ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

LEASING W UJĘCIU PODATKOWYM BILANSOWYM ORAZ PRAWNYM


GIERSZEWSKA K. BREDA M. KIERSNOWSKA-DRZEWIECKA ANNA, MUSIALSKI T. TAKATS G. ZABAWA I.

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER , rok wydania 2017, wydanie I

cena netto: 223.80 Twoja cena  212,61 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Leasing w ujęciu podatkowym bilansowym oraz prawnym


"Pomożemy Ci dokonać trafnych wyborów w dziedzinie leasingu" - to główny cel autorów. Z tego powodu w sposób przystępny prezentują skomplikowaną tematykę leasingu. Temu służą m.in. liczne przykłady, które ułatwią Ci zrozumienie zasad rozliczania umów leasingu w zakresie prawa podatkowego i bilansowego.

Ale to nie wszystkie Twoje korzyści. W książce znajdziesz odpowiedzi m.in. na te pytania:

 • która forma leasingu będzie najkorzystniejsza, na czym można zaoszczędzić?

 • jak uniknąć błędów przy zawieraniu umów leasingu i rozliczaniu leasingu?

 • jak pozyskać klientów, wybierając konkretną formę leasingu?

 • czym różni się leasing konsumencki od leasingu pomiędzy przedsiębiorcami?

 • w jaki sposób dokumentować leasing w księgach finansowych?

 • jakie są zasady leasingu pomiędzy podmiotami z różnych krajów?

Z kolei bogaty przegląd orzecznictwa i interpretacji podatkowych pozwoli Ci poznać podejście sądów administracyjnych i organów podatkowych do kwestii związanych z leasingiem.

W opracowaniu szczegółowo przedstawiono również:

 • klasyfikację umów leasingu,

 • ujęcie umów leasingu w księgach rachunkowych zarówno u leasingobiorcy, jak i leasingodawcy,

 • różnice między KSR 5 a MSR 17,

 • zasady nowych dwóch MSSF: MSSF 15 i MSSF 16, które wejdą w życie odpowiednio 1.01.2018 r. i 1.09.2019 r.,

 • amortyzację przedmiotu leasingu,

 • fakturowanie,

 • sposoby odliczania podatku naliczonego.

Każde omówione zagadnienie poparte jest przykładami, a w części rachunkowej znajdziesz praktyczny słowniczek pojęć.

Książka przeznaczona jest dla przedsiębiorców, menedżerów, doradców podatkowych i księgowych.


Wykaz skrótów

Rozdział 1
Leasing - aspekt prawny
1. Rys historyczny umowy leasingu w polskim ustawodawstwie
2. Charakterystyka umowy leasingu na gruncie prawa cywilnego - główne cechy umowy
2.1. Definicja umowy leasingu
2.2. Strony umowy
2.3. Przedmiot leasingu
2.4. Elementy przedmiotowo istotne
2.5. Forma umowy
2.6. Definicja umowy leasingu na gruncie innych ustaw
3. Najczęściej występujące rodzaje umów leasingu i ich rozróżnienie
3.1. Leasing operacyjny i finansowy
3.2. Leasing bezpośredni i pośredni
3.3. Leasing czysty i pełny
3.4. Leasing zwrotny
3.5. Leasing denominowany i złotówkowy
3.6. Leasing konsumencki
3.7. Inne rodzaje umów leasingu

