ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

STAŁE MIEJSCE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI W VAT A PODMIOTOWOŚĆ PRAWNOPODATKOWA DYLEMATY KONSEKWENCJE RYZYKA


RUTKOWSKA-BRDULAK A.

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER , rok wydania 2018, wydanie I

cena netto: 190.10 Twoja cena  180,60 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Stałe miejsce prowadzenia działalności w VAT a podmiotowość prawnopodatkowa.

Dylematy, konsekwencje, ryzyka


W książce omówiono zagadnienie stałego miejsca prowadzenia działalności w podatku od wartości dodanej.

Zaprezentowano wnikliwą analizę zarówno polskich, jak i unijnych regulacji w tym zakresie, a także stanowisko doktryny i orzecznictwo sądów krajowych oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Autorka odpowiada m.in. na następujące pytania:

  • czym charakteryzuje się stałe miejsce prowadzenia działalności;

  • jakie są konsekwencje rozliczania podatku od wartości dodanej, w przypadku gdy transakcja jest dokonywana za pośrednictwem stałego miejsca prowadzenia działalności;

  • w jaki sposób rozliczać transgraniczne transakcje mające miejsce w ramach jednego podmiotu prawnego, tj. pomiędzy przedsiębiorstwem głównym a stałym miejscem prowadzenia działalności.

W opracowaniu przedstawiono m.in.:

  • analizę zakresu znaczeniowego stałego miejsca prowadzenia działalności;

  • międzynarodowe praktyki w obszarze rozliczania stałego miejsca prowadzenia działalności;

  • rekomendacje dotyczące definiowania pojęcia stałego miejsca prowadzenia działalności;

  • ryzyka związane z nieprawidłowym rozliczaniem transakcji, w których uczestniczy stałe miejsce prowadzenia działalności.

Publikacja jest przeznaczona dla doradców podatkowych, radców pranych i adwokatów zajmujących się tematyką prawa podatkowego. Będzie cennym źródłem wiedzy dla osób odpowiedzialnych za rozliczanie podatku od towarów i usług w globalnych przedsiębiorstwach. Zainteresuje również pracowników organów administracji skarbowej oraz organów kontroli skarbowej, a także sędziów sądów administracyjnych i przedstawicieli nauki.


Wykaz skrótów | str. 11
Wprowadzenie | str. 13

Rozdział 1
Podmiotowość prawnopodatkowa w podatku od towarów i usług | str. 19
1.1. Pojęcie podmiotowości prawnopodatkowej | str. 19
1.2. Podatek od towarów i usług - koncepcja | str. 34
1.2.1. Koncepcja wykorzystania (konsumpcji) towaru bądź usługi | str. 34
1.2.2. Opodatkowanie konsumpcji w podatku od towarów i usług | str. 36
1.3. Definicja podatnika podatku od towarów i usług | str. 40
1.3.1. Rejestracja a status podatnika podatku od towarów i usług | str. 46
1.3.2. Działalność gospodarcza wykonywana samodzielnie | str. 52
1.3.3. Samodzielność jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej a podmiotowość prawnopodatkowa w podatku od towarów i usług | str. 54
1.3.4. Oddział (zakład) jako podmiot niedziałający samodzielnie a jego podmiotowość w podatku od towarów i usług | str. 57

Rozdział 2
Stałe miejsce prowadzenia działalności | str. 78
2.1. Pojęcie stałego miejsca prowadzenia działalności - analiza obowiązujących przepisów | str. 78
2.2. Pojęcie stałego miejsca prowadzenia działalności w orzecznictwie TSUE | str. 94
2.3. Pojęcie stałego miejsca prowadzenia działalności w orzecznictwie krajowym | str. 103
2.4. Pojęcie stałego miejsca prowadzenia działalności w podatku od towarów i usług a pojęcie zakładu w podatku dochodowym od osób prawnych | str. 110
2.4.1. Założenia porównywalności | str. 110
2.4.2. Stałość zakładu oraz stałego miejsca prowadzenia działalności | str. 113
2.4.3. Prowadzenie działalności gospodarczej jako warunek konstytuujący powstanie zakładu czy też stałego miejsca prowadzenia działalności | str. 117
2.4.4. Definicja zakładu w Konwencji Modelowej OECD oraz jej wpływ na definicję stałego miejsca prowadzenia działalności w podatku od towarów i usług | str. 124
2.4.5. Transakcje transgraniczne dokonywane w ramach jednego podmiotu prawnego | str. 134
2.4.6. Pojęcie cen transferowych a określenie podstawy opodatkowania w podatku od towarów i usług | str. 148
2.4.6.1. Metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej | str. 152
2.4.6.2. Metoda ceny odsprzedaży | str. 153
2.4.6.3. Metoda rozsądnej marży | str. 154
2.4.6.4. Metoda zysku transakcyjnego | str. 155
2.4.7. Uprzednie porozumienia w sprawie cen transferowych | str. 157
2.4.8. Wycena wartości transakcji a podatek od towarów i usług | str. 161

Rozdział 3
Miejsce opodatkowania usług podatkiem od towarów i usług | str. 167
3.1. Ogólne zasady dotyczące miejsca opodatkowania usług | str. 168
3.2. Miejsce opodatkowania usług w wytycznych OECD, regulacjach unijnych i krajowych | str. 183
3.3. Miejsce opodatkowania a konkurencyjność państw | str. 199
3.4. Funkcja fiskalna w podatku od towarów i usług a granica opodatkowania | str. 207

Rozdział 4
Harmonizacja podatku od wartości dodanej | str. 224
4.1. Podstawowe zagadnienia związane z harmonizacją podatku od wartości dodanej | str. 225
4.2. Wpływ harmonizacji na definicję pojęcia stałego miejsca prowadzenia działalności oraz problematykę cen transferowych | str. 238

Akty prawne i dokumenty powiązane | str. 259

Bibliografia | str. 263

Orzecznictwo i pisma urzędowe | str. 273

Załączniki | str. 279
Załącznik 1. Wytyczne Komitetu ds. VAT | str. 280
Załącznik 2. Podatek od wartości dodanej jako procent całości opodatkowania | str. 288
Załącznik 3. Wykaz stawek podatku od wartości dodanej w państwach OECD | str. 290
Załącznik 4. Wszystkie podatki (włącznie ze składkami na ubezpieczenie społeczne) jako procent PKB | str. 292


296 stron, Format: 14.7x20.8, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2018