ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

OBNIŻENIE WIEKU EMERYTALNEGO KONSEKWENCJE NARUSZENIA OCHRONY PRZEDEMERYTALNEJ


ZAWADZKA-FILIPCZYK P. JARMUŻEK D.

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER , rok wydania 2017, wydanie I

cena netto: 223.80 Twoja cena  212,61 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Obniżenie wieku emerytalnego

Konsekwencje naruszenia ochrony przedemerytalnej


Publikacja stanowi kompendium wiedzy na temat ochrony przedemerytalnej, ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich zmian stanu prawnego odnośnie do powszechnego wieku emerytalnego.

Unikatowość publikacji polega na tym, że w sposób kompleksowy przedstawia nie tylko konsekwencje wspomnianej reformy emerytalnej na gruncie prawa pracy, lecz także ujmuje wszelkie ważne kwestie dotyczące istoty i zakresu zakazu wypowiedzenia umowy pracownikowi zbliżającemu się do emerytury. Walor opracowania podnoszą liczne przykłady praktyczne, tabele, wykresy, wzory dokumentów oraz wybór cytatów z orzecznictwa.

Książka jest skierowana do pracodawców, pracowników działów kadr, jak również kancelarii prawnych i biur rachunkowych specjalizujących się w prawie pracy i w sprawach personalnych. Zainteresuje też pracowników w wieku przedemerytalnym lub zbliżających się do jego osiągnięcia.


Wykaz skrótów

Wstęp (Łukasz Kuczkowski)

Rozdział I
Zakres ochrony przedemerytalnej
1. Na czym polega ochrona przedemerytalna?
2. Relacje między ochroną przedemerytalną a obniżonym wiekiem emerytalnym i wcześniejszą emeryturą
3. Relacje między ochroną przedemerytalną a emeryturą pomostową i PPK
4. Relacje między ochroną przedemerytalną a świadczeniem przedemerytalnym
5. Ochrona przedemerytalna a korzystanie ze świadczeń emerytalnych
6. Na czym polega zakaz wypowiedzenia umowy o pracę pracownikowi objętemu ochroną przedemerytalną?
7. Ochrona przedemerytalna pracownika zatrudnionego na czas określony
8. Wyłączenie ochrony przedemerytalnej w przypadku ogłoszenia upadłości i likwidacji pracodawcy
9. Wyłączenie ochrony przedemerytalnej w przypadku uzyskania prawa do renty
10. Ochrona przedemerytalna a wypowiedzenie warunków pracy i płacy
11. Ochrona przedemerytalna a zwolnienia grupowe i indywidualne

Rozdział II
Zmiany powszechnego wieku emerytalnego w Polsce
1. Stan prawny przed 31.12.2012 r. i po 1.01.2013 r.
2. Zmiany powszechnego wieku emerytalnego od 1.10.2017 r.

Rozdział III
Zmiany w zakresie ochrony przedemerytalnej wynikające z nowelizacji ustawy
1. Wpływ zmian wieku emerytalnego na zakres ochrony
2. Wejście w życie zmian
3. Istota regulacji przejściowych
3.1. Uwagi ogólne
3.2. Przepisy przejściowe a ochrona przedemerytalna kobiet
3.3. Przepisy przejściowe a ochrona przedemerytalna mężczyzn
3.4. Przykłady praktyczne z zastosowaniem przepisów obowiązujących do 30.09.2017 r.
3.5. Przykłady praktyczne z zastosowaniem przepisów przejściowych
3.6. Przykłady praktyczne z zastosowaniem przepisów obowiązujących po okresie przejściowym
4. Jak sprawdzić, czy pracownik podlega ochronie przedemerytalnej?
4.1. Jak ustalić, kiedy rozpoczyna się okres ochronny pracownika?
4.2. Tabele ochrony przedemerytalnej
5. Co wywołuje najwięcej pytań i wątpliwości w aspekcie ochrony przedemerytalnej?
5.1. Osiągnięcie przez pracownika wieku emerytalnego a przejście na emeryturę
5.2. Możliwość wypowiedzenia umowę o pracę pracownikowi, który przestał być w okresie ochronnym
5.3. Osiągnięcie wieku emerytalnego przez pracownika jako przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę
5.4. Braki kadrowe w związku z przechodzeniem pracowników na emeryturę
5.5. Dyscyplinarne zwolnienie pracownika w okresie ochrony przedemerytalnej
5.6. Upływ okresu wypowiedzenia w trakcie trwania okresu ochrony przedemerytalnej
6. Pozostałe zmiany wynikające z ustawy
6.1. Wiek przechodzenia sędziów w stan spoczynku
6.2. Wiek przechodzenia prokuratorów w stan spoczynku
6.3. Emerytura rolnicza
6.4. Sytuacja prawna ubezpieczonych urodzonych przed 1.01.1949 r.

Rozdział IV
Konsekwencje naruszenia ochrony przedemerytalnej
1. Jakie skutki niesie wypowiedzenie umowy z naruszeniem ochrony przedemerytalnej?
2. Ryzyko podniesienia roszczeń w przypadku naruszenia ochrony przedemerytalnej
2.1. Umowa na okres próbny
2.2. Umowa na czas określony
2.3. Umowa na czas nieokreślony
2.4. Roszczenia ukierunkowane na kontynuację stosunku pracy
2.5. Roszczenie odszkodowawcze
2.6. Roszczenie o wynagrodzenie w przypadku przywrócenia do pracy
2.7. Wypowiedzenie zmieniające
3. Czy pracownik podlegający ochronie przedemerytalnej może skutecznie podnieść dodatkowe roszczenia na podstawie prawa cywilnego?
4. Odpowiedzialność wykroczeniowa

Rozdział V
Skutki obniżenia wieku emerytalnego

Rozdział VI
Wzory dokumentów
1. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę z powodu ogłoszenia upadłości pracodawcy
2. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę z powodu likwidacji pracodawcy
3. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę z powodu uzyskania prawa do renty
4. Zawiadomienie zakładowej organizacji związkowej o zamiarze wypowiedzenia umowy o pracę
5. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę na czas określony z powodu likwidacji/upadłości pracodawcy
6. Oświadczenie o wypowiedzeniu warunków pracy i płacy z powodu utraty zdolności do pracy
7. Zawiadomienie zakładowej organizacji związkowej o zamiarze wypowiedzenia warunków pracy i płacy
8. Oświadczenie o wypowiedzeniu warunków pracy i płacy z powodu wprowadzenia nowych zasad wynagradzania
9. Porozumienie stron
10. Porozumienie zmieniające
11. Cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę

Wykaz aktów prawnych i orzecznictwa
Bibliografia
O autorach


228 stron, Format: 14.5x20.5cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2018