ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY KOMENTARZ


JĘDREJEK G.

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER , rok wydania 2017, wydanie I

cena netto: 336.30 Twoja cena  319,49 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Komentarz


Drugie, jednotomowe wydanie komentarza do kodeksu rodzinnego i opiekuńczego powstało na podstawie trzech tomów komentarza opublikowanych w latach 2013-2014.

W publikacji zostały uwzględnione nowelizacje kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przyjęte przez ustawodawcę w latach 2014?2017. Uaktualniono orzecznictwo obejmujące Sąd Najwyższy, Trybunał Konstytucyjny oraz sądy powszechne. Zachowany został praktyczny charakter komentarza, którego celem jest pomoc w dokonaniu wykładni przepisów kodeksu przez osoby stosujące prawo rodzinne. Nie zawsze są to wykwalifikowani prawnicy, gdyż prawo rodzinne stanowi ten dział prawa, z którym zetknąć muszą się właściwie wszyscy. Dlatego w zamierzeniu autora język opracowania ma być zrozumiały i przystępny dla każdego Czytelnika. 

Komentarz został uzupełniony także o dyskusję doktrynalną. Niektóre zagadnienia, jak np. dotyczące małżeńskich umów majątkowych, zostały pogłębione, a przy tym przedstawione w sposób, który nie powinien budzić problemów interpretacyjnych.


Wykaz skrótów
Wykaz komentarzy, podręczników i wzorów pism
Przedmowa do wydania drugiego
Wprowadzenie do wydania pierwszego (tom I)
Wprowadzenie do wydania pierwszego (tom II)
Wprowadzenie do wydania pierwszego (tom III)

Ustawa z 25.02.1964 r.1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2017 r. poz. 682)

Tytuł I. Małżeństwo
Dział I. Zawarcie małżeństwa
Dział II. Prawa i obowiązki małżonków
Dział III. Małżeńskie ustroje majątkowe
Rozdział I. Ustawowy ustrój majątkowy
Rozdział II. Umowne ustroje majątkowe
Oddział 1. Przepisy ogólne
Oddział 2. Wspólność majątkowa
Oddział 3. Rozdzielność majątkowa
Oddział 4. Rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków
Rozdział III. Przymusowy ustrój majątkowy
Dział IV. Ustanie małżeństwa
Dział V. Separacja

Tytuł II. Pokrewieństwo i powinowactwo
Dział I. Przepisy ogólne
Dział Ia. Rodzice i dzieci
Rozdział I. Pochodzenie dziecka
Oddział 1. Macierzyństwo
Oddział 2. Ojcostwo
Rozdział II. Stosunki między rodzicami a dziećmi
Oddział 1. Przepisy ogólne
Oddział 2. Władza rodzicielska
Oddział 2a. Piecza zastępcza
Oddział 3. Kontakty z dzieckiem
Dział II. Przysposobienie
Dział III. Obowiązek alimentacyjny

Tytuł III. Opieka i kuratela
Dział I. Opieka nad małoletnim
Rozdział I. Ustanowienie opieki
Rozdział II. Sprawowanie opieki
Rozdział III. Nadzór nad sprawowaniem opieki
Rozdział IV. Zwolnienie opiekuna i ustanie opieki
Dział II. Opieka nad ubezwłasnowolnionym całkowicie
Dział III. Kuratela


1160 stron, Format: 15.4x21.1, oprawa twarda

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2018