ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

UCZESTNIK POSTĘPOWANIA NIEPROCESOWEGO ZAGADNIENIA KONSTRUKCYJNE


RYLSKI P.

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER , rok wydania 2017, wydanie I

cena netto: 268.80 Twoja cena  255,36 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Uczestnik postępowania nieprocesowego

Zagadnienia konstrukcyjne


Książka stanowi pierwsze kompleksowe opracowanie dotyczące instytucji uczestnika postępowania nieprocesowego w polskiej doktrynie.

Zakres rozważań obejmuje zagadnienia konstrukcyjne oparte na zasadzie uczestnictwa obowiązującej w tym trybie postępowania rozpoznawczego. Autor przeciwstawia tę zasadę obowiązującej w procesie cywilnym zasadzie dwustronności i na tym tle analizuje jej zakres, a także omawia pojęcie i rodzaje uczestników postępowania nieprocesowego, oraz sposoby nabycia i utraty tego statusu.

Rozważania są prowadzone zarówno na podstawie przepisów ogólnych o postępowaniu nieprocesowym zawartych w kodeksie postępowania cywilnego (art. 506-525 k.p.c.), jak i na podstawie postępowań szczególnych kodeksowych i pozakodeksowych. 


Wykaz skrótów
Wprowadzenie

Rozdział 1
Strona w procesie cywilnym - zagadnienia podstawowe
1.1. Zasada dwustronności w procesie cywilnym
1.2. Pojęcie i status strony procesu cywilnego

Rozdział 2
Zasada uczestnictwa w postępowaniu nieprocesowym
2.1. Pojęcie zasady uczestnictwa
2.2. Zasada uczestnictwa jako kryterium rozgraniczenia trybu procesowego i trybu postępowania nieprocesowego

Rozdział 3
Pojęcie uczestnika postępowania nieprocesowego
3.1. Uwagi wprowadzające
3.2. Strony i uczestnicy postępowania nieprocesowego w wybranych systemach obcych
3.2.1. Francja
3.2.2. Niemcy
3.2.3. Austria
3.2.4. Inne systemy procesowe
3.2.5. Wnioski z analizy prawnoporównawczej
3.3. Pojęcie strony lub uczestnika w innych postępowaniach opartych na zasadzie uczestnictwa
3.3.1. Postępowania procesowe cywilne oparte na zasadzie uczestnictwa
3.3.2. Postępowanie administracyjne
3.3.3. Wnioski
3.4. Geneza regulacji dotyczącej uczestnika postępowania nieprocesowego na ziemiach polskich
3.5. Kryteria definicyjne uczestnika postępowania nieprocesowego w świetle art. 510 k.p.c.
3.6. Uczestnik postępowania a inne podmioty postępowania nieprocesowego

Rozdział 4
Rodzaje uczestników postępowania nieprocesowego
4.1. Uwagi wstępne
4.2. Uczestnicy materialni i formalni
4.3. Wnioskodawca i pozostali uczestnicy
4.4. Uczestnicy z mocy prawa i uczestnicy na skutek czynności procesowej
4.5. Prokurator i inne podmioty działające na prawach prokuratora lub występujące w obronie interesu publicznego
4.6. Organizacje pozarządowe

Rozdział 5
Uzyskanie statusu uczestnika postępowania nieprocesowego
5.1. Warunki ogólne uzyskania statusu uczestnika
5.1.1. Wszczęcie postępowania nieprocesowego
5.1.2. Przesłanki procesowe dotyczące uczestników postępowania
5.2. Uczestnictwo zależne od interesu prawnego
5.2.1. Zainteresowany w postępowaniu nieprocesowym
5.2.1.1. Interes prawny jako kryterium wskazania zainteresowanego
5.2.1.2. Zainteresowany z mocy prawa
5.2.1.3. Ochrona praw zainteresowanego, który nie brał udziału w postępowaniu. Skutki braku udziału osoby zainteresowanej dla postępowania
5.2.2. Wzięcie udziału w toczącym się postępowaniu
5.2.2.1. Forma wzięcia udziału w sprawie
5.2.2.2. Chwila uzyskania statusu uczestnika postępowania
5.2.2.3. Termin do zgłoszenia udziału w sprawie
5.2.3. Wezwanie do wzięcia udziału w postępowaniu nieprocesowym
5.2.3.1. Czynności sądu poprzedzające wezwanie
5.2.3.2. Forma wezwania zainteresowanego do udziału w sprawie
5.2.3.3. Chwila uzyskania statusu uczestnika postępowania
5.2.3.4. Skutki uchybień sądu
5.2.3.5. Kwestia uzyskania statusu uczestnika wskutek wskazania we wniosku o wszczęcie postępowania
5.3. Uczestnictwo niezależne od interesu prawnego
5.3.1. Złożenie wniosku o wszczęcie postępowania nieprocesowego
5.3.1.1. Wniosek
5.3.1.2. Uprawnienie do żądania wszczęcia postępowania nieprocesowego
5.3.1.3. Skutki braku uprawnienia
5.3.2. Uczestnictwo z mocy prawa

Rozdział 6
Utrata statusu uczestnika w postępowaniu nieprocesowym
6.1. Uwagi wprowadzające
6.2. Odmowa dopuszczenia do udziału w sprawie
6.3. Następstwo procesowe mortis causa i inter vivos

Wnioski końcowe

Participant a la procedure gracieuse - Etude des aspects structurax (Resume)
Bibliografia


440 stron, Format: 17.5x24.4, oprawa twarda

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2019