ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

PRAWO ROLNE


CZECHOWSKI P. RED.

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER , rok wydania 2017, wydanie IV

cena netto: 88.85 Twoja cena  84,41 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Prawo rolne


Prawo rolne to kontynuacja znanego podręcznika wydawanego przez lata pod redakcją Profesora Andrzeja Stelmachowskiego. 

Autorzy książki, zrzeszeni w Polskim Stowarzyszeniu Prawników Agrarystów (w sekcji Europejskiego Komitetu Prawa Rolnego w Paryżu), reprezentują: Instytut Nauk Prawnych PAN, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytet Warszawski. 

Książka w sposób kompleksowy przedstawia zagadnienia objęte zakresem prawa rolnego oraz ewolucję polskiego ustawodawstwa w tym zakresie. Obecne, czwarte wydanie zostało zaktualizowane oraz rozszerzone. Uwzględniono w nim m.in.:

  • nowelizację ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego,

  • ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa wraz z przepisami wprowadzającymi,

  • nowelizację ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa,

  • ustawę o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Modele rozwiązywania kluczowych problemów agrarnych w skali prawnoporównawczej oraz sposoby regulowania zagadnień praktycznych - m.in. kształtowanie ustroju rolnego, obrót nieruchomościami rolnymi, wsparcie rolnictwa ze środków Unii Europejskiej, systemy bezpieczeństwa i jakości produktów rolnych oraz żywnościowych - ukazano w krajowym porządku prawnym, z uwzględnieniem prawa unijnego. 

Przyjęcie takiej konstrukcji sprawia, że podręcznik może być przydatny dla studentów prawa i administracji, jak również dla praktyków, pracowników administracji publicznej oraz samorządowej, a także służb prawnych stosujących prawo rolne. Przedstawiona w podręczniku problematyka stanowi odzwierciedlenie poglądów poszczególnych autorów.


Wykaz skrótów
Od Autorów

Część pierwsza
WPROWADZENIE

Rozdział I
Pojęcie i przedmiot prawa rolnego

Rozdział II
Źródła prawa rolnego (Bohdan Zdziennicki)

Rozdział III
Prawne instrumenty polityki rolnej

Rozdział IV
Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej (Alina Jurcewicz)

Rozdział V
Gospodarstwo rolne i przedsiębiorstwo rolne (Roman Budzinowski)

Rozdział VI
Agroprzedsiębiorczość (Beata Jeżyńska)

Rozdział VII
Administracja rolna

Część druga
GOSPODARKA ZIEMIĄ

Rozdział VIII
Kształtowanie stosunków własnościowych w rolnictwie (Zygmunt Truszkiewicz)

Rozdział IX
Obrót nieruchomościami rolnymi

Rozdział X
Formy prawne zmiany generacji inter vivos w rolnictwie (Roman Budzinowski)

Rozdział XI
Dziedziczenie gospodarstw rolnych (ő 1-10 Zygmunt Truszkiewicz; ő 11 i 12 Elżbieta Kremer)

Rozdział XII
Dzierżawa gruntów rolnych (Aleksander Lichorowicz, Paweł Blajer)

Rozdział XIII
Gospodarowanie Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa (Stanisław Prutis, Rafał Michałowski)

Część trzecia
KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI ROLNICZEJ

Rozdział XIV
Planowanie przestrzenne na obszarach wiejskich (Teresa Kurowska)

Rozdział XV
Ochrona gruntów rolnych (Paweł Czechowski, Konrad Marciniuk)

Rozdział XVI
Ochrona środowiska w zagospodarowaniu przestrzennym i przy realizacji inwestycji (Bartosz Rakoczy)

Rozdział XVII
Scalanie i wymiana gruntów (Andrzej Zieliński)

Część czwarta
PRODUCENT ROLNY

Rozdział XVIII
Formy organizacyjno-prawne współdziałania producentów rolnych (Stanisław Prutis)

Rozdział XIX
Prawne formy zrzeszania się rolników i ich rola w reprezentowaniu interesów zawodowych (Elżbieta Tomkiewicz)

Rozdział XX
Ubezpieczenie społeczne rolników (Błażej Wierzbowski)

Rozdział XXI
Ubezpieczenia majątkowe w rolnictwie (Elżbieta Kremer)

Część piąta
WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA W OBSZARZE ROLNICTWA I ŻYWNOŚCI

Rozdział XXII
Własność intelektualna w zakresie rolnictwa (Małgorzata Korzycka)

Rozdział XXIII
Własność intelektualna w zakresie żywności (Małgorzata Korzycka)

Część szósta
RYNKI ROLNE

Rozdział XXIV
Europejskie rynki rolne (Paweł Czechowski, Adam Niewiadomski)

Rozdział XXV
Kontraktacja (Bohdan Zdziennicki)

Część siódma
INSTRUMENTY PRAWNOFINANSOWE W ROLNICTWIE

Rozdział XXVI
Płatności bezpośrednie (Dorota Łobos-Kotowska, Jerzy Bieluk)

Rozdział XXVII
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Rozdział XXVIII
Obciążenia podatkowe rolnictwa (Jerzy Bieluk)

Część ósma
PRAWO ŻYWNOŚCIOWE

Rozdział XXIX
Prawo żywnościowe (Małgorzata Korzycka, Paweł Wojciechowski)


604 strony, Format: 17.1x24.2, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2018