ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

WZORY DOKUMENTÓW USTAWA O SYSTEMIE OŚWIATY PRAWO OŚWIATOWE I PRZEPISY WPROWADZAJĄCE Z SERII MERITUM


GAWROŃSKI K. MARCINIAK L.

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER , rok wydania 2017, wydanie I

cena netto: 223.80 Twoja cena  212,61 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Wzory dokumentów - ustawa o systemie oświaty, prawo oświatowe i przepisy wprowadzające

- z serii MERITUM

Edytowalne wzory dostępne na stronie internetowej


Publikacja zawiera wzory oraz przykłady pism i dokumentów najczęściej stosowanych w praktyce szkolnej, przygotowane w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, w tym m.in. nową ustawę Prawo oświatowe, ustawę Przepisy wprowadzające - Prawo oświatowe, czy  ustawę o systemie oświaty.

Prezentowane wzory dotyczą m.in. takich zagadnień, jak:

  • zakładanie, prowadzenie, likwidacja szkół i placówek publicznych i niepublicznych,

  • przekształcanie publicznych szkół i zespołów z mocy prawa w okresie reformy ustroju szkolnego,

  • przekształcanie szkół publicznych i niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego w okresie reformy ustroju szkolnego,

  • powierzenie funkcji kierowniczych w oświacie i odwołanie z nich,

  • obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązek szkolny i obowiązek nauki

  • kształcenie specjalne i nauczanie indywidualne,

  • wewnętrzne prawo szkolne,

  • pomoc materialna dla uczniów,

  • zarządzanie informacją,

  • rekrutacja do szkół i przedszkoli.

Książka ma na celu ułatwienie czytelnikowi rozstrzygania kwestii prawnych w sytuacjach, w których przyjdzie mu podejmować decyzje bezpośrednio lub w sposób zgodny z prawem uczestniczyć w postępowaniu administracyjnym i osiągnąć cel np. na poziomie pierwszej instancji w postępowaniu odwoławczym. 

Wzory dokumentów są również dostępne w wersji elektronicznej do pobrania ze strony internetowej po wpisaniu zamieszczonego w książce kodu aktywacyjnego. Można je modyfikować i dostosowywać do indywidualnych potrzeb. 

Publikacja przeznaczona jest dla nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych, pracowników administracji szkolnej, administracji samorządowej oświaty, kuratoriów oświaty oraz oświatowej administracji rządowej. 


Wprowadzenie

Definicje - wyjaśnienie (interpretacja) pojęć

I. Zakładanie, prowadzenie i likwidacja placówek publicznych i niepublicznych
1. Zakładanie i prowadzenie przedzszkola, szkoły i placówki oświatowej przez j.s.t., dla której ich prowadzenie nie należy do zadań własnych
2. Wpis niepubliczny przedszkola, szkoły i placówki oświatowej do ewidencji prowadzonej przez właściwą j.s.t.
3. Wykreślenie niepublicznych przedszkola, szkoły i placówki oświatowej  z ewidencji prowadzonej przez właściwą j.s.t.
4. Wpis uczniowskiego klubu sportowego do ewidencji prowadzonej przez starostę
5. Utworzenie zespołu szkół lub placówek
6. Likwidacja publicznych przedszkola, szkoły lub placówki, dla których organem prowadzącym jest j.s.t.

II. Przekształcanie szkół i zespołów z mocy prawa w okresie reformy ustroju szkolnego

III. Przekształcanie szkół publicznych i niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne niebędące j.s.t.
1. Przekształcenie publicznego gimnazjum prowadzonego przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą j.s.t. w szkołę podstawową ośmioletnią lub włączenie do niej
2. Przekształcenie publicznego gimnazjum prowadzonego przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą j.s.t. w liceum ogólnokształcące, technikum, branżową szkołę I stopnia lub włączenie do nich
3. Przekształcenie niepublicznego gimnazjum w szkołe podstawową ośmioletnią lub włączenie do niej
4. Przekształcenie niepublicznego gimnazjum w liceum ogólnokształcące, technikum, branżową szkołę I stopnia lub włączenie do nich
5. Przekształcenie niepublicznego trzyletniego liceum ogólnokształcącego i czteroletniego technikum w czteroletnie liceum ogólnokształcące i w pięcioletnie technikum
6. Przekształcenie publicznego liceum ogólnokształcącego lub technikum, prowadzonego przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą j.s.t., w czteroletnie liceum ogólnokształcące lub pięcioletnie technikum
7. Przekształcenie publicznego zespołu szkół, w skład którego wchodzi jedynie liceum ogólnokształcące lub technikum i gimnazjum, prowadzonego przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą j.s.t., w czteroletnie liceum ogólnokształcące lub pięcioletnie technikum

IV. Powierzenie funkcji kierowniczych w oświacie i odwołanie z nich
1. Powierzenie funkcji kierowniczej w placówce oświatowej
2. Odwołanie dyrektora ze stanowiska w placówce oświatowej
3. Stanowisko dyrektora szkoły w okresie reformy ustroju szkolnego

V. Wychowanie przedszkolne

VI. Dotacje dla szkół i placówek

VII. Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolengo, obowiązek szkolny i obowiązek nauki

VIII. Kształcenie specjalne i nauczanie indywidualne
1. Indywidualny program lub tok nauki
2. Kształcenie specjalne
3. Organizacja zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
4. Indywidualne nauczanie dzieci i młodzieży
5. Orzeczenia i opinie wydawane przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych

IX. Kształcenie zawodowe

X. Społeczne organy w prawie oświatowe

XI. Nadzór pedagogiczny

XII. BHP w placówce oświatowej
1. Wypadek w placówce oświatowej
2. Kontrola obiektów w placówce oświatowej
3. Zdarzenia trudne wychowawczo na terenie szkoły
4. Odbiór dzieci z przedszkola przez rodziców

XIII. Wewnętrzne prawo szkolne

XIV. Kontrola zarządcza w oświatowych jednostkach budżetowych

XV. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w jednostkach sektora finansów publicznych

XVI. Pomoc materialna dla uczniów
1. Udzielanie uczniom pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym
2. Pomoc materialna o charakterze socjalnym - stypendium szkolne i zasiłek szkolny z powodu zdarzenia losowego

XVII. Krajoznawstwo i turystyka szkolna

XVIII. Zarządzanie informacją
1. Sekretariat w szkole - przykłady dokumentacji
2. System Informacji Oświatowej - wzory wydruków
3. Ochrona danych osobowych
3.1. Przetwarzanie danych osobowych
3.2. Administrator Bezpieczeństwa Informacji

XIX. Rekrutacja do szkół i przedszkoli
1. Rekrutacja do szkół
2. Rekrutacja do przedszkoli


760 stron, Format: 17.0x24.0, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2018