ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

POWOŁYWANIE SĘDZIÓW KONSTYTUCYJNYCH W WYBRANYCH PAŃSTWACH EUROPEJSKICH


MŁYNARSKA-SOBACZEWSKA A. SUŁKOWSKI J. SKŁADOWSKI K. CHMIELARZ-GROCHAL A. RED.

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER , rok wydania 2017, wydanie I

cena netto: 223.80 Twoja cena  212,61 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Powoływanie sędziów konstytucyjnych w wybranych państwach europejskich


Książka prezentuje wyniki badań naukowych przeprowadzonych w czternastu państwach europejskich, poświęconych prawnym i pozaprawnym uwarunkowaniom wyboru sędziów konstytucyjnych. 

W publikacji określono, w jakim stopniu historia, tradycja ustrojowa i kultura polityczno-prawna oddziałuje na wybór sędziów konstytucyjnych. Wskazano też na bezpośredni związek między rozwojem państwowości a zdolnością zapobiegania kryzysom politycznym i konstytucyjnym dotyczącym procedury wyborczej sędziego konstytucyjnego.

Autorzy wykazują, że decydujące znaczenie dla efektywnego i niezakłóconego przeprowadzenia wyboru sędziego konstytucyjnego ma poziom kultury prawnej i politycznej oraz współdziałanie podmiotów zaangażowanych w tę procedurę. 

W publikacji podkreślono też wagę debaty publicznej, w której organizacje obywatelskie, gremia prawnicze, media mają możliwość poznania kandydatów na sędziów i dokonania oceny ich kwalifikacji. 

Monografia skierowana jest do przedstawicieli nauki prawa konstytucyjnego, ale również innych dyscyplin prawniczych oraz do politologów, a także - co bardzo ważne - polityków.


Wykaz skrótów podstawowych
Przedmowa

Rozdział 1
Austria
1.1. Wstęp
1.2. Kształtowanie się koncepcji austriackiego Trybunału Konstytucyjnego
1.3. Właściwość austriackiego Trybunału Konstytucyjnego
1.4. Organizacja Trybunału Konstytucyjnego. Status członka Trybunału
1.5. Procedura powoływania członków Trybunału Konstytucyjnego
1.6. Uwagi końcowe

Rozdział 2
Bośnia i Hercegowina
2.1. Zarys ustroju konstytucyjnego BiH
2.2. Pozycja ustrojowa i kompetencje Sądu Konstytucyjnego Bośni i Hercegowiny
2.3. Pozycja ustrojowa sędziów
2.4. Tryb wyboru

Rozdział 3
Chorwacja
3.1. Pozycja ustrojowa i kompetencje chorwackiego Trybunału Konstytucyjnego
3.2. Pozycja ustrojowa sędziów
3.3. Tryb wyboru sędziów

Rozdział 4
Czechy
4.1. Wstęp
4.2. Ustrojowy status i kompetencje Sądu Konstytucyjnego
4.3. Status sędziego - rozwiązania konstytucyjne
4.4. Powoływanie sędziów - zarys problemu
4.5. Powoływanie sędziów - wymogi konieczne do sprawowania funkcji sędziego oraz praktyka ustrojowa
4.6. Postępowanie w sprawie powoływania sędziów - stan normatywny oraz praktyka ustrojowa
4.7. Perspektywy zmian modelu powoływania sędziów

Rozdział 5
Francja
5.1. Rada Konstytucyjna jako sąd konstytucyjny
5.2. Skład Rady Konstytucyjnej i status jej członków
5.3. Podstawy prawne i cechy charakterystyczne procedury powoływania członków Rady Konstytucyjnej
5.4. Praktyczne aspekty powoływania członków Rady Konstytucyjnej
5.5. Członkostwo w Radzie Konstytucyjnej byłych prezydentów Republiki
5.6. Uwagi końcowe

