ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

USTAWA O KONTROLI W ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ KOMENTARZ Z WZORAMI DOKUMENTÓW


DOBRUK M. BOLEK T.

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER , rok wydania 2017, wydanie I

cena netto: 223.80 Twoja cena  212,61 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Ustawa o kontroli w administracji rządowej

Komentarz z wzorami dokumentów


Publikacja odpowiada m.in. na następujące pytania:

  • Kto podlega kontroli w administracji rządowej i kto jest upoważniony do jej przeprowadzenia?

  • Jak ustalić kryteria oraz cel kontroli?

  • Jak zaplanować, przygotować oraz przeprowadzić kontrolę w administracji rządowej?

  • Jak poprawnie udokumentować wyniki kontroli?

  • Jakie są uprawnienia i obowiązki stron postępowania kontrolnego, tj. kontrolowanego i kontrolującego?

Komentarz uwzględnia aktualne zmiany Standardów kontroli w administracji rządowej dokonane w dniu 31 sierpnia 2017 r., które są jednym z podstawowych (po komentowanej ustawie) dokumentów odnoszących się do postępowania kontrolnego prowadzonego w sektorze rządowym. 

Opracowanie zawiera ponad 30 wzorów pism - stosowanych zarówno przez kontrolerów, jak i przez kontrolowanych - które mogą być wykorzystywane w toku kontroli. 

Książka pomoże w pracy zarówno kontrolerów, koordynatorów, kierowników komórek do spraw kontroli, jak i pracowników różnych stopni zarządzania w jednostce kontrolującej. Będzie istotnym wsparciem w zakresie korzystania z uprawnień przysługujących jednostkom objętych kontrolą, wywiązywania się z obowiązków związanych z postępowaniem kontrolnym, czy też możliwości odwoływania się od wyników kontroli.


Wykaz skrótów

Wstęp

CZĘŚĆ I

1. Wprowadzenie do ustawy
2. Wybrane aspekty kontroli w administracji rządowej
3. Diagnoza wykorzystywania funkcji kontroli w administracji rządowej
4. Wytyczne w sprawie kontroli w administracji rządowej
5. Proces legislacyjny ustawy o kontroli w administracji rządowej
6. Standardy kontroli w administracji rządowej
7. Perspektywy funkcji kontroli w administracji rządowej

CZĘŚĆ II

Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. Nr 185, poz. 1092)

ROZDZIAŁ 1. Przepisy ogólne
Art. 1. [Zakres ustawy]
Art. 2. [Zakres ustawy cd.]
Art. 3. [Cel kontroli]
Art. 4. [Kryteria kontroli]
Art. 5. [Definicje]
Art. 6. [Kompetencje do kontroli]
Art. 7. [Kompetencje Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów]
Art. 8. [Kompetencje koordynacyjne Prezesa Rady Ministrów]
Art. 9. [Kompetencje informacyjne Prezesa Rady Ministrów]
Art. 10. [Kontrola wspólna]
Art. 11. [Tryby kontroli]
Art. 12. [Planowanie działalności kontrolnej]
Art. 13. [Stosowanie k.p.a.]

ROZDZIAŁ 2. Kontrola w trybie zwykłym
Art. 14. [Program kontroli]
Art. 15. [Przygotowanie kontroli]
Art. 16. [Upoważnienie do kontroli]
Art. 17. [Zespół kontrolny]
Art. 18. [Delegowanie kontrolera]
Art. 19. [Wyłączenie kontrolera]
Art. 20. [Zawiadomienie o kontroli]
Art. 21. [Czynności kontrolne]
Art. 22. [Uprawnienia kontrolera]
Art. 23. [Sygnalizacja zagrożenia]
Art. 24. [Uprawnienia kontrolera]
Art. 25. [Obowiązki pracowników kontrolowanego]
Art. 26. [Odpowiedzialność za utrudnianie kontroli]
Art. 27. [Dowody kontroli]
Art. 28. [Wyjaśnienia]
Art. 29. [Odmowa udzielenia wyjaśnień]
Art. 30. [Oświadczenie]
Art. 31. [Zasady przeprowadzania oględzin]
Art. 32. [Protokół z czynności kontrolnych]
Art. 33. [Powołanie biegłego]
Art. 34. [Uprawnienia kontrolera dotyczące innych jednostek]
Art. 35. [Dodatkowe wyjaśnienia kierownika jednostki kontrolowanej]
Art. 36. [Projekt wystąpienia pokontrolnego]
Art. 37. [Projekt wystąpienia pokontrolnego cd.]
Art. 38. [Przekazanie projektu wystąpienia pokontrolnego kierownikowi jednostki kontrolowanej]
Art. 39. [Przekazanie projektu wystąpienia pokontrolnego byłemu kierownikowi jednostki kontrolowanej]
Art. 40. [Zastrzeżenia do projektu wystąpienia pokontrolnego]
Art. 41. [Sprostowanie w projekcie wystąpienia pokontrolnego]
Art. 42. [Rozpatrywanie zastrzeżenia do projektu wystąpienia pokontrolnego]
Art. 43. [Dodatkowe czynności kontrolne]
Art. 44. [Żądanie dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień]
Art. 45. [Zajęcie stanowiska wobec wniesionych zastrzeżeń]
Art. 46. [Wystąpienie pokontrolne]
Art. 47. [Wystąpienie pokontrolne cd.]
Art. 48. [Odwołanie od wystąpienia pokontrolnego]
Art. 49. [Informacja o usunięciu nieprawidłowości]
Art. 50. [Odstąpienie od kontroli]

