ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

SYSTEMY WYSZUKIWANIA INFORMACJI PRAWNEJ


PETZEL J.

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER , rok wydania 2017, wydanie I

cena netto: 167.60 Twoja cena  159,22 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Systemy wyszukiwania informacji prawnej


Rozwój nowoczesnych technologii informacyjnych i ich zastosowanie w sferze prawa nie tylko zmieniają charakter usług prawniczych, lecz także stawiają nowe wyzwania prawnikom, którzy w przyszłości - bez dysponowania odpowiednią wiedzą o charakterze informatyczno-prawnym - nie będą mogli w sposób efektywny uprawiać swojego zawodu. 

Wykorzystanie technologii informacyjnych w zakresie omawianym w monografii Systemy wyszukiwania informacji prawnej wiąże się z tworzeniem olbrzymiej liczby nowych aplikacji. Książka odpowiada zatem m.in. na pytania:

  • Czym są informacja prawna i informatyka prawnicza?

  • Jak rozumieć pojęcie "język prawa"?

  • Jakie są wady i zalety systemów bezpośredniego i pośredniego udostępniania informacji prawnych?

  • Jakie są kierunki rozwoju nowych koncepcji wyszukiwania informacji prawnej?

Publikacja przedstawia problematykę budowy komputerowych systemów wyszukiwania informacji prawnej, która w ramach informatyki prawniczej uznawana jest za podstawową. Prawnik nie może dziś pracować skutecznie bez posługiwania się tego typu systemami. Jest więc sprawą istotną, aby były one konstruowane w sposób zapewniający szybkie uzyskanie relewantnej informacji prawnej. Analiza stosowanych dla tego celu rozwiązań, w tym opartych na wykorzystaniu sztucznej inteligencji, stanowi główny przedmiot tej monografii.


Wprowadzenie
Bibliografia

Rozdział I
Przedmiot i struktura informatyki prawniczej
1. Powstanie informatyki prawniczej
2. Metody formalne w badaniu prawa
2.1. Metody matematyczne. Prawometria
2.2. Metody cybernetyczne. Cybernetyka prawnicza
2.3. Metody informatyczne. Informatyka prawnicza
3. Koncepcje rozumienia informatyki prawniczej
3.1. Struktura informatyki prawniczej
4. Rozumienie informatyki prawniczej i jej aktualna struktura
4.1. Perspektywy rozwoju informatyki prawniczej
5. Miejsce problematyki systemów wyszukiwania informacji w informatyce prawniczej
Bibliografia

Rozdział II
Informacja prawna
1. Rozumienie pojęcia informacji
1.1. Lingwistyczne, cybernetyczne, teoretyczno-informacyjne i informatyczne definicje informacji
2. Informacja o prawie
3. Informacja w prawie
Bibliografia

Rozdział III
Języki prawa
1. Rozumienie języka prawnego
1.1. Koncepcje teoretyczno-prawne i logiczne
1.2. Koncepcje lingwistyczne i socjolingwistyczne
1.3. Klasyfikacja języków występujących na gruncie prawa
1.4. Języki prawa w świetle analiz informatyczno-prawnych
1.4.1. Język prawny a język powszechny
2. Empiryczna analiza polskiego języka prawnego
3. Nowoczesne metody analizy języka prawnego
4. Języki baz informacji o prawie
Bibliografia

Rozdział IV
Rola systemów informowania o prawie
1. Systemy informowania o prawie
1.1. Analiza problematyki udostępniania informacji o prawie obywatelom
2. Kategorie informacji prawnej
3. Modele informowania o prawie
3.1. Modele systemów udostępniania informacji prawnej na zasadach niekomercyjnych
4. Modele informowania o prawie w Polsce
Bibliografia

