ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

PRAWO CYWILNE CZĘŚĆ OGÓLNA I PRAWO RZECZOWE KAZUSY


MRÓZ T. ZAJĄC A.

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER , rok wydania 2017, wydanie III

cena netto: 100.00 Twoja cena  95,00 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Prawo cywilne

Część ogólna i prawo rzeczowe

Kazusy


Publikacja zawiera około 60 przykładowych stanów faktycznych z zakresu prawa cywilnego - części ogólnej i prawa rzeczowego.

Jest praktycznym podręcznikiem do ćwiczeń z umiejętności stosowania przepisów prawa. 

Kazusy obejmują m.in. problematykę:

  • zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych osób fizycznych i osób prawnych,

  • składania oświadczeń woli oraz ważności i skuteczności czynności prawnych,

  • działania pełnomocnika,

  • przedawnienia roszczeń,

  • ochrony własności i posiadania,

  • nabycia i utraty praw rzeczowych, ze szczególnym uwzględnieniem prawa użytkowania wieczystego, służebnosci i zastawu.

W książce zawarto nie tylko rozwiązania przedstawionych kazusów, lecz także krótkie komentarze omawiające problemy wykładni w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz piśmiennictwa. Publikacja została przygotowana specjalnie na potrzeby aplikantów radcowskich, adwokackich, notarialnych, sędziowskich i prokuratorskich, a także dla studentów i osób zainteresowanych praktycznym zastosowaniem przepisów prawa materialnego.


Wykaz skrótów
Wstęp

Kazusy z prawa cywilnego
CZĘŚĆ OGÓLNA


Kazus 1
Zakres zastosowania ustawy - Kodeks cywilny

Kazus 2
Nadużycie prawa podmiotowego

Kazus 3
Ciężar dowodu

Kazus 4
Domniemanie dobrej wiary i zasada lex retro non agit

Kazus 5
Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych

Kazus 6
Uznanie za zmarłego

Kazus 7
Osoby prawne, charakter Skarbu Państwa jako osoby prawnej, reprezentacja

Kazus 8
Ustawowe osoby prawne - wspólnota mieszkaniowa

Kazus 9
Działanie fałszywego organu osoby prawnej

Kazus 10
Ochrona dóbr osobistych osób fizycznych - katalog dóbr osobistych

Kazus 11
Ochrona dóbr osobistych - wyłączenie bezprawności, roszczenia

Kazus 12
Czynność prawna jako zdarzenie związane z oświadczeniem woli

Kazus 13
Złożenie oświadczenia woli drugiej osobie

Kazus 14
Zawarcie umowy

Kazus 15
Wykładnia oświadczenia woli

Kazus 16
Bezwzględna nieważność czynności prawnej

Kazus 17
Nieważność czynności prawnej - darowizna na wypadek śmierci

Kazus 18
Forma czynności prawnej

Kazus 19
Wady oświadczenia woli - brak świadomości i swobody powzięcia decyzji i wyrażenia woli

Kazus 20
Wady oświadczenia woli - pozorność

Kazus 21
Wady oświadczenia woli - błąd i uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli

Kazus 22
Podstęp

Kazus 23
Pełnomocnictwo nieodwołalne i niegasnące na wypadek śmierci

Kazus 24
Działanie rzekomego pełnomocnika

Kazus 25
Odwołanie pełnomocnictwa - skutki działania pełnomocnika

Kazus 26
Termin i warunek

Kazus 27
Bezskuteczność czynności prawnej

Kazus 28
Przedawnienie roszczeń terminowych

Kazus 29
Przedawnienie roszczeń bezterminowych

Kazus 30
Przedawnienie roszczeń z weksla

Kazus 31
Przedawnienie roszczeń stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem

Kazusy
CZĘŚĆ RZECZOWA

Kazus 1
Stosunki sąsiedzkie - immisje pośrednie

Kazus 2
Stosunki sąsiedzkie - immisje bezpośrednie

Kazus 3
Ustanowienie służebności drogi koniecznej

Kazus 4
Służebność drogi koniecznej - wynagrodzenie

Kazus 5
Przeniesienie własności nieruchomości przez nieuprawnionego

Kazus 6
Przeniesienie własności rzeczy ruchomych, rozporządzenie rzeczą przez nieuprawnionego

