: 15.0x21.5cm, oprawa twarda

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2018