ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

ZARYS FINANSÓW PUBLICZNYCH I PRAWA FINANSOWEGO


WÓJTOWICZ W. RED.

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER , rok wydania 2017, wydanie VIII

cena netto: 77.60 Twoja cena  73,72 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Zarys finansów publicznych i prawa finansowego


Podręcznik w przystępny sposób omawia zagadnienia: finansów publicznych, prawa budżetowego, finansów jednostek samorządu terytorialnego, prawa podatkowego (wraz z omówieniem poszczególnych podatków), prawa celnego, prawa bankowego, prawa dewizowego, a także naruszenia dyscypliny finansów publicznych, kontroli skarbowej i odpowiedzialności za przestępstwa i wykroczenia skarbowe.

Przejrzysty układ oraz pytania kontrolne ułatwią Czytelnikom przyswojenie zawartych w publikacji treści.

Książka zainteresuje nie tylko studentów, ale i osoby działające w praktyce życia gospodarczego.


Wykaz skrótów
Przedmowa

Rozdział I
Pojęcie finansów publicznych i prawa finansowego (W. Wójtowicz)
§ 1. Pojęcie finansów publicznych
§ 2. Funkcje finansów publicznych
§ 3. Pojęcie i charakter prawa finansowego
§ 4. Źródła prawa finansowego
Pytania kontrolne
Podstawowe akty prawne
Wybrana literatura przedmiotu

Rozdział II
Podstawowe zagadnienia ustawy o finansach publicznych
§ 1. Pojęcia podstawowe (W. Wójtowicz)
§ 2. Zasady publicznej gospodarki finansowej (W. Wójtowicz)
§ 3. Formy funkcjonowania jednostek sektora finansów publicznych (A. Gorgol)
§ 4. Fundusze celowe (A. Gorgol)
Pytania kontrolne
Podstawowe akty prawne
Wybrana literatura przedmiotu

Rozdział III
Podstawy prawa budżetowego i gospodarki budżetowej państwa (W. Wójtowicz)
§ 1. Pojęcie i charakter budżetu
§ 2. Zasady budżetowe
§ 3. Treść budżetu państwa
§ 4. Podstawowe kwestie procedury budżetowej
Pytania kontrolne
Podstawowe akty prawne
Wybrana literatura przedmiotu

Rozdział IV
Ogólna charakterystyka gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego (M. Tyrakowski)
§ 1. Istota samorządu terytorialnego
§ 2. Podstawy prawne finansowania zadań jednostek samorządu terytorialnego
§ 3. Zadania jednostek samorządowych
§ 4. Źródła dochodów budżetu samorządu gminy
§ 5. Źródła dochodów budżetu samorządu powiatu i województwa
§ 6. Wydatki jednostek samorządowych
§ 7. Procedura budżetowa na szczeblu samorządu terytorialnego
§ 8. Nadzór nad działalnością finansową jednostek samorządowych
Pytania kontrolne
Podstawowe akty prawne
Wybrana literatura przedmiotu

Rozdział V
Elementy teorii podatku (W. Wójtowicz)
§ 1. Pojęcie podatku i jego charakter
§ 2. Elementy struktury podatku
§ 3. Funkcje podatku
§ 4. System podatkowy i jego zasady
Pytania kontrolne
Podstawowe akty prawne
Wybrana literatura przedmiotu

Rozdział VI
Zobowiązania podatkowe i postępowanie podatkowe (A. Gorgol)
§ 1. Pojęcie obowiązku podatkowego i zobowiązania podatkowego
§ 2. Powstawanie zobowiązań podatkowych
§ 3. Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe
§ 4. Zabezpieczenie zobowiązań podatkowych
§ 5. Wygasanie zobowiązań podatkowych
§ 6. Postępowanie podatkowe jako szczególny rodzaj postępowania administracyjnego
Pytania kontrolne
Podstawowe akty prawne
Wybrana literatura przedmiotu

