ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   1 egz. / 223.80 212,61   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

NABORY I KONKURSY W SŁUŻBIE PUBLICZNEJ


PŁAŻEK S. RED.

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER , rok wydania 2017, wydanie I

cena netto: 223.80 Twoja cena  212,61 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Nabory i konkursy w służbie publicznej


Publikacja podejmuje temat konstytucyjnego wymogu równego i powszechnego dostępu wszystkich obywateli do służby publicznej, w tym omawia m.in.:

  • istniejące przepisy o naborach i konkursach, również w kontekście wytycznych konstytucyjnych;

  • różnice pomiędzy procedurami naboru i konkursu;

  • prawo odwołania do sądu na poszczególnych etapach tych procedur;

  • zagadnienie naboru do służb mundurowych;

  • metody oceny pracowników w administracji publicznej.

Szczegółowej analizie poddano istotne aspekty procesu naboru, jakimi są wymóg jawności, prawo do sądu, a zwłaszcza stosowane metody i techniki naboru. Autorzy zwracają także uwagę na niedoskonałości przyjętych rozwiązań prawnych powodujące ich nieefektywność, jak np. dużą liczbę określeń nieostrych, dowolność co do kryteriów selekcji, brak możliwości weryfikowania prawidłowości naborów czy też brak sądowej ochrony praw kandydatów oraz sankcji za łamanie wymogów naboru lub za ich pomijanie. Wskazują także na inne niż urzędnicze tryby selekcji kandydatów do służby publicznej poprzez prezentację wybranych trybów konkursowych w poszczególnych branżach. 

Analiza istniejącego stanu prawnego i faktycznego ułatwi czytelnikowi zaangażowanemu w procesy selekcji kandydatów prowadzenie ich w sposób prawidłowy i dokonywanie optymalnych wyborów kadrowych. Potencjalnemu kandydatowi wskaże istniejące zagrożenia oraz możliwości obrony jego praw, zaś czytelnikowi uczestniczącemu w tworzeniu ogólnych reguł naborów i konkursów - pozwoli dostrzec szersze uwarunkowania możliwych regulacji. 


Wykaz skrótów

Stefan Płażek
Wprowadzenie

Marek Mączyński
W poszukiwaniu służby cywilnej, czyli o przemianach zasad obsady stanowisk urzędniczych w Europie w ujęciu prawnym i historycznym

Jarosław Czerw
Geneza istniejących przepisów o naborach i konkursach

Marian Andrzej Liwo
Nabory a konkursy

Marek Bugdol
Rekrutacja i selekcja pracowników w administracji publicznej

Bogusław Przywora
Jawność postępowania naborowego w służbie publicznej a wytyczne konstytucyjne - próba podsumowania i kierunki zmian

Marek Bugdol
Ocena pracowników w administracji publicznej

Leszek Bielecki
Prawo do sądu na poszczególnych etapach naboru lub konkursu w służbie publicznej Jednolity model naboru w służbie publicznej

Marian Andrzej Liwo
Nabór do służb mundurowych

Stefan Płażek
Podsumowanie i propozycje de lege ferenda


314 stron, Format: 14.5x20.5cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2019