ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

NIEUCZCIWA KONKURENCJA W PRAWIE PRYWATNYM MIĘDZYNARODOWYM


FIGURA-GÓRALCZYK E.

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER , rok wydania 2017, wydanie I

cena netto: 223.80 Twoja cena  212,61 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Nieuczciwa konkurencja w prawie prywatnym międzynarodowym


Publikacja zawiera całościowe omówienie kolizyjnoprawnej problematyki nieuczciwej konkurencji.

Udziela odpowiedzi na pytania, z którymi muszą zmierzyć się osoby, zajmujące się nieuczciwą konkurencją w środowisku międzynarodowym. 

W opracowaniu autorka wskazuje m.in.:

  • czy wybór prawa w ogóle jest dopuszczalny w sprawach z tytułu nieuczciwej konkurencji,

  • jakie prawo jest właściwe dla czynów nieuczciwej konkurencji, które wywierają skutek na rynku więcej niż jednego państwa, i jak to prawo stosować,

  • jakie akty normatywne zastosować w takiej sprawie,

  • czy dochodzi do zbiegu norm kolizyjnych.

Publikacja przeznaczona jest w szczególności dla adwokatów, radców prawnych, sędziów, a także osób, które naukowo zajmują się problematyką kolizyjnoprawną nieuczciwej konkurencji.


Wykaz skrótów
Przedmowa

Wstęp

Rozdział 1
Prawo właściwe dla nieuczciwej konkurencji w ujęciu historycznym i porównawczym
1. Uwagi wprowadzające
2. Prawo właściwe dla nieuczciwej konkurencji w obcych systemach prawnych
2.1. Uwagi wprowadzające
2.2. Systemy prawne z odrębnym przepisem kolizyjnym dotyczącym nieuczciwej konkurencji
2.2.1. Uwagi wprowadzające
2.2.2. Prawo szwajcarskie
2.2.3. Prawo austriackie
2.3. Inne obce systemy prawne
2.3.1. Prawo francuskie
2.3.2. Prawo niemieckie
2.3.3. Prawo Wielkiej Brytanii
2.3.4. Prawo Stanów Zjednoczonych Ameryki
3. Prawo właściwe dla nieuczciwej konkurencji w polskim porządku prawnym
3.1. Ustawa - Prawo prywatne międzynarodowe z 1926 r.
3.2. Ustawa - Prawo prywatne międzynarodowe z 1965 r.
3.2.1. Uwagi wprowadzające
3.2.2. Zakres normy kolizyjnej
3.2.3. Łączniki
3.2.4. Zakres zastosowania
3.3. Ujednolicenie prawa właściwego dla nieuczciwej konkurencji w Unii Europejskiej
3.3.1. Uwagi wprowadzające
3.3.2. Stosunek rozp. rzym. II do p.p.m.1965 oraz p.p.m.2011
3.3.3. Stosunek rozp. rzym. II do umów międzynarodowych
3.3.4. Zakres terytorialny
3.3.5. Zakres przedmiotowy
3.3.6. Zakres sytuacyjny
3.3.7. Zakres czasowy
3.3.8. Zasady wykładni

Rozdział 2
Wskazanie prawa właściwego dla czynów nieuczciwej konkurencji naruszających interesy konkuerntów lub zbiorowe interesy konsumentów
1. Uwagi wprowadzające
2. Zakres normy kolizyjnej
3. Łącznik
4. Rozgraniczenie zakresu normy kolizyjnej wyrażonej w art. 6 ust. 1 rozp. rzym. II od innych norm kolizyjnych
5. Niedopuszczalność wyboru prawa dla nieuczciwej konkurencji

Rozdział 3
Wskazanie prawa właściwego dla czynów nieuczciwej konkurencji naruszających wyłącznie interesy oznaczonego konkurenta
1. Uwagi wprowadzające
2. Zakres normy kolizyjnej
3. Łączniki
3.1. Zwykły pobyt w tym samym państwie
3.2. Łącznik miejsca powstania szkody
3.3. Klauzula ściślejszego związku
4. Rozgraniczenie zakresu normy kolizyjnej wyrażonej w art. 6 ust. 2 rozp. rzym. II od innych norm kolizyjnych
5. Wybór prawa
5.1. Uwagi wprowadzające
5.2. Dopuszczalność wyboru prawa
5.2.1. Uwagi wprowadzające
5.2.2. Rodzaje spraw
5.2.3. Sposób dokonania wyboru prawa
5.2.4. Strony
5.2.5. Przedmiot
5.2.6. Czas dokonania wyboru prawa
5.3. Dojście wyboru prawa do skutku i jego ważność
5.3.1. Uwagi wprowadzające
5.3.2. Dojście wyboru prawa do skutku
5.3.3. Ważność wyboru prawa
5.4. Skutki dokonania ważnego wyboru prawa
5.4.1. Uwagi wprowadzające
5.4.2. Skutki dla stron
5.4.3. Skutki dla sądu

Rozdział 4
Wielomiejscowe czyny nieuczciwej konkurencji
1. Uwagi wprowadzające
2. Dystrybutywne stosowanie prawa
3. Kumulatywne stosowanie prawa
4. Stosowanie przez analogię art. 6 ust. 3 lit. b zdanie pierwsze rozp. rzym. II
5. Zasada państwa pochodzenia
6. Test nakierowania
7. Zasady ALI, zasady CLIP, zasady PILA, Transparency Proposal
7.1. Zasady ALI
7.2. Zasady CLIP
7.3. Zasady PILA
7.4. Transparency Proposal
7.5. Podsumowanie
8. Inne rozwiązania
9. Podsumowanie

Rozdział 5
Zakres zastosowania prawa właściwego
1. Uwagi wprowadzające
2. Kwestie podlegające statutowi nieuczciwej konkurencji
2.1. Strony
2.2. Zdolność deliktowa
2.3. Podstawy odpowiedzialności
2.4. Ograniczenie oraz wyłączenie odpowiedzialności
2.5. Sposoby rekompensaty
2.6. Zapobieżenie naruszeniu lub szkodzie
2.7. Zbywalność i dziedziczność roszczeń
2.8. Przedawnienie i terminy zawite
2.9. Wygaśnięcie zobowiązania
3. Podsumowanie

Rozdział 6
Ograniczenia stosowania prawa właściwego
1. Uwagi wprowadzające
2. Przepisy koniecznego zastosowania mające znaczenie w sprawach z tytułu nieuczciwej konkurencji
3. Zasady porządku publicznego mające znaczenie w sprawach z tytułu nieuczciwej konkurencji
4. Podsumowanie

Zakończenie
Bibliografia


428 stron, Format: 15.1x21.1, oprawa twarda

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2018