ROZDZIAŁ 3. Kontrola w trybie uproszczonym
Art. 51. [Kontrola w trybie uproszczonym]
Art. 52. [Tryb kontroli uproszczonej]
Art. 53. [Zmiana trybu kontroli]

ROZDZIAŁ 4. Dokumentacja kontroli
Art. 54. [Akta kontroli]
Art. 55. [Dostęp do akt kontroli]

ROZDZIAŁ 5. Informacje o wynikach kontroli
Art. 56. [Informacja o wynikach kontroli]
Art. 57. [Przekazywanie informacji o wynikach kontroli]

ROZDZIAŁ 6. Zmiany w przepisach obowiązujących
Art. 58-76. (pominięte)

ROZDZIAŁ 7. Przepisy przejściowe i końcowe
Art. 77. [Przepis przejściowy]
Art. 78. [Wejście w życie ustawy]

Bibliografia

CZĘŚĆ III

Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. Nr 185, poz. 1092)

Standardy kontroli w administracji rządowej

Wzory dokumentów

Wzór nr 1. Okresowy plan kontroli
Wzór nr 2. Program kontroli
Wzór nr 3. Wniosek o udostępnienie dokumentów i informacji
Wzór nr 4. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
Wzór nr 5. Powołanie zespołu kontrolerów
Wzór nr 6. Wyłączenie kontrolera
Wzór nr 7. Oświadczenie dotyczące kontroli
Wzór nr 8. Protokół oględzin
Wzór nr 9. Protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień
Wzór nr 10. Protokół przyjęcia ustnego oświadczenia
Wzór nr 11. Postanowienie o powołaniu biegłego
Wzór nr 12. Upoważnienie dla biegłego
Wzór nr 13. Pismo kontrolera - wniosek o udostępnienie dokumentów i informacji
Wzór nr 14. Pismo o złożenie dodatkowych wyjaśnień
Wzór nr 15. Projekt wystąpienia pokontrolnego
Wzór nr 16. Pismo dotyczące przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego
Wzór nr 17. Pismo dotyczące przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego byłemu kierownikowi jednostki
Wzór nr 18. Pismo zawierające zastrzeżenia do projektu wystąpienia pokontrolnego
Wzór nr 19. Wniosek o przedłużenie terminu na zgłoszenie zastrzeżeń
Wzór nr 20. Przedłużenie terminu na zgłoszenie zastrzeżeń
Wzór nr 21. Pismo w sprawie sprostowania projektu wystąpienia pokontrolnego - na wniosek
Wzór nr 22. Pismo w sprawie sprostowania projektu wystąpienia pokontrolnego - z urzędu
Wzór nr 23. Pismo o odrzuceniu zastrzeżeń
Wzór nr 24. Odwołanie od odrzucenia zastrzeżeń
Wzór nr 25. Uchylenie lub podtrzymanie wyników rozpatrywania zastrzeżeń
Wzór nr 26. Pismo o przekazanie dokumentów lub złożenie pisemnych wyjaśnień
Wzór nr 27. Stanowisko wobec zastrzeżeń
Wzór nr 28. Wystąpienie pokontrolne
Wzór nr 29. Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne
Wzór nr 30. Odstąpienie od kontroli
Wzór nr 31. Sprawozdanie z kontroli
Wzór nr 32. Pismo przewodnie
Wzór nr 33. Informacja o wynikach kontroli


364 strony, Format: 15.0x21.5cm, oprawa twarda

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2018