ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

USTAWA O PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG KOMENTARZ


MATAREWICZ J.

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER , rok wydania 2017, wydanie III

cena netto: 247.49 Twoja cena  235,12 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Ustawa o podatku od towarów i usług

Komentarz


W książce omówiono bieżące problemy wynikające z najnowszego orzecznictwa i interpretacji indywidualnych wydawanych w sprawach z zakresu VAT. Odniesiono się także wraz ze szczegółową oceną do rewolucyjnych zmian uszczelniających system VAT dotyczących m.in.:

  • sankcji w VAT,

  • odwrotnego obciążenia na kolejne towary i usługi,

  • odpowiedzialności solidarnej za dostawę tzw. towarów wrażliwych,

  • zasad zwrotów VAT,

  • odpowiedzialności karnej za przestępstwa fakturowe,

  • konfiskaty rozszerzonej,

  • dopuszczenia tzw. owoców zatrutego drzewa w procesie karnym.

Nie pominięto także kierunków zmian oraz projektów nowych przepisów o VAT, które od stycznia 2018 r. mogą w istotny sposób wpłynąć na prawa i obowiązki podatnika. 

Publikacja zawiera najnowsze interpretacje indywidualne, stanowisko organów skarbowych oraz sądów administracyjnych w kwestiach budzących wątpliwości praktyczne. 

Liczne przykłady oraz omówienie rozstrzygnięć organów skarbowych oraz sądów pozwolą Czytelnikowi na wybranie stanowiska, które w danej sprawie jest najbezpieczniejsze, a także jakie jest potencjalnie możliwe i akceptowalne przez fiskusa. 

Publikacja przeznaczona jest dla księgowych, doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów, pracowników organów administracji skarbowej oraz sędziowie, zainteresuje również przedsiębiorców oraz właścicieli firm.


Wykaz skrótów
Wprowadzenie

Ustawa z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r. poz. 1221)

Dział I. Przepisy ogólne

Dział II. Zakres opodatkowania
Rozdział 1. Przepisy ogólne
Rozdział 2. Dostawa towarów i świadczenie usług
Rozdział 3. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
i wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
Rozdział 4. Opodatkowanie przy likwidacji działalności spółki i zaprzestaniu
działalności przez osobę fizyczną

Dział III. Podatnicy, płatnicy i przedstawiciele podatkowi
Rozdział 1. Podatnicy i płatnicy
Rozdział 2. Przedstawiciele podatkowi

Dział IV. Obowiązek podatkowy
Rozdział 1. Zasady ogólne
Rozdział 2. Obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowej dostawie
towarów i w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów
Rozdział 3. Obowiązek podatkowy u małych podatników

Dział V. Miejsce świadczenia
Rozdział 1. Miejsce świadczenia przy dostawie towarów
Rozdział 2. Miejsce świadczenia przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów
Rozdział 2a. Miejsce świadczenia przy imporcie towarów
Rozdział 3. Miejsce świadczenia przy świadczeniu usług

Dział VI. Podstawa opodatkowania

Dział VII. Zasady wymiaru i poboru podatku z tytułu importu towarów

Dział VIII. Wysokość opodatkowania
Rozdział 1. Stawki
Rozdział 2. Zwolnienia
Rozdział 3. Zwolnienia z tytułu importu towarów
Rozdział 4. Szczególne przypadki zastosowania stawki 0%
Rozdział 5. Szczególne przypadki określania wysokości podatku należnego

Dział IX. Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe
Rozdział 1. Odliczenie i zwrot podatku
Rozdział 1a. Rozliczenie podatku w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności
Rozdział 2. Odliczanie częściowe podatku oraz korekta podatku naliczonego

Dział X. Rejestracja. Deklaracje i informacje podsumowujące. Zapłata podatku
Rozdział 1. Rejestracja
Rozdział 2. Deklaracje
Rozdział 3. Informacje podsumowujące
Rozdział 4. Zapłata podatku

Dział Xa. Odpowiedzialność podatkowa nabywcy w szczególnych przypadkach

Dział XI. Dokumentacja
Rozdział 1. Faktury
Rozdział 2. Ewidencje
Rozdział 3. Kasy rejestrujące
Rozdział 4. Terminy przechowywania dokumentów
Rozdział 5. Dodatkowe zobowiązanie podatkowe

Dział XII. Procedury szczególne
Rozdział 1. Szczególne procedury dotyczące drobnych przedsiębiorców
Rozdział 2. Szczególne procedury dotyczące rolników ryczałtowych
Rozdział 3. Szczególne procedury przy świadczeniu usług turystyki
Rozdział 4. Szczególne procedury w zakresie dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków
Rozdział 5. Szczególne procedury dotyczące złota inwestycyjnego
Rozdział 6. System zwrotu podatku podróżnym
Rozdział 6a. Procedura szczególna dotycząca usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych lub usług elektronicznych świadczonych przez podmioty mające siedzibę działalności gospodarczej na terytorium Unii Europejskiej, ale nieposiadające takiej siedziby w państwie członkowskim konsumpcji, na rzecz osób niebędących podatnikami, o których mowa w art. 28a
Rozdział 7. Procedura szczególna dotycząca usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych lub usług elektronicznych świadczonych przez podmioty zagraniczne na rzecz osób niebędących podatnikami, o których mowa w art. 28a
Rozdział 7a. Szczególna procedura w zakresie świadczenia usług międzynarodowego okazjonalnego przewozu drogowego osób
Rozdział 8. Wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne - procedura uproszczona

Dział XIII. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe
Rozdział 1. Zmiany w przepisach obowiązujących
Rozdział 2. Przepisy przejściowe i końcowe

Załączniki
Załącznik nr 1. (uchylony)
Załącznik nr 2. Wykaz towarów i usług, od których dostawy i świadczenia przysługuje zryczałtowany zwrot podatku od towarów i usług
Załącznik nr 3. Wykaz towarów i usług, opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7%
Załączniki nr 4-5. (uchylone)
Załącznik nr 6. Wykaz towarów i usług, opodatkowanych stawką podatku w wysokości 3%
Załącznik nr 7. Wykaz towarów, do których ma zastosowanie zwolnienie od podatku na podstawie art. 74 ust. 1 pkt 17 ustawy
Załącznik nr 8. Wykaz towarów, których dostawa jest opodatkowana stawką 0% na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy  Załącznik nr 9. (uchylony)
Załącznik nr 10. Wykaz towarów opodatkowanych stawką podatku w wysokości 5%
Załącznik nr 11. Wykaz towarów, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy
Załącznik nr 12. Lista towarów, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku określone w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy
Załącznik nr 13. Wykaz towarów, o których mowa w art. 99 ust. 3a oraz art. 105a ust. 1 ustawy
Załącznik nr 14. Wykaz usług, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy

Bibliografia
Indeks rzeczowy


1308 stron, Format: 16.8x24.0, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2018