Rozdział 2
Leasing - aspekt bilansowy
1. Słowniczek pojęć (na potrzeby niniejszego rozdziału)
2. Wprowadzenie (podstawy prawne)
3. Leasing według polskiego prawa bilansowego
4. Klasyfikacja umów leasingu
5. Leasing finansowy
5.1. Ewidencja u korzystającego
5.2. Leasing finansowy - ewidencja u finansującego
5.3. Wybrane zagadnienia - leasing finansowy w księgach korzystającego i finansującego
6. Leasing operacyjny
6.1. Ewidencja u korzystającego
6.2. Ewidencja u finansującego
7. Ujęcie umów leasingu zwrotnego w księgach
7.1. Umowa - Sprzedaż przedmiotu umowy leasingu zwrotnego przez korzystającego
7.2. Umowa jest umową leasingu operacyjnego - ewidencja księgowa u korzystającego
7.3. Umowa jest umową leasingu finansowego - ewidencja u korzystającego
7.4. Umowa leasingu zwrotnego - ewidencja księgowa w księgach finansującego
8. Najem i dzierżawa
9. Zmiana kwalifikacji umowy leasingu z operacyjnego na finansowy
10. Prezentacja i ujawnianie informacji o leasingu oraz najmie i dzierżawie
11. Leasing według MSR/MSSF
11.1. Różnice w rozwiązaniach MSR 17 a KSR 5
11.2. Co łączy MSSF 15 i MSSF 16?
11.3. Nowy model leasingu - MSSF 16
11.4. Wycena początkowa leasingu w księgach leasingobiorcy
11.5. Wycena po ujęciu początkowym
11.6. MSSF 15 "Przychody z umów z klientami"
11.7. Kluczowe aspekty poszczególnych kroków rozpoznawania przychodów w MSSF 15
11.8. Koszty związane z umowami

Rozdział 3
Leasing - aspekt podatkowy - podatki dochodowe
1. Definicja leasingu w ustawach podatkowych
2. Przedmiot umowy leasingu
3. Leasing operacyjny
3.1. Warunki uznania umowy leasingu za leasing operacyjny
3.2. Umowa leasingu zawarta z przedsiębiorcą
3.3. Opłaty leasingowe jako koszt podatkowy (w tym zagadnienie opłaty wstępnej)
3.4. Zmiany długości trwania umowy
3.5. Cesja umowy
3.6. Dalsze oddanie do używania
3.7. Rozwiązanie umowy leasingu
3.8. Leasing zwrotny
3.9. Leasing konsumencki
3.10. Sprzedaż przedmiotu umowy leasingu operacyjnego po zakończeniu umowy
4. Leasing finansowy
4.1. Warunki uznania umowy leasingu za leasing finansowy
4.2. Umowa leasingu zawarta z przedsiębiorcą
4.3. Amortyzacja przedmiotu leasingu
4.4. Zmiany długości trwania umowy
4.5. Leasing konsumencki
4.6. Leasing samochodów osobowych
4.7. Sprzedaż przedmiotu umowy leasingu finansowego po zakończeniu umowy
4.8. Nieodpłatne przekazanie przedmiotu umowy po zakończeniu leasingu
5. Leasing gruntu lub prawa użytkowania wieczystego gruntu
6. Leasing a najem i dzierżawa
6.1. Brak precyzyjnego określenia ceny wykupu

Rozdział 4
Leasing - aspekt podatkowy - podatek od towarów i usług
1. Definicja leasingu na gruncie ustawy o VAT
1.1. Leasing finansowy - dostawa towaru
1.2. Leasing operacyjny - świadczenie usług
1.3. Leasing zwrotny
1.4. Leasing a umowa najmu/dzierżawy
2. Leasing finansowy
2.1. Obowiązek podatkowy
2.2. Faktura
2.3. Podstawa opodatkowania
2.4. Stawka podatku VAT
2.5. Leasing finansowy - VAT marża
2.6. Odszkodowanie za przedterminowe zakończenie umowy leasingu
2.7. Leasing finansowy znaku towarowego
2.8. Leasing finansowy z innego kraju Unii Europejskiej - WNT
3. Leasing operacyjny
3.1. Obowiązek podatkowy
3.2. Leasing operacyjny a termin wystawienia faktury
3.3. Podstawa opodatkowania leasingu operacyjnego
3.4. Usługi leasingu operacyjnego świadczone między podmiotami z różnych krajów
3.5. Przedterminowe rozwiązanie umowy leasingu
3.6. Cesja umowy leasingu operacyjnego
3.7. Uszkodzenie przedmiotu leasingu; ponadnormatywne zużycie pojazdu
3.8. Wykup przedmiotu leasingu operacyjnego
4. Leasing finansowy oraz operacyjny a odliczenie podatku naliczonego
4.1. Termin odliczenia podatku naliczonego
4.2. WNT oraz import usług a odliczenie podatku naliczonego
4.3. Odliczenie podatku naliczonego od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi

Autorzy


240 stron, Format: 17.0x24.5, oprawa twarda

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2018