ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

KONSTRUKCJA APELACJI JAKO ŚRODKA ODWOŁAWCZEGO W PROCESIE KARNYM


ŚWIECKI D.

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER , rok wydania 2017, wydanie I

cena netto: 223.80 Twoja cena  212,61 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Konstrukcja apelacji jako środka odwoławczego w procesie karnym


Publikacja omawia problematykę podstawowego środka odwoławczego przysługującego stronom od wyroków sądu pierwszej instancji.

W opracowaniu przedstawiono zagadnienia związane z zasadami zaskarżenia wyroku - począwszy od otwarcia drogi do wniesienia apelacji a skończywszy na jej rozpoznaniu.

Autor omawia ustawowo określone wymagania dotyczące konstrukcji apelacji - poszczególne elementy budowy apelacji, z których najważniejsze to:

  • zakres zaskarżenia,

  • zarzuty odwoławcze według ustawowego podziału na względne i bezwzględne przyczyny odwoławcze.

Rozpoznanie apelacji następuje co do zasady w granicach postawionych zarzutów, zatem prawidłowe ich sfomułowanie stanowi podstawowy warunek uwzględnienia apelacji.

W książce zostały przedstawione ponadto zasady rozpoznania apelacji związane z granicami kontroli odwoławczej oraz granicami orzekania sądu odwoławczego. Przybliżono też przebieg postępowania apelacyjnego oraz wskazano na rodzaje rozstrzygnięć sądu odwoławczego wydawanych po rozpoznaniu apelacji. Uwzględniono najnowsze orzecznictwo oraz literaturę dotyczące procesu karnego, a także zmiany legislacyjne w tym zakresie, które weszły w życie 15.04.2016 r. (Dz.U. poz. 437) oraz 13.07.2017 r. (Dz.U. poz. 773).

Książka zawiera cenne wskazówki dla sędziów, prokuratorów, adwokatów i radców prawnych, a także aplikantów tych zawodów prawniczych.


Wykaz skrótów
Wstęp

Rozdział I
Konstytucyjny i konwencyjny standard kontroli odwoławczej

Rozdział II
Apelacja jako środek odwoławczy
1. System środków odwoławczych
2. Cechy apelacji jako środka odwoławczego

Rozdział III
Otwarcie drogi do wniesienia apelacji
1. Przedmiot zaskarżenia
2. Wniosek o sporządzenie na piśmie i doręczenie uzasadnienia wyroku
3. Zakres przedmiotowy i podmiotowy wniosku o sporządzenie na piśmie uzasadnienia wyroku
3.1. Oznaczenie zakresu wniosku
3.2. Zasady sporządzania uzasadnienia wyroku wydanego w trybach konsensualnych
3.3. Zakres wniosku a granice kontroli odwoławczej
3.4. Odmowa przyjęcia wniosku
4. Doręczenie wyroku z uzasadnieniem

Rozdział IV
Warunki skutecznego wniesienia apelacji
1. Dopuszczalność wniesienia apelacji
2. Podmioty uprawnione do wniesienia apelacji
3. Gravamen (interes prawny)
4. Termin do wniesienia apelacji
5. Przywrócenie terminu do wniesienia apelacji

Rozdział V
Zasady sporządzania apelacji
1. Uwagi ogólne
2. Wymagania formalne apelacji
2.1. Warunki formalne apelacji jako pisma procesowego
2.2. Warunki formalne apelacji jako środka odwoławczego
2.2.1. Kierunek apelacji
2.2.2. Zakres zaskarżenia
2.2.3. Zarzuty odwoławcze
2.2.3.1. Uwagi ogólne
2.2.3.2. Zarzut obrazy prawa materialnego
2.2.3.3. Zarzut obrazy przepisów postępowania
2.2.3.4. Zarzut błędu w ustaleniach faktycznych
2.2.3.5. Zarzut rażącej niewspółmierności kary, środka karnego, nawiązki lub nieprawidłowego orzeczenia o środku zabezpieczającym, przepadku lub o innym środku
2.2.4. Wniosek odwoławczy
2.2.5. Uzasadnienie apelacji
2.2.6. Odpisy apelacji
2.2.7. Przymus adwokacko-radcowski
3. Odpowiedź na apelację

Rozdział VI
Granice kontroli apelacyjnej
1. Uwagi ogólne
2. Elementy wyznaczające granice kontroli odwoławczej
3. Zakaz stawiania niektórych zarzutów odwoławczych w trybach konsensualnych

Rozdział VII
Granice orzekania sądu odwoławczego
1. Uwagi ogólne
2. Kierunek orzekania
3. Zakaz reformationis in peius
4. Reguły ne peius
5. Orzekanie poza granicami zaskarżenia i podniesionymi zarzutami
5.1. Uwagi ogólne
5.2. Orzekanie poza podmiotowymi granicami zaskarżenia (art. 435 k.p.k.)
5.3. Orzekanie poza przedmiotowymi granicami zaskarżenia
5.3.1. Bezwzględne przyczyny odwoławcze (art. 439 § 1 k.p.k.)
5.3.2. Rażąca niesprawiedliwość orzeczenia (art. 440 k.p.k.)
5.3.3. Poprawienie błędnej kwalifikacji prawnej czynu (art. 455 k.p.k.)
5.4. Przełamanie kierunku zaskarżenia na korzyść oskarżonego (art. 434 § 2 k.p.k.)
6. Ograniczenie rozpoznania apelacji (art. 436 k.p.k.)

Rozdział VIII
Zaskarżenie uzasadnienia wyroku

Rozdział IX
Przebieg postępowania apelacyjnego
1. Uwagi ogólne
2. Postępowanie w sądzie pierwszej instancji
2.1. Badanie warunków apelacji
2.2. Postępowanie międzyinstancyjne
3. Postępowanie przed sądem drugiej instancji
3.1. Ponowne badanie warunków apelacji
3.2. Forum orzekania
3.2.1. Rozpoznanie apelacji na posiedzeniu
3.2.2. Rozpoznanie apelacji na rozprawie

Rozdział X
Przebieg rozprawy apelacyjnej
1. Przygotowanie rozprawy apelacyjnej
2. Ogólny porządek rozprawy apelacyjnej
3. Rozpoczęcie rozprawy apelacyjnej
3.1. Uwagi ogólne
3.2. Udział stron i innych uczestników postępowania
4. Przewód sądowy
4.1. Sprawozdanie sędziego sprawozdawcy
4.2. Wyjaśnienia, oświadczenia i wnioski stron
4.3. Zasady przeprowadzania dowodów w instancji odwoławczej
4.3.1. Zakres postępowania dowodowego
4.3.2. Prekluzja dowodowa
4.3.3. Dopuszczenie dowodu
4.3.4. Oddalenie wniosku dowodowego
5. Zwrot akt sprawy w celu uzupełnienia uzasadnienia wyroku
6. Przedstawienie zagadnienia prawnego
7. Głosy końcowe
8. Rodzaje wyroków sądu odwoławczego
8.1. Uwagi ogólne
8.2. Wyrok utrzymujący w mocy
8.3. Wyrok zmieniający
8.4. Wyrok uchylający
9. Rozpoznanie apelacji od wyroku skazującego wydanego w trybie konsensualnym
10. Zasady sporządzania i doręczania uzasadnienia wyroku sądu odwoławczego
11. Uzasadnienie wyroku sądu odwoławczego
12. Rodzaje orzeczeń po rozpoznaniu apelacji od uzasadnienia wyroku i ich uzasadnienie

Bibliografia


608 stron, Format: 15.0x21.0cm, oprawa twarda

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2018