ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   1 egz. / 145.10 137,85   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

POSTĘPOWANIA KONSENSUALNE I SZCZEGÓLNE W PROCESIE KARNYM PRAKTYCZNY PRZEWODNIK ZE WZORAMI PISM


KARLIK P.

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER , rok wydania 2017, wydanie I

cena netto: 145.10 Twoja cena  137,85 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Postępowania konsensualne i szczególne w procesie karnym

Praktyczny przewodnik ze wzorami pism


Książka stanowi praktyczne ujęcie problematyki postępowań konsensualnych i szczególnych w postępowaniu karnym.

Autor szczegółowo omawia ostatnie nowelizacje Kodeksu postępowania karnego, które wprowadziły znaczne zmiany w zakresie struktury tych postępowań oraz warunków ich stosowania. Dodatkowo zwraca uwagę na źródła potencjalnych problemów oraz wskazuje sposoby ich uniknięcia. 

W publikacji zawarto również:

  • wzory podstawowych pism procesowych, wnoszonych w postępowaniach szczególnych, wraz z ich omówieniem, a także

  • tzw. akcje procesowe, które pokazują metodykę pracy organów procesowych.

W opracowaniu przedstawiono najnowsze orzecznictwo sądów powszechnych i Sądu Najwyższego, nierzadko dotyczące spraw kontrowersyjnych i problematycznych. Załączono także najważniejsze tezy orzecznicze oraz wykaz najnowszej literatury przedmiotu, co może okazać się przydatne przy konstruowaniu odpowiednich pism procesowych. 

Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla adwokatów, radców prawnych, sędziów i prokuratorów, którzy w swojej codziennej pracy spotykają się z problemami związanymi z funkcjonowaniem postępowań szczególnych. Zainteresuje również aplikantów zawodów prawniczych.


Wykaz skrótów

Wstęp

Rozdział I
Postępowania szczególne - zagadnienia ogólne
1. Systematyka postępowań szczególnych
2. Cechy postępowań szczególnych
3. Znaczenie postępowań szczególnych
4. Postępowania konsensualne jako postępowania szczególne
5. Przyszłość postępowań szczególnych

Rozdział II
Postępowania konsensualne

Skazanie bez rozprawy
1. Rys historyczny
2. Zagadnienia ogólne
3. Przesłanki postępowania konsensualnego
3.1. Postępowanie bez rozprawy z art. 335 § 1 k.p.k.
3.1.1. Przyznanie się do winy
3.1.2. Okoliczności popełnienia przestępstwa i wina niebudzące wątpliwości
3.1.3. Postawa oskarżonego
3.1.4. Rodzaj czynu
3.1.5. Uzgodnienie kar, środków i kosztów procesowych
3.2. Postępowanie bez rozprawy z art. 335 § 2 k.p.k.
4. Przebieg postępowania o skazanie bez rozprawy
4.1. Postępowanie przygotowawcze
4.1.1. Postępowanie bez rozprawy z art. 335 § 1 k.p.k.
4.1.2. Postępowanie bez rozprawy z art. 335 § 2 k.p.k.
4.2. Wszczęcie postępowania konsensualnego
4.2.1. Wniosek o skazanie bez przeprowadzania rozprawy z art. 335 § 1 k.p.k.
4.2.2. Wniosek o skazanie bez przeprowadzania rozprawy z art. 335 § 2 k.p.k.
4.3. Zagadnienia dodatkowe
4.3.1. Prawo przejrzenia akt postępowania przygotowawczego
4.3.2. Obowiązek pouczenia oskarżonego o konsekwencjach przeprowadzenia postępowania konsensualnego
4.4. Kontrola formalna w postępowaniu konsensualnym
4.5. Czynności przed wyznaczeniem posiedzenia
4.6. Postępowanie względem uczestników posiedzenia
4.6.1. Oskarżony a skazanie bez rozprawy
4.6.2. Pokrzywdzony a skazanie bez rozprawy
4.7. Posiedzenie sądu w przedmiocie skazania bez rozprawy
5. Pozycja pokrzywdzonego w postępowaniu o skazanie bez rozprawy
6. Pozycja oskarżonego w postępowaniu o skazanie bez rozprawy
7. Postępowanie odwoławcze a skazanie bez rozprawy

Dobrowolne poddanie się karze
1. Rys historyczny
2. Zagadnienia ogólne
3. Przesłanki pozytywne dobrowolnego poddania się karze
3.1. Okoliczności popełnienia przestępstwa i wina
3.2. Postawa oskarżonego
3.3. Rodzaj czynu
3.4. Uzgodnienie kar, środków i kosztów procesu
4. Przebieg postępowania o dobrowolne poddanie się karze
4.1. Postępowanie przygotowawcze
4.2. Wniosek o dobrowolne poddanie się karze
4.3. Kontrola formalna aktu oskarżenia w razie złożenia wniosku z art. 338a k.p.k.
4.4. Posiedzenie sądu w przedmiocie dobrowolnego poddania się karze
4.5. Pokrzywdzony a dobrowolne poddanie się karze
4.6. Oskarżony a dobrowolne poddanie się karze
5. Postępowanie odwoławcze
Wybór orzecznictwa
Literatura

