ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

PRAWO KARNE MATERIALNE CZĘŚĆ OGÓLNA I SZCZEGÓLNA


BOJARSKI M. GIEZEK J. SIENKIEWICZ Z.

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER , rok wydania 2017, wydanie VII

cena netto: 88.85 Twoja cena  84,41 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Prawo karne materialne

Część ogólna i szczególna


W podręczniku Prawo karne materialne. Część ogólna i szczególna zostały omówione najważniejsze kwestie z zakresu tej dziedziny - od zagadnień wstępnych, nauki o przestępstwie, aż po naukę o karze, środkach karnych i zasadach ich wymiaru. W części szczególnej przedstawiono konkretne typy przestępstw, m.in. przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, bezpieczeństwu powszechnemu, wolności, wymiarowi sprawiedliwości, obrotowi gospodarczemu oraz obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi.

Przejrzysty układ opracowania ułatwia zrozumienie obowiązujących rozwiązań ustawowych w kontekście poprzednich kodeksów karnych, a obszerne nawiązanie do orzecznictwa pozwala wyjaśnić problemy związane ze stosowaniem przepisów prawa karnego.

W siódmym wydaniu publikacji uwzględniono wszystkie dotychczasowe nowelizacje kodeksu karnego, w tym najistotniejsze nowele z 23.03.2017 r. obejmujące w szczególności zmiany w systemie środków karnych, przepadku i środków kompensacyjnych, a także w zakresie regulacji niektórych przestępstw m.in. przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, bezpieczeństwu w komunikacji oraz przeciwko rodzinie i opiece. Ponadto zamieszczono w większym niż dotychczas zakresie orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz sądów apelacyjnych, które w ostatnich latach znacząco wpłynęły na prawo karne materialne.

Książka przeznaczona jest dla studentów wydziałów prawa i administracji, aplikantów sądowych, prokuratorskich i adwokackich, a także do praktyków.


Wykaz skrótów

Część pierwsza
Wiadomości wstępne. Nauka o ustawie karnej
Rozdział 1. Pojęcie i funkcje prawa karnego
Rozdział 2. Prawo karne oraz jego miejsce w systemie nauk penalnych
Rozdział 3. Podstawowe zasady prawa karnego
Rozdział 4. Źródła prawa karnego
Rozdział 5. Struktura przepisu (normy) prawa karnego
Rozdział 6. Zasady obowiązywania ustawy karnej

Część druga
Nauka o przestępstwie
Rozdział 7. Pojęcie przestępstwa i jego struktura
Rozdział 8. Przedmiot prawnokarnej ochrony
Rozdział 9. Typizacja przestępstw oraz jej elementy
Rozdział 10. Bezprawność czynu oraz okoliczności ją wyłączające
Rozdział 11. Wina oraz okoliczności ją wyłączające
Rozdział 12. Etapy realizacji przestępstwa (formy stadialne)
Rozdział 13. Formy współdziałania przestępnego
Rozdział 14. Zbieg przepisów ustawy oraz zbieg przestępstw

Część trzecia
Nauka o karze, środkach karnych i zasadach wymiaru
Rozdział 15. Pojęcie oraz cele kary kryminalnej
Rozdział 16. Kary
Rozdział 17. Środki karne
Rozdział 18. Przepadek i środki kompensacyjne
Rozdział 19. Środki związane z poddaniem sprawcy próbie
Rozdział 20. Wymiar kary
Rozdział 21. Nadzwyczajne złagodzenie i nadzwyczajne zaostrzenie kary
Rozdział 22. Uchylenie karalności i darowanie kary. Zatarcie skazania
Rozdział 23. Środki zabezpieczające
Rozdział 24. Zasady traktowania i środki stosowane wobec nieletnich

Część czwarta
Zakres penalizacji części szczególnej kodeksu karnego
Uwagi wprowadzające
Rozdział 25. Przestępstwa przeciwko pokojowi ludzkości oraz przestępstwa wojenne
Rozdział 26. Przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej
Rozdział 27. Przestępstwa przeciwko obronności
Rozdział 28. Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
Rozdział 29. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwo powszechnemu
Rozdział 30. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji
Rozdział 31. Przestępstwa przeciwko środowisku
Rozdział 32. Przestępstwa przeciwko wolności
Rozdział 33. Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania
Rozdział 34. Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności
Rozdział 35. Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece
Rozdział 36. Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej
Rozdział 37. Przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową
Rozdział 38. Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego
Rozdział 39. Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości
Rozdział 40. Przestępstwa przeciwko wyborom i referendum
Rozdział 41. Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu
Rozdział 42. Przestępstwa przeciwko ochronie informacji
Rozdział 43. Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów
Rozdział 44. Przestępstwa przeciwko mieniu
Rozdział 45. Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu
Rozdział 46. Przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi

Literatura podstawowa

Skorowidz


812 stron, Format: 17.2x24.1, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2018