ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

DOCHODZENIE ROSZCZEŃ PRZEZ POSZKODOWANYCH W WYPADKACH DROGOWYCH


GOŁBA Z.

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER , rok wydania 2017, wydanie IV

cena netto: 156.39 Twoja cena  148,57 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Dochodzenie roszczeń przez poszkodowanych w wypadkach drogowych


W opracowaniu przedstawiono problemy, z którymi spotykają się poszkodowani w wypadkach drogowych w dochodzeniu naprawienia wyrządzonej im szkody. 

W książce czytelnik znajdzie m.in. odpowiedzi na następujące pytania:

  • jakie roszczenia przysługują poszkodowanym wobec zobowiązanych do naprawienia szkody,

  • jaką ochroną objęta jest najbliższa rodzina poszkodowanego w razie jego śmierci,

  • jak można dochodzić naprawienia szkody doznanej w okresie płodowym.

W publikacji zaprezentowano też szczegółowo zagadnienia związane z dochodzeniem roszczeń przed sądem, w tym m.in. związane z trudnościami dowodowymi w realizacji pełnego odszkodowania, dokumentacją techniczną miejsca wypadku, określeniem wartości przedmiotu sprawy. 

Publikacja, oprócz omówienia ustaw ubezpieczeniowych i związkowych, zawiera przykładowe wzory pozwów, z którymi może wystąpić poszkodowany.


Wykaz skrótów
Wprowadzenie

Rozdział I
Ustawy ubezpieczeniowe oraz związkowe
1. Ustawy obowiązujące od 1.01.2004 r.
1.1. Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
1.2. Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
1.3. Ustawa o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz o Rzeczniku Ubezpieczeniowym, zastąpiona przez ustawę z 5.08.2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym
2. Znowelizowane przepisy dotyczące umów ubezpieczenia
2.1. Ustawa z 13.04.2007 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw
2.2. Uchylone przepisy ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych dodane ustawą z 29.06.2007 r.

Rozdział II
Roszczenia poszkodowanych wobec zobowiązanych do naprawienia szkody
1. Ustalenie zobowiązanego do naprawienia szkody
2. Wypadek drogowy spowodowany przez nieubezpieczony lub niezidentyfikowany pojazd
3. Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę
3.1. Zasada umiarkowania
3.2. Zasada kompensacji lub adekwatności
3.3. Zadośćuczynienie godziwe
3.4. Trwały uszczerbek na zdrowiu
3.5. Zadośćuczynienie na podstawie art. 448 k.c.
3.6. Zadośćuczynienie i odszkodowanie w procesie karnym
4. Renta
4.1. Wyrównanie szkody z powodu utraconej całkowicie lub częściowo zdolności do pracy zarobkowej
4.2. Zwiększenie potrzeb poszkodowanego
4.3. Zmniejszenie widoków powodzenia w przyszłości
5. Zwrot poniesionych wydatków
6. Warunki przejścia roszczenia o zadośćuczynienie na spadkobierców
7. Przedawnienie roszczeń
7.1. Stan prawny obowiązujący do 10.08.2007 r.
7.2. Terminy przedawnienia zawarte w art. 4421 k.c., obowiązującym od 10.08.2007 r.

Rozdział III
Ochrona najbliższej rodziny poszkodowanego w razie jego śmierci
1. Osoby uprawnione do otrzymania kosztów leczenia i pogrzebu
2. Osoby uprawnione do renty
2.1. Renta obligatoryjna
2.2. Renta fakultatywna
3. Odszkodowanie dla najbliższych członków rodziny zmarłego
4. Zadośćuczynienie dla najbliższej rodziny zmarłego
5. Wartość świadczeń osób zobowiązanych do naprawienia szkody

Rozdział IV
Naprawienie szkody doznanej w okresie płodowym
1. Problemy prawne dziecka poczętego
2. Uszkodzenie ciała w okresie płodowym
3. Utrata żywiciela w okresie płodowym

Rozdział V
Dochodzenie roszczeń przed sądem
1. Uprzywilejowana pozycja ubezpieczycieli w procesach sądowych
1.1. Różnice w zakresie wiedzy prawniczej stron
1.2. Fakultatywna ochrona prawna poszkodowanego
1.3. Trudności dowodowe w realizacji zasady pełnego odszkodowania
1.4. Dokumentacja techniczna miejsca wypadku
1.5. Przewlekłość procesu
1.6. Określenie wartości przedmiotu sprawy
1.7. Krzywdzący poszkodowanych termin zasądzania odsetek ustawowych
2. Wezwanie do zapłaty
3. Pozew
4. Dowody
5. Wyrokowanie
6. Postępowania odwoławcze
6.1. Apelacja
6.2. Skarga kasacyjna
6.3. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia

Rozdział VI
Postępowania mediacyjne
1. Arbitralna postawa ubezpieczycieli wobec poszkodowanych
2. Postępowania ugodowe

Rozdział VII
Przyczynienie się poszkodowanego do powstania szkody

Aneks nr 1. Poszkodowany A

Aneks nr 2. Poszkodowany B

Aneks nr 3. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/103/WE z dnia 16 września 2009 r. w sprawie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych i egzekwowania obowiązku ubezpieczania od takiej odpowiedzialności

Aneks nr 4. Wzory pozwów
Wzór nr 1. Pozew o zapłatę i rentę z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych
Wzór nr 2. Pozew o zapłatę
Wzór nr 3. Pozew o zapłatę z wnioskiem o zwolnienie od opłaty sądowej
Wzór nr 4. Pozew o zapłatę
Wzór nr 5. Pozew o zapłatę i rentę z wnioskiem o zwolnienie powodów od ponoszenia kosztów procesu

Literatura przywołana


324 strony, Format: 14.4x20.4, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2018