ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH


BARAN K.W. RED.

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER , rok wydania 2017, wydanie II

cena netto: 88.85 Twoja cena  84,41 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych


Prezentowany podręcznik w założeniu stanowi kompleksowy obraz dwóch dyscyplin prawa związanych z zatrudnieniem.

Omówiono w nim w przystępny sposób wszystkie istotne instytucje i zagadnienia prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych.

Publikacja składa się z pięciu zasadniczych działów:

  • części ogólnej,
  • indywidualnego prawa pracy,
  • zbiorowego prawa pracy,
  • procesowego prawa pracy,
  • prawa ubezpieczeń społecznych.

Opracowanie uwzględnia zmiany w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych dokonane w ciągu ostatnich dwóch lat. Dotyczą one w szczególności:

  • zasad zatrudnienia na czas określony,

  • świadectw pracy,

  • zmian wieku emerytalnego i zasiłków.

Książka zawiera informacje zarówno o prawie obowiązującym (de lege lata), jak i o jego głównych tendencjach rozwojowych (de lege ferenda). Wywody w niej zaprezentowane odnoszą się do krajowego oraz międzynarodowego prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. W znacznym zakresie przedstawiono zwłaszcza regulacje unijne. Szczególną uwagę autorzy poświęcili funkcjonowaniu praktyki, stąd liczne odwołania do judykatury, w tym Sądu Najwyższego. 

Publikacja może być użytecznym narzędziem nie tylko w uniwersyteckim procesie dydaktycznym, lecz także dla praktyków działających w stosunkach pracy.


Wykaz skrótów
Słowo wstępne

DZIAŁ PIERWSZY. CZĘŚĆ OGÓLNA PRAWA PRACY
Rozdział I
Pojęcie, systematyka i zakres przedmiotowy prawa pracy
Rozdział II
Funkcje prawa pracy
Rozdział III
Zasady prawa pracy
Rozdział IV
Równe traktowanie w zatrudnieniu
Rozdział V
Źródła prawa pracy

DZIAŁ DRUGI. INDYWIDUALNE PRAWO PRACY
Rozdział VI
Stosunek pracy
Rozdział VII
Umowa o pracę
Rozdział VIII
Przekształcenia zobowiązaniowego stosunku pracy
Rozdział IX
Ustanie stosunku pracy
Rozdział X
Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę
Rozdział XI
Zatrudnianie pracowników tymczasowych
Rozdział XII
Pozaumowne stosunki pracy
Rozdział XIII
Prawa i obowiązki stron stosunku pracy
Rozdział XIV
Zakaz konkurencji
Rozdział XV
Wynagrodzenie za pracę
Rozdział XVI
Czas pracy
Rozdział XVII
Urlopy pracownicze
Rozdział XVIII
Odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna pracowników
Rozdział XIX
Odpowiedzialność materialna pracowników
Rozdział XX
Powszechna ochrona pracy
Rozdział XXI
Ochrona rodzicielstwa
Rozdział XXII
Zatrudnianie i ochrona pracy młodocianych i dzieci
Rozdział XXIII
Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika

DZIAŁ TRZECI. ZBIOROWE PRAWO PRACY
Rozdział XXIV
Wolności związkowe
Rozdział XXV
Status prawny związków zawodowych
Rozdział XXVI
Status prawny organizacji pracodawców
Rozdział XXVII
Partycypacja pracownicza
Rozdział XXVIII
Zbiorowe spory pracy

DZIAŁ CZWARTY. PROCESOWE PRAWO PRACY
Rozdział XXIX
Naczelne zasady procesowe w sprawach z zakresu prawa pracy
Rozdział XXX
Organizacja ochrony prawnej w stosunkach pracy
Rozdział XXXI
Inspekcja pracy
Rozdział XXXII
Przedawnienie roszczeń i terminy zawite

DZIAŁ PIĄTY. PRAWO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Rozdział XXXIII
Zagadnienia ogólne prawa ubezpieczeń społecznych
Rozdział XXXIV
Podleganie ubezpieczeniom społecznym
Rozdział XXXV
Finansowanie ubezpieczeń społecznych
Rozdział XXXVI
Ubezpieczenie emerytalne
Rozdział XXXVII
Ubezpieczenia rentowe
Rozdział XXXVIII
Ubezpieczenie chorobowe
Rozdział XXXIX
Ubezpieczenie wypadkowe
Rozdział XL
Realizacja prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych
Rozdział XLI
Postępowania w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych

Wykaz schematów
Wykaz tabel
Skorowidz


932 strony, Format: 17.0x23.9, oprawa miekka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2018