ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

ZASADY INWENTARYZACJI TEORIA I DOBRE PRAKTYKI


GOS W. MUĆKO P. HOŃKO S. KIZIUKIEWICZ T.

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER , rok wydania 2017, wydanie I

cena netto: 156.39 Twoja cena  148,57 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Zasady inwentaryzacji

Teoria i dobre praktyki


W publikacji kompleksowo omówiono zasady przeprowadzania inwentaryzacji przez jednostki prowadzące księgi rachunkowe i ewidencje podatkowe.

Ponadto wskazano obowiązki wynikające z przepisów oraz podkreślono rolę inwentaryzacji jako narzędzia kontroli przydatnego w zarządzaniu.

W książce zawarto również przykłady obliczeń, schematy i wzory dokumentów.

W opracowaniu przedstawiono m.in.:

  • charakterystykę inwentaryzacji, w tym jej rodzajów, metod, terminów, trybu przeprowadzania w tradycyjny sposób oraz z zastosowaniem techniki komputerowej;

  • zasady organizacji sprzyjające prawidłowej i sprawnej realizacji inwentaryzacji przez jednostkę we własnym zakresie, a także z uwzględnieniem możliwości skorzystania z usług podmiotów zewnętrznych (outsourcing);

  • metody inwentaryzacji: w drodze spisu z natury, uzyskania potwierdzeń oraz przez porównanie zapisów w księgach rachunkowych z dokumentacją;

  • problemy inwentaryzacji przeprowadzanej doraźnie, w związku ze zmianą osoby odpowiedzialnej za określone składniki majątku;

  • problemy inwentaryzacji związane z postępowaniem upadłościowym, restrukturyzacyjnym i pozostawaniem jednostek w stanie likwidacji;

  • zasady spisu z natury i wykorzystania jego wyników przez podmioty prowadzące ewidencje podatkowe (ryczałt ewidencjonowany i podatkową księgę przychodów i rozchodów).

W publikacji znajdują się odniesienia do ustawy o rachunkowości, a także aktualnych przepisów prawa podatkowego, Kodeksu spółek handlowych, prawa pracy, prawa restrukturyzacyjnego i prawa upadłościowego. Autorzy wzięli pod uwagę również stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji zapasów drogą spisu z natury.

Książka przeznaczona jest dla ekonomistów i księgowych, doradców podatkowych, adwokatów, radców prawnych oraz sędziów. Będzie pomocnym źródłem wiedzy dla pracowników działów kadr, zasobów ludzkich, a także menedżerów oraz mikro- i małych przedsiębiorców. Zainteresuje również przedstawicieli nauki oraz studentów ekonomii i finansów.


Wykaz skrótów
Wstęp

Rozdział 1
Inwentaryzacja jako instrument kontroli wewnętrznej
1.1. Istota, odmiany (rodzaje) i zadania inwentaryzacji
1.2. Przedmiot i metody inwentaryzacji
1.3. Terminy i częstotliwość inwentaryzacji
1.4. Etapy inwentaryzacji

Rozdział 2
Podstawowe zasady organizacji inwentaryzacji
2.1. Dokumentacja inwentaryzacyjna
2.2. Obowiązki osób przeprowadzających inwentaryzację
2.3. Outsourcing inwentaryzacji
2.4. Spis z natury wspomagany informatycznie

Rozdział 3
Przygotowanie i przeprowadzenie spisu z natury
3.1. Czynności poprzedzające spis z natury
3.2. Zasady postępowania z dokumentacją spisową
3.3. Pomiar spisywanych zapasów
3.4. Szczególne sytuacje w czasie spisu z natury zapasów
3.5. Kontrola przebiegu spisu z natury zapasów
3.6. Zakończenie spisu z natury zapasów
3.7. Spis z natury środków trwałych
3.8. Spis z natury gotówki

Rozdział 4
Rozliczenie spisu z natury
4.1. Wycena spisu z natury
4.2. Ustalanie różnic inwentaryzacyjnych wynikających ze spisu z natury
4.3. Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych wynikających ze spisu z natury

Rozdział 5
Inwentaryzacja drogą uzyskania potwierdzeń
5.1. Zakres przedmiotowy inwentaryzacji przez uzyskanie potwierdzeń
5.2. Procedury inwentaryzacji drogą potwierdzeń
5.3. Wyjaśnienie i rozliczenie różnic wynikających z inwentaryzacji w drodze potwierdzenia sald

Rozdział 6
Inwentaryzacja przez porównanie stanów wynikających z ksiąg rachunkowych z dokumentacją
6.1. Zakres przedmiotowy inwentaryzacji przez porównanie z dokumentacją
6.2. Procedura inwentaryzacji drogą porównań
6.3. Ustalanie i weryfikacja wartości składników w drodze porównań z dokumentacją źródłową

Rozdział 7
Inwentaryzacja w szczególnych sytuacjach
7.1. Inwentaryzacja doraźna
7.2. Inwentaryzacja w ramach postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego
7.3. Przeprowadzenie inwentaryzacji w jednostkach w stanie likwidacji

Rozdział 8
Inwentaryzacja w jednostkach prowadzących ewidencje podatkowe
8.1. Zakres i zasady inwentaryzacji przeprowadzanej przez ryczałtowców
8.2. Obowiązki inwentaryzacyjne w wypadku prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów
8.3. Wykorzystanie wyników spisu z natury w rocznym rozliczeniu podatkowym prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów

Spis literatury i aktów prawnych
Spis tabel i schematów
Autorzy


192 strony, Format: 14.5x20.7, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2018