Rozdział V
Typy systemów wyszukiwania informacji prawnej
1. Systemy bezpośredniego i pośredniego udostępniania informacji prawnych
1.1. Analiza możliwości stosowania na gruncie prawa systemów typu bezpośredniego
2. Systemy pośredniego wyszukiwania informacji prawnej
2.1. Typy systemów informacji pośredniej
2.1.1. Tradycyjne systemy wyszukiwania informacji
2.1.1.1. Ogólne zasady klasyfikacji hierarchicznej
2.1.1.1.1. Klasyfikacja dziesiętna M. Deweya
2.1.1.1.2. Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna
2.1.1.1.3. Analiza przydatności stosowania klasyfikacji hierarchicznych w wyszukiwaniu informacji prawnej
2.1.1.2. Systemy haseł przedmiotowych
2.1.1.2.1. Analiza przydatności stosowania systemów haseł przedmiotowych w wyszukiwaniu informacji prawnej
3. Podstawowe zasady działania i organizacji komputerowych systemów wyszukiwania informacji
3.1. Wyszukiwanie informacji przy użyciu komputera
3.2. Budowa komputera
3.3. Zapisy komputerowe w systemach wyszukiwawczych
4. Systemy indeksowe
4.1. Rodzaje systemów indeksowych
4.2. Zapisy służące do przeszukania bazy danych
4.2.1. Słownik główny
4.2.2. Lista inwersyjna
4.2.3. Lista prosta
4.3. Formułowanie instrukcji wyszukiwawczych. Operatory boolowskie
4.4. Zapisy archiwalne. Prezentacja wyniku wyszukania
4.5. Wady i zalety systemów indeksowych
5. Systemy pełnotekstowe
5.1. Słowa nieużyteczne dla indeksowania
5.2. Zapisy służące do przeszukania bazy danych
5.2.1. Zbiór tekstowy
5.2.2. Wykaz odwrócony
5.2.3. Lista prosta
5.2.4. Słownik główny
5.2.5. Wykaz - reprodukcja
5.3. Formułowanie instrukcji wyszukiwawczych. Operatory pozycyjne
5.4. Problematyka form fleksyjnych w wyszukiwaniu
5.5. Przebieg operacji wyszukiwania w systemach pełnotekstowych
5.6. Wyszukiwanie ważone
5.7. Zalety i wady systemów pełnotekstowych
Bibliografia

Rozdział VI
Nieklasyczne koncepcje wyszukiwania informacji prawnej
1. Wprowadzenie
1.1. Kierunki rozwoju nowych koncepcji wyszukiwania informacji prawnej
1.2. Systemy oparte o wykorzystanie języka naturalnego
1.3. Podstawy teoretyczne nowych koncepcji proponowanych na gruncie wyszukiwania informacji prawnej
1.3.1. Metody wyodrębniania podprzestrzeni w przestrzeni dokumentów
1.3.1.1. Analiza wektorowa
1.3.1.2. Analiza statystyczna podobieństwa tekstów
1.3.2. Metody wyodrębniania podprzestrzeni w przestrzeni terminów
1.3.2.1. Tezaurus statystyczny
1.3.2.2. Mapy semantyczne
1.4. Ocena zaprezentowanych koncepcji nieklasycznych
2. Systemy konceptualne wyszukiwania informacji prawnej
3. Nowe techniki wyszukiwawcze
3.1. Sieci neuronowe
3.2. Algorytmy genetyczne
3.3. Latent Semantic Analysis
3.4. Hipertekst
4. Zastosowanie sztucznej inteligencji w systemach wyszukiwania informacji prawnej
4.1. Ontologie prawnicze
4.2. Ontologie leksykalne
4.3. Wykorzystanie sieci neuronowych
4.4. Case based reasoning
4.5. Automatyczna analiza lingwistyczna (NLP)
5. Systemy hybrydowe
6. Perspektywy rozwoju zastosowania sztucznej inteligencji w prawie
7. Ocena nowych koncepcji wyszukiwania informacji prawnej
Bibliografia

Rozdział VII
Przegląd najważniejszych systemów wyszukiwania informacji prawnej na świecie
1. Wprowadzenie
2. Systemy wyszukiwania informacji prawnej na kontynencie północnoamerykańskim
2.1. USA
2.2. Kanada
3. Europejskie systemy wyszukiwania informacji prawnej
3.1. Belgia
3.2. Francja
3.3. Szwecja
3.4. Włochy
3.5. Niemcy
3.6. Austria
3.7. Norwegia
3.8. Wielka Brytania
3.9. Szwajcaria
3.10. Dania
3.11. Finlandia
3.12. Holandia
3.13. Pozostałe kraje europejskie
3.14. Polska
4. Europejskie bazy prawne wspólnot ponadnarodowych
5. Podsumowanie
Bibliografia

Załącznik nr 1. Deklaracja Wolnego Dostępu do Prawa (Declaration on Free Access to Law)
Załącznik nr 2. Lista członków FALM
Załącznik nr 3. Deklaracja Haska
Załącznik nr 4. Niekomercyjne bazy danych
Załącznik nr 5. Struktura systemu POWER
Załącznik nr 6. Wykaz linków do najważniejszych baz instytucji Unii Europejskiej


488 stron, Format: 14.9x21.5, oprawa twarda

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2018