ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

REKONSTRUKCJA WYPADKÓW ORAZ INNYCH ZDARZEŃ DROGOWYCH


PAWELEC K.J. RED.

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER , rok wydania 2017, wydanie I

cena netto: 145.10 Twoja cena  137,85 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Rekonstrukcja wypadków oraz innych zdarzeń drogowych


W publikacji szczegółowo omówiono m.in:

  • zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w tym zasady: pierwszeństwa, prędkości dostosowanej, zachowania wobec pieszych na przejściu;

  • zasady dopuszczenia dowodu w sprawach przestępstw i wykroczeń drogowych, znaczenie dowodowe opinii pozaprocesowej, zasady oceny opinii;

  • przestępstwo oszustwa ubezpieczeniowego;

  • zasady sporządzanie opinii biegłego do spraw techniki samochodowej.

Zawarte w książce informacje pozwolą osobom niemającym wykształcenia technicznego zrozumieć technikę opiniowania, przyjmowane założenia, sposób wykorzystania zgromadzonego materiału dowodowego, co umożliwi im prawidłową ocenę ekspertyzy.

Opracowanie jest przeznaczone dla sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, aplikantów, jak również dla pracowników naukowych.


Wykaz skrótów
Od autorów

Wstęp

Rozdział 1
Zarys problematyki
1. Uwagi wprowadzające
2. Uwarunkowania ostrożności
3. Typizacja przestępstw i wykroczeń drogowych

Rozdział 2
Przestępstwa z rozdziału XXI Kodeksu karnego. Zagadnienia węzłowe
1. Uwagi wprowadzające
2. Katastrofa w ruchu drogowym (art. 173 k.k.)
2.1. Uwagi wprowadzające
2.2. Strona podmiotowa
3. Sprowadzenie niebezpieczeństwa katastrofy (art. 174 k.k.)
3.1. Uwagi wprowadzające
3.2. Strona podmiotowa
3.3. Skutek
4. Wypadek drogowy
4.1. Uwagi wprowadzające
4.2. Podmiot przestępstwa
4.3. Podmiotowa strona czynu
4.4. Przedmiotowa strona czynu
4.5. Związek przyczynowy
4.6. Miejsce wypadku drogowego
4.7. Skutek wypadku drogowego
5. Pozostałe występki przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji drogowej
5.1. Uwagi wprowadzające
5.2. Prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego (art. 178a § 1 k.k.)
5.3. Ucieczka przed pościgiem (art. 178bk.k.)
5.4. Dopuszczenie do ruchu niebezpiecznego pojazdu (art. 179 k.k.)
5.5. Zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu pojazdów (art. 180 k.k.)
5.6. Prowadzenie pojazdu mechanicznego bez uprawnień (art. 180a k.k.)
6. Zbieg przepisów o czynach przeciwko bezpieczeństwu drogowemu z innymi
6.1. Uwagi wprowadzające
6.2. Zbieg przepisów o nieumyślnym spowodowaniu katastrofy i umyślnym sprowadzeniu jej niebezpieczeństwa
6.3. Zbieg przestępstwa wypadku drogowego z innymi
6.4. Artykuł 178a § 1 k.k. w zbiegu z innymi
6.5. Zbieg pozostałych przestępstw z rozdziału XXI Kodeksu karnego z innymi
6.6. Wnioski końcowe

Rozdział 3
Wykroczenia drogowe. Zagadnienia podstawowe
1. Uwagi wprowadzające
2. Spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu (art. 86 k.w.)
3. Wywołanie niebezpieczeństwa dla innej osoby (art. 98 k.w.)
4. Pozostałe wykroczenia z rozdziału XI Kodeksu wykroczeń

Rozdział 4
Podstawowe zasady bezpieczeństwa - zasady sprawności psychomotorycznej
1. Uwagi wstępne
2. Stan nietrzeźwości
3. Stan po użyciu środka odurzającego
4. Zmęczenie i stan zdrowia kierującego
5. Zasada sprawności technicznej
6. Nakaz pozostania na miejscu wypadku

Rozdział 5
Zasady bezpieczeństwa (bezwzględne nakazy)
1. Wprowadzenie
2. Zasada ruchu prawostronnego
3. Zasada pierwszeństwa
4. Zasada pierwszeństwa na skrzyżowaniu
5. Zasada pierwszeństwa przy jeździe na wprost
6. Zasada pierwszeństwa między kierującymi a pieszymi
7. Pierwszeństwo pojazdu uprzywilejowanego
8. System znaków

Rozdział 6
Zasady bezpieczeństwa. Reguły interpretacyjne
1. Uwagi wprowadzające
2. Zasada szczególnej ostrożności i ograniczonego zaufania
3. Zasada prędkości dostosowanej
4. Zachowanie wobec pieszych na przejściu
5. Zatrzymanie i postój
6. Wymijanie, omijanie i wyprzedzanie
7. Hamowanie i bezpieczny odstęp
8. Używanie świateł
9. Przejeżdżanie przez przejazd kolejowy
10. Reguły taktyczne
11. Zwyczaj

Rozdział 7
Oszustwa i wyłudzenie odszkodowania jako potencjalna prawnokarna kwalifikacja pozorowanych zdarzeń drogowych
1. Uwagi wstępne
1.1. Wprowadzenie
1.2. Okoliczności faktyczne pozorowanych zdarzeń drogowych
2. Oszustwo jako kwalifikacja karna pozorowanych zdarzeń drogowych. Oszustwa samochodowe
2.1. Uwagi wprowadzające
2.2. Przestępne wyłudzenie korzyści majątkowej za zwrot bezprawnie zabranej rzeczy (art. 286 § 2 k.k.)
3. Wypadek mniejszej wagi (art. 286 § 3 k.k.)
4. Wyłudzenie odszkodowania jako potencjalna kwalifikacja karna pozorowanych zdarzeń drogowych (art. 298 § 1 k.k.)
5. Zbieg przepisów
6. Kwalifikacja karna pozorowanych zdarzeń drogowych

Rozdział 8
Rekonstrukcja wypadku drogowego i zdarzenia drogowego przez biegłego
1. Zagadnienia ogólne
2. Dopuszczenie dowodu
3. Przedmiot opinii
4. Zasada bezstronności i obiektywizmu
5. Przesłuchanie biegłego
6. Opinia pozaprocesowa i jej znaczenie dowodowe
7. Ocena opinii
8. Dogmatyczna ocena materiału dowodowego
8.1. Uwagi wprowadzające
8.2. Obiektywne przypisanie skutku
8.3. Koncepcja rozszerzonej odpowiedzialności
8.4. Nieprzewidywalność zachowań i ich ocena

Rozdział 9
Opinia biegłego do spraw ruchu drogowego i techniki samochodowej
1. Uwagi wprowadzające
2. Ogólne założenia opinii
3. Ocena materiału badawczego
4. Zakres opinii
5. Założenia przyjęte do opiniowania

Rozdział 10
Rodzaje opinii
1. Ocena stanu technicznego pojazdu, jego zespołów lub części
2. Rekonstrukcja wypadków z udziałem pieszych
3. Rekonstrukcja zderzeń pojazdów
4. Ustalenie osoby kierującej pojazdem
5. Wypadki drogowe z udziałem jednośladów
6. Ocena rodzaju i stopnia uszkodzeń pojazdów
7. Nowoczesne techniki w opiniowaniu - komputerowe wspomaganie rekonstrukcji zdarzeń drogowych

Załącznik. Tabele

Wykaz ważniejszej literatury


388 stron, Format: 14.5x21.0cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2018