ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO W PRAKTYCE


RAKOCZY B. RED.

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER , rok wydania 2017, wydanie I

cena netto: 167.60 Twoja cena  159,22 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Oceny oddziaływania na środowisko w praktyce


Ocena oddziaływania na środowisko jest jednym z podstawowych narzędzi zarządzania ochroną środowiska wpisującym się w zasadę zrównoważonego rozwoju. Jej procedura ma dostarczyć organowi administracji publicznej podejmującemu decyzję informacji, czy ingerencja inwestycji w środowisko została zaplanowana w sposób optymalny i czy korzyści wynikające z jej realizacji rekompensują straty w środowisku.

W publikacji przeanalizowano podstawowe i kluczowe problemy związane z problematyką ocen oddziaływania na środowisko. Wskazano w niej nie tylko zagadnienia teoretyczne, lecz także zaproponowano rozwiązania konkretnych problemów. Ponadto odrębnie ujęto przekrojowe i reprezentatywne orzecznictwo, głównie sądów administracyjnych.

W opracowaniu omówiono m.in.:

  • nowe wymagania dotyczące raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,

  • zakres obowiązku współdziałania organów administracji publicznej w procedurze wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

  • udział społeczeństwa w postępowaniu w przedmiocie oceny oddziaływania na środowisko,

  • sukcesję praw i obowiązków publicznoprawnych wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Książka jest przeznaczona dla pracowników administracji publicznej i osób zajmujących się zawodowo ochroną środowiska. Będzie pomocnym źródłem wiedzy dla radców prawnych, adwokatów i sędziów.


Wykaz skrótów

Wprowadzenie do prawnej problematyki oceny oddziaływania na środowisko

Rozdział 1
Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko

Rozdział 2
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w świetle przepisów prawa polskiego

Rozdział 3
Współdziałanie organów administracji publicznej w procedurze wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia
3.1. Wprowadzenie
3.2. Istota współdziałania podmiotów administracji publicznej
3.3. Zakres obowiązku współdziałania organów administracji publicznej w procedurze wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
3.4. Opinia jako forma współdziałania organów w procedurze ustalania środowiskowych uwarunkowań przedsięwzięcia
3.5. Uzgodnienie jako forma współdziałania organów w procedurze ustalania środowiskowych uwarunkowań przedsięwzięcia
3.6. Aspekty proceduralne współdziałania organów przy ustalaniu środowiskowych uwarunkowań przedsięwzięcia
3.7. Zmiana modelu współdziałania organów administracji publicznej w procedurze ustalania środowiskowych uwarunkowań po 1.01.2017 r.
Wnioski końcowe

Rozdział 4
Udział społeczeństwa w postępowaniu w przedmiocie oceny oddziaływania na środowisko

Rozdział 5
Zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Rozdział 6
Przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na inny podmiot
6.1. Zagadnienia wstępne
6.2. Sukcesja praw i obowiązków publicznoprawnych wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
6.3. Właściwość organu w sprawie przeniesienia decyzji środowiskowej na inny podmiot
6.4. Strony postępowania w sprawie przeniesienia decyzji środowiskowej na inny podmiot
6.5. Postępowanie w sprawie przeniesienia decyzji środowiskowej na inny podmiot
6.6. Przeniesienie części decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na inny podmiot
Podsumowanie

Rozdział 7
Ocena oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym - wybrane aspekty prawne
7.1. Uwagi wstępne
7.2. Ocena oddziaływania na środowisko jako przedmiot prac Komisji Prawa Międzynarodowego ONZ
7.3. Ocena oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym jako przedmiot analiz Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości - wybrane przykłady
7.4. Transgraniczna ocena oddziaływania na środowisko jako przedmiot regulacji międzynarodowych
7.5. Ocena oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym a Konwencja z Espoo i dyrektywa 2011/92/UE
7.6. Transgraniczna ocena oddziaływania na środowisko w prawie polskim - uwagi ogólne
Podsumowanie

Wybór orzecznictwa sądów administracyjnych w sprawach ocen oddziaływania na środowisko
Bibliografia
Autorzy


252 strony, Format: 14.5x20.5cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2018