ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

SĄDY PRZYSIĘGŁYCH W II RZECZYPOSPOLITEJ W PRAKTYCE SĄDU OKRĘGOWEGO W KRAKOWIE


MAZIARZ J.

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER , rok wydania 2017, wydanie I

cena netto: 212.60 Twoja cena  201,97 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Sądy Przysięgłych w II Rzeczypospolitej w Praktyce Sądu Okręgowego w Krakowie


Książka jest jedynym dostępnym na polskim rynku opracowaniem monograficznym dotyczącym instytucji sądów przysięgłych.

Od ich zniesienia minęło już blisko 80 lat, ale wiele z poczynionych przez autora ustaleń zachowuje aktualność także wobec pojawiających się w ostatnim czasie propozycji powrotu do instytucji sądów przysięgłych (w postępowaniu karnym lub dyscyplinarnym). 

Publikacja składa się z dwóch części: podsumowania dotychczasowej wiedzy dotyczącej instytucji sądów przysięgłych w ich kontynentalnej wersji, w szczególności na podstawie ich działalności na terenach Polski, oraz konfrontacji z praktyką poglądów na temat sądów przysięgłych wyrażonych w XIX i XX w. w literaturze prawniczej, pracach konstytucyjnych, kodyfikacyjnych i parlamentarnych oraz w prasie codziennej. 

Analiza akt Sądu Okręgowego w Krakowie z lat 1919-1938 - jednych z najsłynniejszych spraw międzywojnia - dała ciekawe wnioski dotyczące m.in.:

  • podejścia sądów przysięgłych do oskarżonych z uwagi na ich płeć, pochodzenie etniczne i społeczne,

  • oceny wyroków sądów przysięgłych dokonywanej przez Sąd Najwyższy,

  • przewlekłości postępowania i zachowania zasad gwarancyjności procesu karnego,

  • manipulacji składem ławy przysięgłych, prób wpływu na jej orzeczenia, społecznego poparcia dla działalności przysięgłych i realizacji zasady indywidualizacji odpowiedzialności karnej.


Wykaz skrótów

Wstęp
Cel i stan badań
Materiał badawczy
Periodyzacja

Część I
Sądy przysięgłych w II Rzeczypospolitej
1.1. Sądy przysięgłych w XIX- i XX-wiecznym dyskursie prawniczym i politycznym
1.2. Sądy przysięgłych w Europie kontynentalnej
1.3. Geneza sądów przysięgłych w Polsce
1.4. Sądy przysięgłych a normy konstytucyjne
1.5. Czynnik społeczny w sądownictwie międzywojennym
1.6. Prace Komisji Kodyfikacyjnej
1.7. Sądy przysięgłych w pracach parlamentarnych
1.8. Sądy przysięgłych w kodeksach postępowania karnego z 1873 r. i 1928 r.
1.9. Wpływ czynników politycznych na działalność sądów przysięgłych
1.10. Zawieszenie działalności sądów przysięgłych
1.11. Zniesienie sądów przysięgłych
1.12. Sądy przysięgłych w Polsce po 1938 r.