Kazus 7
Nabycie w drodze zasiedzenia własności nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa

Kazus 8
Nabycie w drodze zasiedzenia własności nieruchomości przez małżonków

Kazus 9
Nabycie w drodze zasiedzenia własności nieruchomości przez spadkobierców dotychczasowego posiadacza

Kazus 10
Nabycie przez zasiedzenie udziału we współwłasności nieruchomości

Kazus 11
Nabycie przez zasiedzenie własności rzeczy ruchomej

Kazus 12
Pożytki z rzeczy wspólnej

Kazus 13
Zniesienie współwłasności

Kazus 14
Ochrona własności - roszczenie windykacyjne

Kazus 15
Ochrona własności - roszczenie negatoryjne i uzupełniające

Kazus 16
Dobra wiara posiadacza samoistnego - zwrot nakładów

Kazus 17
Zła wiara posiadacza - roszczenie o zwrot nakładów

Kazus 18
Roszczenie właściciela o wykup nieruchomości zajętej pod budowę

Kazus 19
Roszczenie posiadacza gruntu o wykup nieruchomości zajętej pod budowę

Kazus 20
Ochrona posiadania

Kazus 21
Użytkowanie wieczyste - powstanie prawa

Kazus 22
Użytkowanie wieczyste - opłata roczna

Kazus 23
Ograniczone prawa rzeczowe - służebność gruntowa

Kazus 24
Ograniczone prawa rzeczowe - służebność osobista

Kazus 25
Ograniczone prawa rzeczowe - służebność przesyłu

Kazus 26
Ograniczone prawa rzeczowe - zastaw na rzeczach ruchomych

Kazus 27
Zasiedzenie służebności gruntowej

Schematy

Schemat 1. Podmioty prawa cywilnego
Schemat 2. Nadużycie przysługującego prawa podmiotowego (art. 5)
Schemat 3. Uzyskanie pełnoletności
Schemat 4. Zdolność do czynności prawnych osób fizycznych
Schemat 5. Dokonywanie czynności prawnych przez osoby o ograniczonej zdolności
Schemat 6. Dobra osobiste człowieka (art. 23)
Schemat 7. Ochrona dóbr osobistych (art. 24)
Schemat 8. Uznanie za zmarłego zaginionej osoby fizycznej
Schemat 9. Osoby prawne
Schemat 10. Nieruchomości (art. 46 i 461)
Schemat 11. Pożytki z rzeczy
Schemat 12. Formy oświadczeń woli
Schemat 13. Skutki czynności prawnej (art. 56)
Schemat 14. Nieważność czynności prawnej z mocy prawa (art. 58)
Schemat 15. Wady oświadczenia woli
Schemat 16. Brak świadomości lub swobody (art. 82)
Schemat 17. Pozorność (art. 83)
Schemat 18. Błąd (art. 84)
Schemat 19. Podstęp (art. 86)
Schemat 20. Groźba (art. 87)
Schemat 21. Warunek
Schemat 22. Rodzaje pełnomocnictw materialnych
Schemat 23. Przedawnienie roszczeń
Schemat 24. Terminy przedawnienia
Schemat 25. Zawieszenie biegu przedawnienia (art. 121)
Schemat 26. Przerwa w biegu przedawnienia (art. 123)
Schemat 27. Uprawnienia właściciela rzeczy
Schemat 28. Współwłasność
Schemat 29. Ochrona własności
Schemat 30. Przedmiot użytkowania wieczystego
Schemat 31. Ograniczone prawa rzeczowe
Schemat 32. Użytkowanie nieprawidłowe
Schemat 33. Użytkowanie
Schemat 34. Służebności gruntowe
Schemat 35. Zasady wykonywania służebności gruntowej
Schemat 36. Służebności osobiste
Schemat 37. Zastaw
Schemat 38. Posiadanie


460 stron, Format: 14.5x20.5cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2018