Rozdział III
Postępowanie prywatnoskargowe
Wprowadzenie
1. Rys historyczny
2. Zagadnienia ogólne
3. Przesłanki prowadzenia
3.1. Przesłanki pozytywne
3.2. Przesłanki negatywne
4. Przebieg postępowania prywatnoskargowego
4.1. Ustna lub pisemna skarga na Policji
4.2. Prywatny akt oskarżenia
4.3. Zryczałtowana równowartość wydatków
4.4. Kontrola formalna aktu oskarżenia
4.5. Przyłączenie się innego pokrzywdzonego do oskarżenia
4.6. Prokurator w postępowaniu prywatnoskargowym
4.7. Posiedzenie pojednawcze
4.7.1. Wyznaczenie posiedzenia
4.7.2. Pojednanie
4.7.3. Ugoda w postępowaniu prywatnoskargowym
4.7.4. Mediacja w postępowaniu prywatnoskargowym
4.8. Rozprawa w postępowaniu prywatnoskargowym
4.8.1. Oskarżenie wzajemne
4.8.2. Odstąpienie od oskarżenia
4.9. Postępowanie odwoławcze i szczególne środki zaskarżenia
Wybór orzecznictwa
Literatura

Rozdział IV
Postępowanie nakazowe
Wprowadzenie
1. Rys historyczny
2. Zagadnienia ogólne
3. Przesłanki prowadzenia postępowania nakazowego
3.1. Przesłanki pozytywne
3.1.1. Prowadzenie dochodzenia w sprawie
3.1.2. Brak konieczności prowadzenia rozprawy
3.1.3. Rodzaj i wysokość kary
3.1.4. Okoliczności czynu i wina nie budzą wątpliwości
3.2. Przesłanki negatywne
3.2.1. Prowadzenie sprawy z oskarżenia prywatnego
3.2.2. Obrona obligatoryjna
4. Przebieg postępowania nakazowego
5. Wyrok nakazowy
6. Po wydaniu wyroku nakazowego
7. Sprzeciw od wyroku nakazowego
7.1. Pokrzywdzony a sprzeciw od wyroku nakazowego
7.2. Cofnięcie sprzeciwu
7.3. Zakaz reformationis in peius a postępowanie po wniesieniu sprzeciwu
Wybór orzecznictwa
Literatura

Rozdział V
Postępowanie przyspieszone
Wprowadzenie
1. Rys historyczny
2. Zagadnienia ogólne
3. Przesłanki prowadzenia postępowania przyspieszonego
3.1. Przesłanki pozytywne
3.1.1. Prowadzenie dochodzenia w sprawie
3.1.2. Chuligański charakter czynu
3.1.3. Ujęcie na gorącym uczynku lub bezpośrednio potem
3.1.4. Zatrzymanie, doprowadzenie i przekazanie do dyspozycji sądu
3.1.4.1. Zatrzymanie
3.1.4.2. Doprowadzenie i przekazanie do dyspozycji sądu
3.1.4.3. Odstąpienie od zatrzymania i doprowadzenia
3.2. Przesłanki negatywne postępowania przyspieszonego
3.2.1. Niemożność rozpoznania sprawy z zachowaniem dopuszczalnego czasu przerw
3.2.2. Potrzeba uzupełnienia postępowania dowodowego
3.2.3. Możliwość wymierzenia kary powyżej 2 lat pozbawienia wolności
4. Przebieg postępowania przyspieszonego
4.1. Postępowanie przygotowawcze
4.2. Wniosek o rozpoznanie sprawy w postępowaniu przyspieszonym
4.3. Pokrzywdzony w postępowaniu przyspieszonym
4.4. Postępowanie sądowe
4.5. Postępowanie po wydaniu wyroku w postępowaniu przyspieszonym
4.6. Postępowanie odwoławcze
5. Postępowanie przyspieszone przy użyciu urządzeń technicznych
5.1. Zagadnienia ogólne
5.2. Specyfika postępowania przyspieszonego prowadzonego przy użyciu urządzeń technicznych
5.2.1. Postępowanie przygotowawcze
5.2.2. Postępowanie sądowe
5.3. Podsumowanie
Wybór orzecznictwa
Literatura

Wykaz wzorów
Wykaz akcji procesowych


232 strony, Format: 14.3x20.4, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2018