ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

CHARAKTER I KONSTRUKCJA ZADAŃ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO


STEC M. PŁAŻEK S. RED.

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER , rok wydania 2017, wydanie I

cena netto: 223.80 Twoja cena  212,61 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Charakter i konstrukcja zadań samorządu terytorialnego


Publikacja stanowi próbę reinterpretacji stworzonych ponad 25 lat temu reguł funkcjonowania zadań przydzielanych samorządom, w tym oceny prawidłowości założeń funkcjonującego systemu zadań publicznych w wymiarze ogólnym i w odniesieniu do wybranych rodzajów zadań szczegółowych. Rozważania obejmują podstawowe kryteria oceny status quo, takie jak: optymalny rozmiar zadań, efektywność ich wykonywania, prawidłowość ich rozdziału, precyzję ich regulacji prawnej, stronę ekonomiczną. 

Książka jest dziełem zbiorowym, podsumowaniem dziesiątego już seminarium Katedry Prawa Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Jagiellońskiego dotyczącego podstawowych zagadnień samorządu. 

Opracowanie może rozpocząć dyskusję nad dalszym rozwojem modelu zadań publicznych. Zainteresuje przedstawicieli zawodów prawniczych, pracowników administracji samorządowej i rządowej, a także pracowników naukowych.


Wykaz skrótów
Wprowadzenie

Kazimierz Bandarzewski
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej jako zadanie zlecone powiatowi

Wioleta Baranowska-Zając
Prawna ochrona konsumenta jako zadanie samorządu terytorialnego - potrzeba reinterpretacji?

Tomasz Bąkowski
W poszukiwaniu wykonawcy zadań metropolitalnych

Damian Brodacki
Rola i znaczenie wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych, i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej, jako zadania własnego gminy

Dawid Chaba
Promocja zadaniem ustawowym i szansą rozwoju samorządów

Krzysztof Chochowski
Zadania samorządu gminnego w Polsce w sferze bezpieczeństwa i porządku publicznego

Jarosław Czerw
Wydawanie prasy lokalnej jako zadanie gminy - wybrane zagadnienia

Hanna Wolska, Wojciech Gonet
Konsekwencje wyboru formy organizacyjno-prawnej do wykonywania zadania z zakresu ochrony zdrowia przez samorząd terytorialny

Barbara Jaworska-Dębska
Charakter i konstrukcja zadań samorządu terytorialnego w przedmiocie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi

Ewa Koniuszewska
Zadania własne samorządu terytorialnego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Elżbieta Kornberger-Sokołowska
Istota i zakres samodzielności finansowej samorządów w sferze dokonywania wydatków

Marek Mączyński
Zadania samorządu terytorialnego w dziedzinie bezpieczeństwa publicznego

Iwona Niżnik-Dobosz
Natura zadań samorządu terytorialnego

Renata Płaszowska
Zasady i warunki realizacji zadań gminy w zakresie promocji

Katarzyna Płonka-Bielenin
Zadania gminy w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego - wnioski i postulaty

Bogusław Przywora
Ochrona zdrowia jako zadanie gminy - aspekty ustrojowoprawne i praktyczne w świetle wytycznych Najwyższej Izby Kontroli

Piotr Ruczkowski
Czy obecny podział zadań samorządu ma sens? Zadania własne i zlecone jednostek samorządu terytorialnego - idea a rzeczywistość

Robert Suwaj
Pomoc społeczna jako zadanie samorządowe

Mariusz Szyrski
Zadania samorządu terytorialnego w przestrzeni energetyki odnawialnej - potrzeba legislacyjnych zmian


360 stron, Format: 15.2x21.3, oprawa twarda

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2018