ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

ROZPRAWY I STUDIA Z PRAWA PRYWATNEGO MIĘDZYNARODOWEGO


MĄCZYŃSKI A.

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER , rok wydania 2017, wydanie I

cena netto: 336.30 Twoja cena  319,49 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Rozprawy i studia z prawa prywatnego międzynarodowego


Szeroko rozumiane prawo prywatne międzynarodowe ma duże znaczenie we współczesnym świecie intensywnych, przekraczających granice państw relacji międzyludzkich i handlowych. W publikacji zamieszczono wybrane teksty autorstwa profesora Andrzeja Mączyńskiego z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego, nadal przydatne dla rozważań doktrynalnych i praktyki prawniczej oraz inspirujące kolejne pokolenia prawników. Zebrane prace zostały pogrupowane według ich tematyki w następującej kolejności: rozwój prawa prywatnego międzynarodowego, zagadnienia kodyfikacji, instytucje ogólne, prawo osobowe, prawo rodzinne, prawo spadkowe. Na końcu zbioru został dodany wykaz pierwodruków zamieszczonych prac oraz pozostałych publikacji autorstwa profesora w ujęciu tematycznym i chronologicznym (glosy, recenzje, artykuły oraz teksty ogłoszone w językach niemieckim, francuskim i angielskim). Ukazuje on całość rozległego dorobku naukowego profesora z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego.

Autorami przedmowy są Piotr Mostowik i Kazimierz Zawada.


Przedmowa | str. 7

CZĘŚĆ I
ROZWÓJ PRAWA PRYWATNEGO MIĘDZYNARODOWEGO

Polskie i unijne prawo prywatne międzynarodowe w perspektywie komparatystycznej (2016) | str. 11
Znaczenie prac Fryderyka Zolla w dziedzinie prawa prywatnego międzynarodowego (1994) | str. 36
Działalność Michała Rostworowskiego w dziedzinie prawa prywatnego międzynarodowego (2011) | str. 50
Próba ujednolicenia prawa prywatnego międzynarodowego państw słowiańskich (2010) | str. 61

CZĘŚĆ II
ZAGADNIENIA KODYFIKACYJNE

O potrzebie, zakresie i sposobie reformy polskiego prawa prywatnego międzynarodowego (2005) | str. 77
Polskie prawo prywatne międzynarodowe u progu XXI wieku (2006) | str. 101
Europejski kontekst rekodyfikacji polskiego prawa prywatnego międzynarodowego (2009) | str. 123

CZĘŚĆ III
INSTYTUCJE OGÓLNE

Kodyfikacyjne zagadnienia części ogólnej prawa prywatnego międzynarodowego (2009) | str. 141
Ustawowe odesłania do umów międzynarodowych i rozporządzeń unijnych dotyczących prawa prywatnego międzynarodowego (2010) | str. 169
Zamieszkanie jako podstawa łącznika normy kolizyjnej (1978) | str. 184
Wskazanie kilku praw przez normę kolizyjną prawa prywatnego międzynarodowego (1994) | str. 203
Stosowanie norm kolizyjnych obcego prawa prywatnego międzynarodowego (2013) | str. 219
Forma oświadczenia woli w polskim i europejskim prawie prywatnym międzynarodowym (2009) | str. 241
Prawo lotnicze a prawo prywatne międzynarodowe (2007) | str. 260

CZĘŚĆ IV
PRAWO OSOBOWE

Statut personalny osób fizycznych. Refleksje de lege lata i de lege ferenda (2008) | str. 275
Prawo właściwe dla ubezwłasnowolnienia i uznania za zmarłego (2013) | str. 296
Uznanie nazwiska w świetle konwencji nr 31 Międzynarodowej Komisji Stanu Cywilnego z 2005 r. (2006) | str. 310
Kolizyjna problematyka nazwiska (2011) | str. 319
Propozycja ujednolicenia międzynarodowego prawa nazwisk w Unii Europejskiej (2016) | str. 343

CZĘŚĆ V
PRAWO RODZINNE

Stosunki rodzinne w projekcie nowej ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym (2007) | str. 357
Nowa regulacja międzynarodowego prawa rodzinnego (2014) | str. 371
Działanie klauzuli porządku publicznego w sprawach dotyczących zawarcia małżeństwa z cudzoziemcem (1989) | str. 397
Rozwód w prawie prywatnym międzynarodowym (1983) | str. 407
Ustanie małżeństwa z przyczyn innych niż rozwód w prawie prywatnym międzynarodowym (1980) | str. 579
Międzynarodowe prawo rodzicielskie w ustawodawstwach państw europejskich (1992) | str. 599
Przysposobienie w polskim prawie prywatnym międzynarodowym (1999) | str. 627
Konwencja o prawach dziecka a polskie przepisy o przysposobieniu (1994) | str. 642
Wielość źródeł prawa prywatnego międzynarodowego i spowodowane nią kolizje norm kolizyjnych (na przykładzie norm dotyczących zobowiązań alimentacyjnych) (2012) | str. 650

CZĘŚĆ VI
PRAWO SPADKOWE

Forma testamentu w polskim prawie prywatnym międzynarodowym (1974) | str. 675
Kolizyjna problematyka czynności prawnych na wypadek śmierci (zagadnienia wybrane) (1979) | str. 834
Przepisy szczególne o dziedziczeniu gospodarstw rolnych a prawo prywatne międzynarodowe (1986) | str. 852

Nota bibliograficzna | str. 873


880 stron, Format: 17.0x25.0cm, oprawa twarda

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2018