ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

ELEMENTY PRAWA PODRĘCZNIK Z ĆWICZENIAMI


JERZEWSKA J.

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER , rok wydania 2017, wydanie I

cena netto: 66.39 Twoja cena  63,07 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Elementy prawa

Podręcznik z ćwiczeniami


W podręczniku przedstawiono ogólne pojęcia prawne oraz wybrane zagadnienia z zakresu prawa karnego materialnego i postępowania karnego, prawa wykroczeń, postępowania administracyjnego, prawa cywilnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego, postępowania w sprawie nieletnich, a także prawa w Internecie. 

Dla lepszego zrozumienia i przyswojenia przez uczniów wiadomości zawartych w opracowaniu wzbogacono je licznymi przykładami. Ponadto w książce zamieszczono ryciny i tabele, stanowiące podsumowanie lub uzupełnienie omawianych treści. Edukacja prawna w szkole to zarówno formowanie wiedzy, jak i umiejętności przydatnych w życiu. Dlatego właśnie integralną częścią książki są ćwiczenia zawierające stosowne wskazówki. W końcowej części ćwiczeń zawarto rozwiązania poleceń (zadań) dla ucznia. 

Publikacja może stanowić nieocenioną pomoc w nauczaniu młodzieży w klasach, w których realizowane są innowacje programowe z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego, będzie przydatna na lekcjach wiedzy o społeczeństwie, a także w ramach godzin wychowawczych. Dla statystycznego obywatela tego rodzaju lektura może być sposobem na podniesienie świadomości prawnej.


Wykaz skrótów
Od Autorki

Część I Podręcznik

Rozdział 1
Ogólne pojęcia prawne
1.1. Pojęcie prawa
1.2. Pojęcie przepisu prawnego
1.3. Pojęcie normy prawnej i jej rodzaje
1.4. Struktura normy prawnej
1.5. Pojęcie stosunku prawnego
1.6. Pojęcie prawa podmiotowego
1.7. Pojęcie roszczenia
1.8. Pojęcie i funkcja wykładni prawa
1.9. Pojęcie źródeł prawa
1.10. Pojęcie aktu normatywnego i ich rodzaje
1.11. Hierarchia aktów normatywnych
1.12. Tryb tworzenia prawa
1.13. Zasady techniki prawodawczej
1.14. Budowa tekstu prawnego
1.15. Pojęcie systemu prawa
1.16. Pojęcie gałęzi prawa
1.17. Przestrzeganie i stosowanie prawa
1.18. Pojęcie praworządności
1.19. Pojęcie odpowiedzialności prawnej i jej rodzaje
1.20. Ochrona prawna
1.21. Organy ochrony prawnej
1.22. Organy wymiaru sprawiedliwości

Rozdział 2
Wybrane zagadnienia z części ogólnej Kodeksu karnego
2.1. Wprowadzenie do zagadnień
2.2. Pojęcie przestępstwa
2.3. Ustawowe znamiona przestępstwa
2.4. Formy popełnienia przestępstwa
2.5. Okoliczności wyłączające odpowiedzialność karną
2.6. Rodzaje kar i środków karnych
2.7. Przepadek i środki kompensacyjne

Rozdział 3
Wybrane zagadnienia z postępowania karnego
3.1. Wprowadzenie do zagadnień
3.2. Cele postępowania karnego
3.3. Organy procesowe
3.4. Strony procesowe
3.5. Inni uczestnicy procesu
3.6. Pojęcie i rodzaje czynności procesowych
3.7. Zasady procesowe
3.8. Sprawy karne

Rozdział 4
Wybrane zagadnienia z prawa wykroczeń
4.1. Wprowadzenie do zagadnień
4.2. Zasady odpowiedzialności
4.3. Ustawowe znamiona wykroczenia
4.4. Formy popełnienia wykroczenia
4.5. Okoliczności wyłączające odpowiedzialność
4.6. Rodzaje kar i środków karnych
4.7. Dyrektywy wymiaru kary
4.8. Strony postępowania w sprawach o wykroczenia
4.9. Rodzaje postępowań

Rozdział 5
Wybrane zagadnienia z postępowania administracyjnego
5.1. Wprowadzenie do zagadnień
5.2. Rodzaje postępowań regulowane przez Kodeks postępowania administracyjnego
5.3. Ogólne zasady postępowania administracyjnego
5.4. Organy administracji
5.5. Właściwość organów administracji
5.6. Strona w postępowaniu administracyjnym
5.7. Podmioty na prawach strony
5.8. Rodzaje rozstrzygnięć w postępowaniu administracyjnym
5.9. Sprawy sądowoadministracyjne

Rozdział 6
Wybrane zagadnienia prawa cywilnego
6.1. Wprowadzenie do zagadnień
6.2. Źródła prawa cywilnego
6.3. Osoby fizyczne
6.4. Zdolność prawna a zdolność do czynności prawnych
6.5. Ubezwłasnowolnienie
6.6. Osoby prawne
6.7. Czynności prawne i ich formy
6.8. Wady oświadczenia woli
6.9. Przedstawicielstwo ustawowe i pełnomocnictwo
6.10. Sprawy cywilne

Rozdział 7
Wybrane zagadnienia prawa rodzinnego i opiekuńczego
7.1. Wprowadzenie do zagadnień
7.2. Zawarcie małżeństwa
7.3. Władza rodzicielska
7.4. Ustanie małżeństwa
7.5. Obowiązek alimentacyjny
7.6. Ustanowienie i sprawowanie opieki
7.7. Ustanowienie kuratora

Rozdział 8
Wybrane zagadnienia z postępowania w sprawach nieletnich
8.1. Wprowadzenie do zagadnień
8.2. Pojęcie nieletniego
8.3. Rodzaje zachowań nieletnich wymagające reakcji sądowej
8.4. Postępowanie w sprawie nieletniego
8.5. Kategorie środków stosowanych wobec nieletniego
8.6. Kary kryminalne stosowane wobec nieletnich
8.7. Mediacja w sprawach nieletnich

Rozdział 9
Wybrane zagadnienia z prawa w Internecie
9.1. Wprowadzenie do zagadnień
9.2. Komunikacja interpersonalna a komunikacja sieciowa
9.3. Zagrożenia wynikające z wykorzystania Internetu przez nieletnich
9.4. Uzależnienia behawioralne dzieci i młodzieży
9.5. Prawne konsekwencje uzależnień nieletnich
9.6. Przestępczość związana z siecią internetową i innymi mediami elektronicznymi
9.7. Dobra osobiste i konsekwencje ich naruszenia
9.8. Zasady etyki w cyberprzestrzeni

Część II Ćwiczenia ze wskazówkami i rozwiązaniami

Cele ćwiczeń

Ćwiczenia

Rozwiązania

Bibliografia


344 strony, Format: 16.7x23.9, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2018