ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

WZORY PISM I ORZECZEŃ W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM


HRYCAJ A. FILIPIAK P.

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER , rok wydania 2017, wydanie II

cena netto: 291.30 Twoja cena  276,74 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu upadłościowym


Drugie wydanie książki zawiera ponad dwieście wzorów pism procesowych oraz orzeczeń sądowych w sprawach upadłościowych.

Obejmuje zarówno pisma składane w toku postępowania przez jego uczestników: dłużnika i wierzycieli, jak i pisma przygotowywane przez syndyka. Autorzy, dążąc do ujednolicenia praktyki organów postępowania upadłościowego, przedstawiają propozycje wzorów postanowień sądu upadłościowego i sędziego-komisarza. Uwzględniają też zmiany w stanie prawnym, które nastąpiły od czasu poprzedniej edycji oraz wydane w tym okresie orzeczenia sądów odnoszące się do omawianej tematyki.

Wzory są opatrzone rozbudowanymi komentarzami autorskimi wyjaśniającymi kwestie merytoryczne oraz ułatwiającymi szybkie i prawidłowe sporządzenie właściwego dokumentu.

Książka jest przeznaczona dla sędziów i asystentów sędziów w wydziałach do spraw restrukturyzacyjnych i upadłościowych, adwokatów i radców prawnych oraz aplikantów adwokackich i radcowskich, jak również dla przedsiębiorców, pracowników firm windykacyjnych, banków i firm leasingowych.

Publikacja zawiera wzory pism dostępne w wersji elektronicznej do pobrania ze strony www.postepowanie-upadlosciowe-wzory-2.wolterskluwer.pl po wpisaniu zamieszczonego w książce kodu aktywacyjnego.

Wzory można modyfikować i dostosowywać do indywidualnych potrzeb.


WYKAZ SKRÓTÓW
WSTĘP

CZĘŚĆ 1. PISMA UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO

I. POSTĘPOWANIE W PRZEDMIOCIE OGŁOSZENIA UPADŁOŚCI
II. POSTĘPOWANIE UPADŁOŚCIOWE OBEJMUJĄCE LIKWIDACJĘ MAJĄTKU UPADŁEGO
III. POSTĘPOWANIE W PRZEDMIOCIE POZBAWIENIA UPADŁEGO PRAWA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

CZĘŚĆ 2. PISMA SYNDYKA ORAZ INNYCH ORGANÓW POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO I POSTĘPOWANIA W PRZEDMIOCIE OGŁOSZENIA UPADŁOŚCI

I. POSTĘPOWANIE W PRZEDMIOCIE OGŁOSZENIA UPADŁOŚCI
II. POSTĘPOWANIE UPADŁOŚCIOWE
III. POSTĘPOWANIE W PRZEDMIOCIE POZBAWIENIA UPADŁEGO PRAWA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

CZĘŚĆ 3. ORZECZENIA SĄDU W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM I NAPRAWCZYM

I. POSTĘPOWANIE W PRZEDMIOCIE OGŁOSZENIA UPADŁOŚCI
a. Formalna kontrola wniosku o ogłoszenie upadłości
b. Przekazanie sprawy według właściwości
c. Koszty sądowe
d. Zabezpieczenie majątku dłużnika
e. Orzeczenia w przedmiocie wniosku o ogłoszenie upadłości
II. POSTĘPOWANIE PO OGŁOSZENIU UPADŁOŚCI
a. Skutki ogłoszenia upadłości co do osoby upadłego
b. Skutki ogłoszenia upadłości co do majątku upadłego
c. Skutki ogłoszenia upadłości co do zobowiązań upadłego i spadków nabytych przez upadłego
d. bezskuteczność czynności upadłego
e. Syndyk, nadzorca sądowy, zarządca
f. Upadły
g. Wierzyciele
h. Rada wierzycieli
i. Zgromadzenie wierzycieli
j. Zagadnienia ogólne dotyczące postępowania po ogłoszeniu upadłości
k. Lista wierzytelności
l. Likwidacja masy upadłości
m. Podział funduszów masy upadłości
n. Umorzenie i ukończenie postępowania upadłościowego
o. Postępowanie w sprawach orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej
p. międzynarodowe postępowanie upadłościowe w sprawach pozaunijnych

BIBLIOGRAFIA


900 stron, Format: 17.5x24.8, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2018