ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   1 egz. / 291.30 276,74   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY MERITUM


wydawnictwo: WOLTERS KLUWER , rok wydania 2017, wydanie V

cena netto: 291.30 Twoja cena  276,74 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Meritum


Nowości w wydaniu Meritum BHP 2017:

 • omówienie zmienionych regulacji Kodeksu pracy dotyczących obowiązkowych badań wstępnych pracowników (przesłanki zwalniające z tego obowiązku);

 • nowe wzory skierowania na badania profilaktyczne i orzeczenia lekarskiego;

 • zmiany w skierowaniu na badania profilaktyczne uczniów i studentów;

 • zmiana wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla kobiet w ciąży i karmiących ? szczegółowe omówienie nowych regulacji;

 • nowe regulacje dotyczące analizy kosztów wypadków przy pracy (stopa procentowa składki od 1.04.2017 r.), skrócenie okresu przedawnienia składek (nadpłaconych);

 • pełna analiza wypadków przy pracy w przykładowym zakładzie pracy;

 • w ramach zagadnienia czynników i procesów stwarzających szczególne zagrożenie dla zdrowia/życia pracowników - nowe regulacje dotyczące promieniowania elektromagnetycznego;

 • uzupełnienie i rozszerzenie omówienia regulacji dotyczących bezpieczeństwa pożarowego;

 • zmiana regulacji dotyczących opiniowania dokumentacji przez rzeczoznawcę ds. przeciwpożarowych;

 • nowe oceny ryzyka dla czynników chemicznych, wyznaczanie poziomów ryzyka;

 • pełny (przykładowy) dokument oceny ryzyka zawodowego na stanowisku montera urządzeń elektronicznych (z pełnym załącznikiem - oceną ryzyka zawodowego dla czynników chemicznych);

 • zaktualizowane i uzupełnione testy na końcu każdego rozdziału, sprawdzające przyswojenie poszczególnych tematów.

Meritum BHP to przystępny i kompleksowy poradnik z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Publikacja szeroko traktuje tę problematykę, tak aby umożliwić sięgnięcie szybko, w prosty sposób po niezbędne informacje, bez konieczności poszukiwania ich w wielu rozproszonych źródłach. 

Jednocześnie Autorzy - cenieni w środowisku specjaliści-praktycy - omawiają poruszaną tematykę w sposób zwięzły, klarowny i komunikatywny. 

W jednej, zwartej publikacji czytelnik znajdzie zatem przybliżenie zagadnień dotyczących m.in.:

 • organizacji ochrony pracy w zakładzie,

 • metodyki kontroli warunków pracy,

 • szkoleń z zakresu bhp,

 • obowiązków i praw pracodawcy, kadry kierowniczej i pracowników w zakresie bhp,

 • zarządzania ochroną pracy, w tym ocena ryzyka zawodowego i metody jego oceny,

 • wymagań w odniesieniu do maszyn, ich użytkowania, urządzeń technicznych, bezpieczeństwa pożarowego,

 • metod analizy stanu BHP,

 • pierwszej pomocy medycznej w nagłych wypadkach, postępowania powypadkowego,

 • wymagań BHP przy wybranych pracach.

Korzystaniu z publikacji oraz szybkiemu odnajdywaniu potrzebnych w pracy informacji służą również:

 • układ treści podzielony na niewielkie, zwięzłe fragmenty, podanie konkretnej podstawy prawnej, stanowiska organów opiniujących, nadzorujących w dziedzinie BHP;
 • zamieszczone na marginesach numery, które wskazują ważne pojęcie wraz z jego objaśnieniem;
 • wewnętrzne odesłania w tekście, umożliwiające w szybki sposób odszukanie interesującego zagadnienia, które pojawiło się w innym miejscu publikacji; dzięki temu uniknięto zbędnych powtórzeń i rozpraszających dygresji;
 • liczne, wyraźnie wyodrębnione przykłady;
 • zamieszczone do praktycznego wykorzystania przykłady ocen ryzyka wszystkich stanowisk dla wybranej działalności, listy kontrolne w zakresie minimalnych wymagań, przykładowe programy szkoleń BHP, przydatne wzory,
 • uwypuklenie najistotniejszych kwestii przez zaznaczenie ich ramką i hasłem "WAŻNE";
 • szczegółowy i wyczerpujący indeks rzeczowy z odniesieniami do numerów na marginesie tekstu;
 • przyjazna dla czytelnika szata graficzna i zakładki.

Poradnik przeznaczony jest dla osób odpowiedzialnych za stan bezpieczeństwa i higieny pracy, zajmujących się zawodowo BHP, pracodawców, inspektorów pracy. Zainteresuje również wykładowców, jak i studentów studiów kierunkowych.


Wprowadzenie
Wykaz skrótów

Rozdział I. Obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

Rozdział II. Obowiązki i odpowiedzialność pracownika za bezpieczeństwo i higienę pracy

Rozdział III. Zewnętrzny nadzór na warunkami pracy

Rozdział IV. Polskie Normy i zasady bhp

Rozdział V. Obiekty budowlane i pomieszczania pracy

Rozdział VI. Maszyny - wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy

Rozdział VII. Czynniki oraz procesy stwarzające szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia pracowników

Rozdział VIII. Profilaktyczna opieka zdrowotna nad pracownikami

Rozdział IX. Choroby zawodowe

Rozdział X. Wypadki przy pracy

Rozdział XI. Pierwsza pomoc medyczna w nagłych wypadkach

Rozdział XII. Szkolenia z zakresu bhp

Rozdział XIII. Środki ochrony indywidualnej

Rozdział XIV. Organizacja ochrony pracy w zakładzie

Rozdział XV. Metodyka kontroli warunków pracy

Rozdział XVI. Zarządzanie ochroną pracy

Rozdział XVII. Metody analizy stanu bhp

Rozdział XVIII. Bezpieczeństwo pożarowe

Rozdział XIX. Wymagania bhp przy wybranych pracach

Wykaz dokumentów
Indeks rzeczowy


1160 stron, Format: 15.0x24.5cm, oprawa plastikowa

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2019