ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

KODEKS CYWILNY KOMENTARZ TOM 3 ZOBOWIĄZANIA CZĘŚĆ OGÓLNA


GUDOWSKI J. RED.

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER , rok wydania 2018, wydanie II

cena netto: 448.89 Twoja cena  426,45 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Kodeks cywilny Komentarz Tom 3

Zobowiązania. Część ogólna


Kodeks cywilny. Komentarz to kontynuacja publikacji wydawanej od niemal dwudziestu lat. Pierwszy Komentarz ukazał się w 1995 roku. Autorzy Komentarza to zespół znakomitych renomowanych prawników praktyków z dużym doświadczeniem i imponującym dorobkiem zawodowym i naukowym. Część tekstów, których pierwsi Autorzy Komentarza nie mogli uwspółcześnić, została zaktualizowana przez innych, a znaczna część napisana od nowa.

Publikacja jest przejrzyście skonstruowana - zawiera obszerne wykazy piśmiennictwa i skorowidze alfabetyczno-rzeczowe - i dzięki temu pomaga w poruszaniu się po tekście Kodeksu cywilnego. Komentarz jest praktycznym przewodnikiem po Kodeksie: objaśnia przepisy i normowane nimi instytucje, wskazuje źródła, uzupełnia poruszane w nim wątki i łączy je z wiedzą zdobytą w praktyce. Publikacja jest pomocna dla osób, które potrzebują podstawowej wiedzy cywilistycznej albo pomocy w rozwiązaniu konkretnych problemów prawnych. Stanowi unikalny na rynku zbiór recept prawniczych, fachowo diagnozujących i syntetyzujących problem, a następnie podpowiadających jak go rozwiązać.

Komentarz do kodeksu cywilnego jest niezbędny zarówno prawnikom - wybitnym specjalistom i znawcom przedmiotu oraz zawodowcom uprawiającym szeroką praktykę prawniczą w różnych dziedzinach - jak i amatorom, osobom stykającym się z prawem od czasu do czasu, oczekującym wytłumaczenia kwestii interesujących ich w związku z doraźną potrzebą życiową lub zawodową.

Komentarz jest adresowany do wszystkich prawników: sędziów wszystkich sądów, powszechnych i administracyjnych, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, rzeczników patentowych, prokuratorów, referendarzy sądowych, komorników, doradców podatkowych, naukowców, przedstawicieli władzy ustawodawczej i wykonawczej, innych organów państwowych i samorządowych oraz do aplikantów.

Tom III Komentarza omawia zagadnienia uregulowane w art. 353-534 k.c., takie jak: przepisy ogólne o zobowiązaniach umownych, wielość dłużników albo wierzycieli, bezpodstawne wzbogacenie, czyny niedozwolone, odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, wykonanie zobowiązań i skutki ich niewykonania, potrącenie, odnowienie, zwolnienie z długu, zmiana wierzyciela lub dłużnika, ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika.


Wykaz skrótów | str. 7
Przedmowa | str. 15

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 459 ze zm.) | str. 19

Księga trzecia. Zobowiązania

Tytuł I. Przepisy ogólne | str. 23

Tytuł II. Wielość dłużników albo wierzycieli | str. 134
Dział I. Zobowiązania solidarne | str. 137
Dział II. Zobowiązania podzielne i niepodzielne | str. 162

Tytuł III. Ogólne przepisy o zobowiązaniach umownych | str. 170

Tytuł IV. (uchylony) | str. 418

Tytuł V. Bezpodstawne wzbogacenie | str. 419

Tytuł VI. Czyny niedozwolone | str. 560

Tytuł VI1. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny | str. 1119

Tytuł VII. Wykonanie zobowiązań i skutki ich niewykonania | str. 1155
Dział I. Wykonanie zobowiązań | str. 1155
Dział II. Skutki niewykonania zobowiązań | str. 1199
Dział III. Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych | str. 1248

Tytuł VIII. Potrącenie, odnowienie, zwolnienie z długu | str. 1271

Tytuł IX. Zmiana wierzyciela lub dłużnika | str. 1296
Dział I. Zmiana wierzyciela | str. 1298
Dział II. Zmiana dłużnika | str. 1344

Tytuł X. Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika | str. 1357

Bibliografia | str. 1387
Skorowidz | str. 1473
Autorzy | str. 1501


1504 strony, Format: 17.6x24.4, oprawa twarda

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2018