ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

POZAKODEKSOWE PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO ZASOBOM PRZYRODY I ŚRODOWISKU


MOZGAWA M. RED.

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER , rok wydania 2017, wydanie I

cena netto: 268.80 Twoja cena  255,36 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Pozakodeksowe przestępstwa przeciwko zasobom przyrody i środowisku


Publikacja jest kompleksowym opracowaniem problematyki pozakodeksowych przestępstw skierowanych przeciwko zasobom przyrodniczym.

Dokonano w niej analizy przestępstw stypizowanych w ustawach:

 • o ochronie przyrody,

 • o ochronie zwierząt,

 • o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,

 • o ochronie zwierząt wykorzystywanych dla celów naukowych lub edukacyjnych,

 • Prawo łowieckie,

 • o rybactwie śródlądowym,

 • o mikroorganizamach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych,

 • o ochronie prawnej odmian roślin,

 • o leśnym materiale rozmnożeniowym,

 • Prawo geologiczne i górnicze,

 • Prawo wodne, z zasygnalizowaniem zmian wprowadzonych nową ustawą z 20.07.2017 r.,

 • o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,

 • o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych;

 • o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest.

Autorzy omówili szczegółowo ustawowe znamiona przestępstw stypizowanych we wskazanych ustawach (z pominięciem wykroczeń tam występujących). Zwrócili również uwagę na złożoną problematykę zbiegu przepisów oraz kwestie wymiaru kary. Opracowanie zostało wzbogacone o orzecznictwo sądów polskich, poglądy doktryny i odwołanie do powszechnie obowiązujących aktów prawa krajowego i międzynarodowego. 

Książka jest przeznaczona przede wszystkim dla praktyków (sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych), jak również innych osób, które w swojej codziennej pracy mogą się zetknąć z trudnymi problemami praktycznego stosowania często niejasnych przepisów pozakodeksowego prawa karnego. Publikacja będzie przydatna także dydaktykom oraz studentom i doktorantom, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę o skomplikowane zagadnienia szeroko rozumianego prawa karnego.


Wykaz skrótów
Wstęp

Ustawa z 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016 r. poz .2134 ze zm.)

Ustawa z 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2013 r. poz .856 ze zm.)

Ustawa z 11.03.2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2017 r. poz .1855)

Ustawa z 15.01.2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych (Dz.U. poz .266)

Ustawa z 13.10.1995 r. - Prawo łowieckie (Dz.U. z 2017 r. poz .1295)

Ustawa z 18.04.1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz.U. z 2015 r. poz .652 ze zm.)

Ustawa z 22.06.2015 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz.U. z 2015 r. poz .806 ze zm.)

Ustawa z 26.06.2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz.U. z 2016 r. poz .843)

Ustawa z 7.06.2001 r. o leśnym materiale rozmnożeniowym (Dz.U. z 2017 r. poz .116)

Ustawa z 9.06.2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U .z 2016 r. poz .1131 ze zm.)

Ustawa z 18.07.2001 r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz .1121)

Ustawa z 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2017 r. poz .328)

Ustawa z 15.05.2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonowa oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. z 2015 r. poz .881 ze zm.)

Ustawa z 19.06.1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2004 r. Nr 3, poz .20 ze zm.)


528 stron, Format: 15.0x21.0cm, oprawa twarda

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2018