ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

O PRAWACH CZŁOWIEKA KSIĘGA JUBILEUSZOWA PROFESORA ROMANA WIERUSZEWSKIEGO


SĘKOWSKA-KOZŁOWSKA K. GLISZCZYŃSKA-GRABIAS A. BARANOWSKA G. HERNANDEZ-POŁCZYŃSKA A. RED.

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER , rok wydania 2017, wydanie I

cena netto: 313.89 Twoja cena  298,20 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

O prawach człowieka

Księga jubileuszowa Profesora Romana Wieruszewskiego


Księga Jubileuszowa O prawach człowieka powstała dla uczczenia Profesora Romana Wieruszewskiego - Jego kariery naukowej, działalności eksperckiej oraz służby publicznej w dziedzinie ochrony praw człowieka. Jest ona również wyrazem uznania dla osobistej postawy Profesora, dla którego prawa człowieka nie są jedynie hasłami czy przedmiotem naukowej refleksji, lecz ideałami, w imię których należy postępować i których przestrzegania należy się głośno domagać. Jako autor wielu prac naukowych na temat ochrony praw człowieka, członek szeregu gremiów zajmujących się monitorowaniem i przestrzeganiem realizacji standardów w tej dziedzinie oraz propagator wiedzy o prawach człowieka, Profesor Wieruszewski jest bez wątpienia jedną z kluczowych postaci oraz wzorem i autorytetem dla każdego, kto zajmuje się ochroną praw człowieka w Polsce.

Są [w tej książce] opracowania traktujące m.in. o uniwersalnym oraz regionalnych systemach ochrony praw człowieka w ich aspekcie instytucjonalnym, których funkcjonowanie Profesor Wieruszewski poznał "od podszewki" jako członek i wiceprzewodniczący Komitetu Praw Człowieka ONZ oraz sędzia ad hoc Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, o materialnych aspektach ochrony praw człowieka, w tym o problematyce równości i niedyskryminacji, która była zawsze szczególnie bliska Profesorowi Wieruszewskiemu, tak jak i problem ochrony praw uchodźców, badany i obserwowany przez Profesora Wieruszewskiego przez wiele lat z perspektywy członka Rady do Spraw Uchodźców.

Autorzy i autorki (...) należą do grona akademików, a nierzadko i praktyków zajmujących się problematyką ochrony praw człowieka z perspektywy różnych gałęzi prawa (...) Wszystkich ich łączy z całą pewnością szacunek dla naukowych dokonań oraz postawy Profesora Wieruszewskiego, dzięki której nauka i wiedza o prawach człowieka w Polsce nie jest jedynie marginalnym tematem.

fragment publikacji


Życiorys Profesora Romana Wieruszewskiego
Wykaz publikacji Profesora Romana Wieruszewskiego
O Księdze

CZĘŚĆ I
PAŃSTWO JAKO GWARANT PRAW I WOLNOŚCI CZŁOWIEKA W PORZĄDKU KRAJOWYM I MIĘDZYNARODOWYM

ROMAN KUŹNIAR
Artykuł 28 Deklaracji, czyli koniec epopei praw człowieka?

MIROSŁAW WYRZYKOWSKI
Obrona suwerenności

WOJCIECH SADURSKI
Ideał "racji publicznej" a Europejski Trybunał Praw Człowieka

ANNA ŚLEDZIŃSKA-SIMON, MICHAŁ ZIÓŁKOWSKI
Pojęcie "tożsamość konstytucyjna" w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego

ADAM BODNAR
"Poczekajmy trochę może się rozwidni " Ochrona praw obywatelskich w czasie turbulencji, burzy i naporu

KRZYSZTOF WÓJTOWICZ
Poszanowanie tożsamości narodowej państw członkowskich Unii Europejskiej z perspektywy wspólnych wartości

ELŻBIETA DYNIA
Kolektywne nieuznanie państwa jako reakcja na naruszanie praw człowieka i zasad demokracji

MAREK PIECHOWIAK
Sprawiedliwe prawo - niesprawiedliwe wyroki. Uwagi na marginesie Arthura Kaufmanna koncepcji prawa do sprzeciwu wobec władzy

DARIUSZ CZAJKA
Wykładnia aksjologiczna jako niezbędna funkcja ochrony praw człowieka w stosowaniu prawa

JAN WAWRZYNIAK
Paradoksy doktryny i praktyki praw człowieka w dobie globalizacji

JERZY J. WIATR
Demokracja w obliczu terroryzmu

CZĘŚĆ II
MIĘDZYNARODOWE SYSTEMY OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA I ICH FUNKCJONOWANIE

ZDZISŁAW KĘDZIA
Uwagi o uwarunkowaniach reformy organów traktatowych ONZ w dziedzinie praw człowieka

MICHAŁ BALCERZAK
Geneza i funkcje procedur specjalnych Rady Praw Człowieka ONZ

ELEONORA ZIELIŃSKA
Procedury Specjalne ONZ ds. ochrony praw człowieka kobiet. Ogląd z wewnątrz

ANNA HERNANDEZ-POŁCZYŃSKA
Specjalne procedury Rady Praw Człowieka a Powszechny Przegląd Okresowy

WŁADYSŁAW CZAPLIŃSKI
Rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

JERZY JASKIERNIA
Znaczenie synergii działań Rady Europy i Unii Europejskiej dla efektywności europejskiego systemu ochrony praw człowieka

JANUSZ SYMONIDES
Afrykański Trybunał Praw Człowieka i Ludów oraz perspektywy jego instytucjonalnych przekształceń

CZĘŚĆ III
KATALOG PRAW I WOLNOŚCI CZŁOWIEKA - WYBRANE ZAGADNIENIA

TADEUSZ GADKOWSKI
Zasada samostanowienia czy prawo do samostanowienia narodów?