Część II
Praktyka Sądu Okręgowego w Krakowie jako sądu przysięgłych
2.1. Sąd Okręgowy w Krakowie
2.2. Przysięgli
2.2.1. Kwalifikacje intelektualne przysięgłych
2.2.2. Pochodzenie etniczne przysięgłych
2.2.3. Pochodzenie społeczne przysięgłych
2.2.4. Kompetencje prawnicze przysięgłych
2.2.4.1. Sprawa Kazimierza Mazura
2.2.4.2. Sprawa Dońca, Bobrzeckiego i Schenkirzyka
2.3. Proces
2.3.1. Przebieg postępowania przed sądem przysięgłych
2.3.1.1. Postępowanie wstępne i roki przysięgłych
2.3.1.2. Rozprawa główna
2.3.1.2.1. Utworzenie ławy
2.3.1.2.2. Wyłączenie sędziów
2.3.1.2.3. Przewód sądowy i postępowanie dowodowe
2.3.1.2.4. Pytania do przysięgłych
2.3.1.2.5. Resume przewodniczącego
2.3.1.2.6. Uchwała przysięgłych
2.3.1.2.7. Kontrola uchwał przysięgłych
2.3.2. Środki prawne przeciwko wyrokom sądów przysięgłych
2.3.2.1. Zażalenie nieważności i kasacja
2.3.2.1.1. Sprawa Andrzeja Sarny
2.3.2.1.2. Sprawa Wojciecha Lekkiego i Andrzeja Siwka
2.3.2.2. Powołanie i apelacja
2.3.2.2.1. Sprawa Stanisława Nenki
2.3.2.2.2. Sprawa Romana Budy i wspólników
2.3.2.2.3. Sprawa Konstancji Totoś
2.3.3. Standardy postępowania
2.3.3.1. Sprawa Stefana Pułki
2.3.3.2. Sprawa Ludwika Gali
2.3.4. Problemy organizacyjne
2.3.5. Wydajność sądów przysięgłych
2.3.6. Aktywność przysięgłych podczas procesu
2.4. Strony
2.4.1. Pochodzenie podsądnych
2.4.2. Stosunek przysięgłych do stron
2.4.2.1. Sprawa Zdzisława Burdziela
2.4.2.2. Sprawa Jana Matysika
2.4.2.3. Sprawa Andrzeja Czarnego
2.4.2.4. Sprawa Katarzyny Buldowej
2.4.2.5. Sprawa Wojciecha Hetmańskiego
2.4.2.6. Sprawa Dońca, Bobrzeckiego i Schenkirzyka
2.4.2.7. Sprawa Mieczysława Kochanka
2.4.3. Kobiety przed sądem przysięgłych
2.4.3.1. Sprawa Biedów
2.4.3.2. Sprawa Katarzyny Szmaciarz
2.4.3.3. Sprawa Franciszki Michalik
2.4.3.4. Sprawa Agnieszki Kudaś i Katarzyny Lemiarek
2.4.3.5. Sprawy o dzieciobójstwo
2.4.3.5.1. Sprawa Tekli Szeląg
2.4.3.5.2. Sprawa Konstancji Totoś
2.4.3.5.3. Sprawa Marii Leśniak
2.4.3.5.4. Sprawa Zofii Kwintówny
2.4.3.5.5. Sprawa Anny Surowiec
2.4.4. Sprawcy niepoczytalni
2.4.4.1. Sprawa Franciszki Michalik
2.4.4.2. Sprawa Alojzego Barana
2.4.4.3. Sprawa Józefa Marchewki
2.4.5. Obrońcy przed sądem przysięgłych
2.5. Wyrok
2.5.1. Skazania i uniewinnienia
2.5.2. Oczywiście niesprawiedliwe wyroki
2.5.2.1. Sprawa Karoliny Buczkowej
2.5.2.2. Sprawa Jana Rysia
2.5.2.3. Sprawa Wojciecha Lei
2.5.3. Emocjonalność przysięgłych
2.6. Charakter rozpatrywanych spraw
2.6.1. Sprawy drukowe
2.6.1.1. Sprawy prasowe
2.6.1.1.1. Sprawy Andrzeja Kusia i Wincentego Dańca
2.6.1.1.2. Sprawy Jana Stankiewicza
2.6.1.1.3. Sprawa Stanisława Flisa i innych
2.6.1.1.4. Sprawa Zygmunta Laksbergera
2.6.1.2. Sprawy inne niż prasowe
2.6.1.2.1. Sprawa Jana Litwińskiego
2.6.1.2.2. Sprawa Romana Wandzia
2.6.1.3. Sprawność postępowania w sprawach drukowych
2.6.2. Sprawy o przestępstwa polityczne
2.6.2.1. Sprawa Józefa Kramarza
2.6.2.2. Sprawa Naftalego Doffa
2.6.2.3. Tzw. II proces wojskówki Komunistycznej Partii Polski
2.7. Sędziowie zawodowi a ława przysięgłych
2.7.1. Pytania stawiane przysięgłym
2.7.2. Uchwały przysięgłych
2.7.2.1. Sprawa Jana Matysika
2.7.2.2. Sprawa Dońca, Bobrzeckiego i Schenkirzyka
2.7.3. Wymiar kary
2.8. Władza i społeczeństwo wobec sądów przysięgłych
2.8.1. Manipulacja składem ławy przysięgłych
2.8.2. Niezawisłość przysięgłych
2.8.3. Społeczny entuzjazm dla sądów przysięgłych
2.8.4. Prawo łaski

Zakończenie

Bibliografia
Źródła
Źródła archiwalne
Źródła normatywne
Orzecznictwo
Materiały prasowe
Literatura przedmiotu

Spis tabel
Spis diagramów


444 strony, Format: 17.4x24.7, oprawa twarda

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2018