ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

POSTĘPOWANIE KARNE PO NOWELIZACJI Z DNIA 11 MARCA 2016 ROKU


LACH A. RED.

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER , rok wydania 2017, wydanie I

cena netto: 145.10 Twoja cena  137,85 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Postępowanie karne po nowelizacji z dnia 11 marca 2016 roku


Publikacja omawia systemowe zmiany w procedurze karnej wprowadzone ustawą z 11 marca 2016 r. nowelizującą Kodeks postępowania karnego oraz nową ustawą - Prawo o prokuraturze.

Nowelizacje te wprowadzające instytucje dotychczas nieznane polskiej procedurze karnej mają duże znaczenie praktyczne dla wszystkich uczestników postępowania karnego. 

W opracowaniu autorzy omawiają m.in.:

  • nowy model procesu karnego i zmiany w strukturze prokuratury oraz wzajemne relacje tych zmian,

  • instytucję skargi na wyrok sądu odwoławczego,

  • zasady wykorzystania dowodów uzyskanych w ramach kontroli operacyjnej i podsłuchu procesowego,

  • zmiany dotyczące zabezpieczenia majątkowego,

  • konsekwencje naruszenia regulacji dotyczących wyznaczania składu orzekającego,

  • nowe przepisy dotyczące orzekania o kosztach procesu.

Przedstawione w publikacji poglądy wybitnych przedstawicieli doktryny i praktyków pozwolą czytelnikom rozstrzygnąć wątpliwości interpretacyjne powstałe na tle nowo wprowadzonych regulacji.


Wykaz ważniejszych skrótów | str. 7
Wstęp | str. 9

Część pierwsza Zagadnienia ogólne i postępowanie przygotowawcze

Tomasz Grzegorczyk
Model polskiego procesu karnego po 14 kwietnia 2016 r. | str. 13

Ryszard A. Stefański
Nowy model prokuratury a postępowanie karne | str. 43

Andrzej Sakowicz
Kilka uwag o współzależnościach prawa karnego materialnego i prawa karnego procesowego w związku z nowelą z 11 marca 2016 r. | str. 69

Bartosz Sitkiewicz
Wykorzystanie dowodów uzyskanych w ramach kontroli operacyjnej oraz podsłuchu procesowego | str. 97

Piotr Starzyński
Zabezpieczenie majątkowe | str. 129

Część druga Postępowanie przed sądem pierwszej instancji

Dariusz Świecki
Zasady wyznaczania składu orzekającego i konsekwencje ich naruszenia | str. 151

Hanna Paluszkiewicz
Zagadnienia intertemporalne w postępowaniu sądowym po nowelizacji 2013-2016 | str. 171

Jerzy Skorupka
Wezwanie oskarżyciela publicznego do usunięcia braków dowodowych na rozprawie głównej | str. 191

Część trzecia Środki zaskarżenia i koszty procesu

Dariusz Kala
Zakres rozpoznania sprawy w postępowaniu apelacyjnym | str. 211

Cezary Kulesza
Apelacja po nowelizacji - rozważania modelowe* | str. 227

Arkadiusz Lach
Skarga na wyrok sądu odwoławczego | str. 259

Maja Klubińska
Kontrowersyjne "nowości" w przepisach dotyczących kosztów procesu | str. 277


336 stron, Format: 15.1x21.0, oprawa twarda

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2019