ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

USTRÓJ SĄDÓW POWSZECHNYCH


PRZYMUSIŃSKI B.

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER , rok wydania 2017, wydanie I

cena netto: 77.60 Twoja cena  73,72 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Ustrój sądów powszechnych


Ustawa - Prawo o ustroju sądów powszechnych została uchwalona już ponad 16 lat temu. Od tego czasu była nowelizowana ponad siedemdziesiąt razy i w niewielkim już stopniu przypomina pierwotną wersję. Największe kontrowersje wywołały jednak jej zmiany wprowadzone przez ustawę z 12.07.2017 r., które dotyczą przede wszystkim:

  • powoływania prezesów oraz wiceprezesów sądów,

  • wprowadzenia systemu oceny informacji rocznych sporządzanych przez prezesów sądów,

  • zwrócenia uwagi sędziemu pełniącemu funkcję prezesa, przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego wydziału albo kierownika sekcji,

  • ocen okresowych i indywidualnych planów rozwoju sędziów,

  • wizytacji i powoływania wizytatorów,

  • zasad przydziału spraw sędziom i referendarzom,

  • udostępniania akt sądowych Ministrowi Sprawiedliwości,

  • dostępu do stanowiska sędziego sądu apelacyjnego,

  • rozszerzenia katalogu instytucji, do których mogą być delegowani sędziowie,

  • ujawniania w internecie oświadczeń majątkowych sędziów i dyrektorów sądów powszechnych.

Publikacja jest przeznaczona dla tych wszystkich - nie tylko prawników - dla których ważne są unormowania dotyczące funkcjonowania sądów.


Wprowadzenie
1. Uwagi ogólne
2. Nowelizacja z 12.07.2017 r.
2.1. Regulacja przejściowa
2.2. Regulacja docelowa
2.2.1. Powoływanie
a) Powoływanie prezesów sądów rejonowych (art. 25 § 1 p.u.s.p.)
b) Powoływanie wiceprezesów sądów rejonowych (art. 25 § 2 p.u.s.p.)
c) Powoływanie prezesów sądów okręgowych (art. 24 § 1 p.u.s.p.)
d) Powoływanie wiceprezesów sądów okręgowych (art. 24 § 2 p.u.s.p.)
e) Powoływanie prezesów sądów apelacyjnych (art. 23 § 1 p.u.s.p.)
f) Powoływanie wiceprezesów sądów apelacyjnych (art. 23 § 2 p.u.s.p.)
g) Powoływanie prezesów i zastępców prezesów wojskowych sądów garnizonowych (art. 11 § 3 p.u.s.w.)
h) Powoływanie prezesów i zastępców prezesów wojskowych sądów okręgowych (art. 11 § 3 p.u.s.w.)
2.2.2. Odwoływanie prezesów sądów powszechnych
2.3. Przeniesienie uprawnień ministra na podsekretarza stanu
2.3.1. Wprowadzenie systemu oceny informacji rocznych sporządzanych przez prezesów sądów
2.3.2. Zwrócenie uwagi sędziemu pełniącemu funkcję prezesa, przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego wydziału albo kierownika sekcji
2.3.3. Zmiany dotyczące ocen okresowych i indywidualnych planów rozwoju sędziów, wizytacji i powoływania wizytatorów
2.3.4. Wprowadzenie odwołania od tzw. wytyku judykacyjnego
2.3.5. Przeniesienie uprawnień ministra na podsekretarza stanu
2.4. Powołanie sądowych koordynatorów do spraw współpracy międzynarodowej i praw człowieka
2.5. Zmiana zasad przydziału spraw sędziom i referendarzom
2.6. Ustawowa regulacja udostępniania akt sądowych Ministrowi Sprawiedliwości
2.7. Nowe zasady dostępu do stanowiska sędziego sądu apelacyjnego
2.8. Nowe zasady przejścia w stan spoczynku
2.9. Urlop rehabilitacyjny
2.10. Rozszerzenie katalogu instytucji, do których mogą być delegowani sędziowie
2.11. Zmiany dotyczące oświadczeń majątkowych
2.12. Pozostałe zmiany
2.13. Podsumowanie

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych

Dział I. Sądy powszechne
Rozdział 1. Przepisy ogólne
Rozdział 2. Organizacja sądów
Rozdział 3. Organy sądów
Rozdział 4. Samorząd sędziowski
Rozdział 5. Wewnętrzny i zewnętrzny nadzór administracyjny nad działalnością administracyjną sądów w zakresie zapewnienia właściwego toku wewnętrznego urzędowania sądu związanego bezpośrednio ze sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości oraz wykonywaniem innych zadań z zakresu ochrony prawnej
Rozdział 5a. Tryb rozpatrywania skarg i wniosków
Rozdział 6. Ogólne przepisy o czynnościach sądów
Dział II. Sędziowie i asesorzy sądowi
Rozdział 1. Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziowskim
Rozdział 1a. Status sędziego
Rozdział 2. Prawa i obowiązki sędziów
Rozdział 2a. System oceny pracy i planowania rozwoju zawodowego sędziego
Rozdział 2b. Asesorzy sądowi
Rozdział 3. Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów i asesorów sądowych
Dział III. Asesorzy sądowi i aplikacja sądowo-prokuratorska
Dział IV. Referendarze sądowi, kuratorzy sądowi, pracownicy sądów, stali mediatorzy, ławnicy oraz organy pomocnicze sądów
Rozdział 1. Przepisy ogólne
Rozdział 2. Referendarze sądowi
Rozdział 3. Kuratorzy sądowi
Rozdział 4. Asystenci sędziów
Rozdział 5. Urzędnicy i inni pracownicy sądowi
Rozdział 6. Biegli
Rozdział 6a. Stali mediatorzy
Rozdział 7. Ławnicy
Dział IVa. Przetwarzanie danych osobowych, telekomunikacyjnych, pocztowych i internetowych oraz informatyzacja sądów powszechnych
Dział V. Finansowanie działalności sądów powszechnych
Rozdział 1. Budżet sądownictwa
Rozdział 2. Gospodarka finansowa sądów
Dział VI. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe
Rozdział 1. Zmiany w przepisach obowiązujących
Rozdział 2. Przepisy przejściowe i końcowe

Załącznik
Stawki wynagrodzenia zasadniczego na poszczególnych stanowiskach sędziowskich oraz mnożniki, służące do ustalenia wysokości wynagrodzenia zasadniczego sędziów


272 strony, Format: 14.5x20.4, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2018