JAN SANDORSKI, ANNA ZBARASZEWSKA
Stany Zjednoczone i Polska a międzynarodowy zakaz tortur na tle wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach Al Nashirii Husayn (Abu Zubaydah) przeciwko Polsce

KATARZYNA SĘKOWSKA-KOZŁOWSKA
O dostępności, legalizacji, cierpieniu i dyskryminacji. Komitet Praw Człowieka a aborcja

MICHAŁ KOWALSKI
Sądowa kontrola administracji - źródła standardu międzynarodowego i strukturalne systemy jego realizacji

HANNA SUCHOCKA
Wokół prawa do wolności religijnej we współczesnej Europie

HANNA MACHIŃSKA
Prawo do ekspresji artystycznej w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka jako przestrzeń wymiany poglądów

ALEKSANDRA GLISZCZYŃSKA-GRABIAS, GRAŻYNA BARANOWSKA
Prawa pamięci. Uwagi na temat ochrony prawdy o przeszłości

ANNA MŁYNARSKA-SOBACZEWSKA
Prawo do kultury - czyli do czego? Paradoksy i opozycje znaczenia i zakresu pojęcia kultury jako przedmiotu uprawnienia w systemie praw człowieka

JERZY ZAJADŁO
Sprawa Jones v. Van Zandt

CZĘŚĆ IV
MASOWE MIGRACJE - WYZWANIA DLA OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA

MAGDALENA KMAK
Mnogość obywatelstw: studium nad dominującymi i mniejszościowymi dyskursami prawnymi

IRENA RZEPLIŃSKA
Prawo do azylu - współczesne europejskie konteksty

IRENEUSZ C. KAMIŃSKI
Kilka uwag o standardach prawnych Rady Europy i Unii Europejskiej dotyczących traktowania uchodźców w państwie przyjmującym

PAWEŁ DĄBROWSKI, MICHAŁ KOWALSKI
Rada do Spraw Uchodźców jako "sąd lub trybunał" w rozumieniu prawa Unii Europejskiej

KATARZYNA STRĄK
Reforma Wspólnego Europejskiego Systemu Azylowego - system dubliński

BARTOSZ MAKOWICZ
Uchodźcy - szansa czy kryzys? Aktualne wyzwania prawne tzw. kryzysu uchodźczego w Republice Federalnej Niemiec w kontekście Europejskim

ANDRZEJ BISZTYGA, ANNA CHODOROWSKA
Ochrona uchodźców w Kanadzie. Regulacje, procedury, praktyka

CZĘŚĆ V
RÓWNOŚĆ DLA WSZYSTKICH? ZAGADNIENIA PRAWA ANTYDYSKRYMINACYJNEGO

BARBARA MIKOŁAJCZYK
Czy świat potrzebuje konwencji o prawach osób starszych? Uwagi na tle rozwiązań regionalnych

KRZYSZTOF ŚMISZEK
Ochrona praw osób LGBT w Unii Europejskiej. Dorobek i wyzwania. Wybrane zagadnienia

TADEUSZ BIAŁEK
Unijna polityka antydyskryminacyjna na przykładzie dyrektywy 2000/78/WE

TADEUSZ JASUDOWICZ
Gwarancje równości i niedyskryminacji w systemie Europejskiej Karty Socjalnej

MAREK ANDRZEJEWSKI, MAŁGORZATA ŁĄCZKOWSKA, ANNA NATALIA SCHULZ, ANNA URBAŃSKA-ŁUKASZEWICZ
Równość-nierówność, dyskryminacja-niedyskryminacja - postrzeganie z perspektywy prawa rodzinnego

CZĘŚĆ VI
LISTY, GRATULACJE I TEKSTY OKOLICZNOŚCIOWE

MICHAEL O‘FLAHERTY
List gratulacyjny Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA)

MAREK ZUBIK
List gratulacyjny Komitetu Nauk Prawnych PAN

PAWEŁ DĄBROWSKI
List gratulacyjny Rady do Spraw Uchodźców

ANTOINE C. BUYSE
List gratulacyjny Netherlands Institute of Human Rights

KATARZYNA SZYMIELEWICZ
List gratulacyjny Fundacji Panoptykon

MANFRED NOWAK
Contribution to the Liber Amicorum for Roman Wieruszewski

KONSTANTY GEBERT
Consigliere w Bośni

JERZY STUHR
Kilka słów na temat Romana Wieruszewskiego

Autorzy
Wykaz skrótów


616 stron, Format: 17.5x25.0cm, oprawa twarda

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2018