Rozdział VII
Podatki państwowe
§ 1. Podatek od towarów i usług (A. Gorgol)
§ 2. Podatek akcyzowy (A. Gorgol)
§ 3. Podatek od gier (A. Gorgol)
§ 4. Podatek od wydobycia niektórych kopalin (A. Gorgol)
§ 5. Specjalny podatek węglowodorowy (A. Gorgol)
§ 6. Podatek od sprzedaży detalicznej (K. Wojewoda-Buraczyńska)
§ 7. Podatek dochodowy od osób fizycznych (W. Wójtowicz)
§ 8. Podatek dochodowy od osób prawnych (W. Wójtowicz)
§ 9. Podatek tonażowy (K. Wojewoda-Buraczyńska)
Pytania kontrolne
Podstawowe akty prawne
Wybrana literatura przedmiotu

Rozdział VIII
Podatki samorządowe
§ 1. Podatek od spadków i darowizn (M. Tyrakowski)
§ 2. Podatek rolny (P. Smoleń)
§ 3. Podatek leśny (P. Smoleń)
§ 4. Karta podatkowa (K. Wojewoda-Buraczyńska)
§ 5. Podatek od czynności cywilnoprawnych (M. Tyrakowski)
§ 6. Podatek od nieruchomości (P. Smoleń)
§ 7. Podatek od środków transportowych (K. Wojewoda-Buraczyńska)
Pytania kontrolne
Podstawowe akty prawne
Wybrana literatura przedmiotu

Rozdział IX
Opłaty (P. Smoleń)
§ 1. Pojęcie opłaty
§ 2. Opłata skarbowa
§ 3. Opłaty lokalne
Pytania kontrolne
Podstawowe akty prawne
Wybrana literatura przedmiotu

Rozdział X
Podstawy prawa celnego (A. Kuś)
§ 1. Pojęcie, charakter, zasady i funkcje prawa celnego
§ 2. Etapy rozwoju prawa celnego w Polsce
§ 3. Zarys prawa celnego Unii Europejskiej
§ 4. Pojęcie i rodzaje ceł oraz należności celnych
§ 5. Podstawowe instytucje i pojęcia prawa celnego
§ 6. Dług celny
§ 7. Wprowadzenie towarów na obszar celny Unii Europejskiej
§ 8. Procedury celne
§ 9. Organy celne i zarys postępowania w sprawach celnych
§ 10. System zwolnień celnych
Pytania kontrolne
Podstawowe akty prawne
Wybrana literatura przedmiotu

Rozdział XI
Podstawy publicznego prawa bankowego (K. Wojewoda-Buraczyńska)
§ 1. Definicja podstawowych pojęć
§ 2. Tworzenie i organizacja banków
§ 3. Czynności bankowe
§ 4. Narodowy Bank Polski
§ 5. Nadzór bankowy
Pytania kontrolne
Podstawowe akty prawne
Wybrana literatura przedmiotu

Rozdział XII
Podstawy prawa dewizowego (W. Wójtowicz)
§ 1. Pojęcie i charakter prawa dewizowego
§ 2. Podstawowe pojęcia prawa dewizowego
§ 3. Charakter i rodzaje ograniczeń dewizowych
§ 4. Zezwolenia dewizowe
§ 5. Działalność kantorowa
§ 6. Ograniczenia dewizowe o charakterze nadzwyczajnym
§ 7. Kontrola dewizowa
§ 8. Podsumowanie
Pytania kontrolne
Podstawowe akty prawne
Wybrana literatura przedmiotu

Rozdział XIII
Ochrona prawidłowości funkcjonowania finansów publicznych
§ 1. Naruszenie dyscypliny finansów publicznych (K. Wojewoda-Buraczyńska)
§ 2. Ogólne założenia odpowiedzialności za przestępstwa i wykroczenia skarbowe (W. Wójtowicz)
Pytania kontrolne
Podstawowe akty prawne
Wybrana literatura


512 stron, Format: 16.7x23.9, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2019