Rozdział 6
Hiszpania
6.1. Sądownictwo konstytucyjne w Hiszpanii przed II wojną światową
6.2. Sądownictwo konstytucyjne w Hiszpanii w konstytucji z 1978 r.
6.2.1. Ustrojowy status i kompetencje Trybunału Konstytucyjnego w konstytucji z 1978 r.
6.2.2. Procedura wyboru sędziów
6.2.2.1. Zakres regulacji prawnej
6.2.2.2. Wybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego w konstytucji z 1978 r.
6.2.2.3. Wybór sędziów w ustawie organicznej nr 2/1979 o Trybunale Konstytucyjnym
6.2.2.4. Wybór sędziów w aktach prawnych Kongresu Deputowanych
6.2.2.5. Wybór sędziów w aktach prawnych Senatu
6.2.2.6. Wybór sędziów w aktach prawnych dotyczących Rady Głównej Władzy Sądowniczej i Rządu
6.2.3. Król
6.2.4. Wybór sędziów konstytucyjnych w praktyce
6.2.5. Propozycje reform

Rozdział 7
Litwa
7.1. Pozycja litewskiego Sądu Konstytucyjnego
7.2. Kompetencje Sądu Konstytucyjnego i tryb postępowania
7.3. Wybór sędziów konstytucyjnych

Rozdział 8
Niemcy
8.1. Wstęp
8.2. Geneza i status ustrojowy Federalnego Trybunału Konstytucyjnego
8.3. Status sędziego Federalnego Trybunału Konstytucyjnego
8.4. Procedura powołania sędziego Federalnego Trybunału Konstytucyjnego
8.5. Uwagi końcowe

Rozdział 9
Polska
9.1. Wstęp
9.2. Wybór członków Trybunału Konstytucyjnego w latach 1985-1997
9.3. Wybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego na podstawie ustawy z 1997 r
9.4. Próby reformy trybu wyboru sędziów konstytucyjnych w latach 2010-2015
9.5. Spór wokół Trybunału Konstytucyjnego
9.6. Uwagi końcowe

Rozdział 10
Rosja
10.1. Sąd Konstytucyjny - zagadnienia ogólne
10.2. Status sędziego SKFR
10.3. Wymogi konieczne do sprawowania funkcji sędziego
10.4. Tryb wyboru
10.5. Złożenie przysięgi
10.6. Kadencja
10.7. Wygaśnięcie pełnomocnictw

Rozdział 11
Słowacja
11.1. Wstęp
11.2. Ustrojowy status i kompetencje Sądu Konstytucyjnego
11.3. Status sędziego - rozwiązania konstytucyjne
11.4. Powoływanie sędziów - wymogi konieczne do sprawowania funkcji sędziego oraz praktyka ustrojowa
11.5. Postępowanie w sprawie powoływania sędziów - stan normatywny oraz praktyka ustrojowa
11.6. Perspektywy zmian modelu powoływania sędziów

Rozdział 12
Słowenia
12.1. Wstęp
12.2. Kompetencje i tryb postępowania Sądu Konstytucyjnego Słowenii
12.3. Powoływanie sędziów słoweńskiego Sądu Konstytucyjnego

Rozdział 13
Węgry
13.1. Wstęp
13.2. Skład sędziowski, kadencja, reelekcja
13.3. Zasady dotyczące nominacji i wyboru w latach 1990-2015
13.3.1. Lata 1990-2010
13.3.2. Dążenia konstytucyjne - połowa lat 90. XX w oraz lata 2005-2006
13.3.3. Rok 2010: zmiany
13.3.4. Dążenia konstytucyjne w 2011 r. oraz ustawazasadnicza (2011, 2012)
13.4. Profesjonalizm a uległość polityczna - przesłuchania kandydatów
13.5. Podsumowanie i ocena

Rozdział 14
Włochy
14.1. Kompetencje
14.2. Tryb wyboru i pozycja ustrojowa sędziów konstytucyjnych
14.3. Praktyka funkcjonowania instytucji
14.4. Podsumowanie

Podsumowanie
Literatura
Noty o Autorach


412 stron, Format: 15.3x21.1, oprawa twarda

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2019