ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

DZIAŁANIA ANTYTERRORYSTYCZNE KOMENTARZ


GABRIEL-WĘGLOWSKI M.

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER , rok wydania 2018, wydanie I

cena netto: 190.10 Twoja cena  180,60 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Działania antyterrorystyczne

Komentarz


Komentarz, szczegółowo i krytycznie prezentując nową w polskim prawodawstwie ustawę dotyczącą przeciwdziałania terroryzmowi, zawiera między innymi wyczerpujący opis czynności operacyjno-rozpoznawczych Policji i innych służb, podejmowanych na gruncie ustawy. Ponadto opracowanie obejmuje omówienie niektórych zagadnień karnoprocesowych, w tym związanych z pozbawieniem wolności, przeszukaniem, a także legalnością dowodów.

Czytelnikowi zaproponowano praktyczną pomoc w wyjaśnieniu takich kwestii, jak:

  • prowadzenie czynności inwigilacyjnych przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego w miejscach publicznych i niepublicznych,

  • zasady przeszukania wirtualnych chmur danych,

  • reguły gromadzenia danych identyfikacyjnych cudzoziemców podejrzewanych o terroryzm,

  • warunki specjalnego użycia broni palnej, w tym wykorzystania snajperów w działaniach kontrterrorystycznych.

Książka przeznaczona jest dla prokuratorów, sędziów, adwokatów, policjantów, funkcjonariuszy oraz żołnierzy służb i formacji antyterrorystycznych. Zainteresuje również przedstawicieli nauki, którym bliska jest problematyka zwalczania terroryzmu oraz wykorzystania niektórych policyjnych instrumentów operacyjnych.


Wykaz skrótów
Wprowadzenie

Ustawa z 10.06.2016 r. o działaniach antyterrorystycznych

Rozdział 1
Przepisy ogólne
Art. 1. [Zakres ustawy]
Art. 2. [Słownik ustawowy]
Art. 3. [Odpowiedzialność ogólna Szefa ABW]

Rozdział 2
Działania antyterrorystyczne zapobiegające zdarzeniom o charakterze terrorystycznym
Art. 4. [Wewnątrzkrajowa współpraca antyterrorystyczna]
Art. 5. [Koordynacja i klasyfikacja działań antyterrorystycznych]
Art. 6. [Wykaz osób podejrzewanych o działalność terrorystyczną]
Art. 7. [Informacje o zagrożeniach terrorystycznych]
Art. 8. [Koordynacja czynności operacyjno-rozpoznawczych]
Art. 9. [Czynności inwigilacyjne wobec cudzoziemców]
Zasady ogólne
Rodzaje czynności inwigilacyjnych
Dokumentacja czynności inwigilacyjnych
Okres stosowania czynności inwigilacyjnych
Nadzór prokuratorski nad czynnościami inwigilacyjnymi
Wykorzystanie materiałów z czynności inwigilacyjnych
Likwidacja materiałów niepodlegających wykorzystaniu
Obowiązki przedsiębiorców
Art. 10. [Gromadzenie danych identyfikacyjnych cudzoziemców]
Art. 11. [Dostęp ABW do baz danych]
Art. 12. [Kontrola antyterrorystyczna zabezpieczeń obiektów]
Art. 13. [Tymczasowe instalacje radiokomunikacyjne]
Art. 14. [Delegowanie pracowników i funkcjonariuszy stużb do ABW]

Rozdział 3
Stopnie alarmowe
Art. 15. [Kategorie alarmów antyterrorystycznych]
Art. 16. [Kompetencje do zarządzania alarmów antyterrorystycznych]
Art. 17. [Sztab koordynacyjny]

Rozdział 4
Działania antyterrorystyczne na miejscu zdarzenia o charakterze terrorystycznym, w tym działania kontrterrorystyczne
Art. 18. [Bezpośrednie kierowanie działaniami antyterrorystycznymi na terenie kraju]
Art. 19. [Koordynacja działań antyterrorystycznych poza granicami RP]
Art. 20. [Ewakuacja i ograniczenie ruchu]
Art. 21. [Zakaz zgromadzeń i imprez masowych]
Art. 22. [Zasady udziału Sił Zbrojnych RP w działaniach antyterrorystycznych]
Ewakuacja i ograniczenie ruchu
Zakaz zgromadzeń i imprez masowych
Użycie Sił Zbrojnych RP w działaniach antyterrorystycznych
Art. 23. [Zasady specjalne użycia broni palnej w działaniach kontrterrorystycznych]
Art. 24. [Działania antyterrorystyczne na akwenach morskich]

Rozdział 5
Przepisy szczególne dotyczące postępowania przygotowawczego
Art. 25. [Postanowienie o przeszukaniu obszaru]
Art. 26. [Nadzwyczajny tryb przedstawienia zarzutów i tymczasowego aresztowania]
Uwagi ogólne
Przedstawienie zarzutu popełnienia przestępstwa o charakterze terrorystycznym
Tymczasowe aresztowanie
Legalność i nielegalność dowodów

Rozdział 6
Zmiany w przepisach
Art. 27. [Zmiany w ustawie o Policji]
Art. 28. [Zmiany w ustawie o ochronie granicy państwowej]
Art. 29. [Zmiany w ustawie o Straży Granicznej]
Art. 30. [Zmiany w ustawie o ochronie przeciwpożarowej]
Art. 31. [Zmiany w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych]
Art. 32. [Zmiany w Kodeksie karnym]
Art. 33. [Zmiany w ustawie o ochronie osób i mienia]
Art. 34. [Zmiany w ustawie - Prawo bankowe]
Art. 35. [Zmiany w ustawie o giełdach towarowych]
Art. 36. [Zmiany w ustawie o Biurze Ochrony Rządu]
Art. 37. [Zmiany w ustawie o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych]
Art. 38. [Zmiany w ustawie o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu]
Art. 39. [Zmiany w ustawie- Prawo lotnicze]
Art. 40. [Zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym]
Art. 41. [Zmiany w ustawie o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych]
Art. 42. [Zmiany w ustawie o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi]
Art. 43. [Zmiany w ustawie- Prawo telekomunikacyjne]
Art. 44. [Zmiany w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi]
Art. 45. [Zmiany w ustawie o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego]
Art. 46. [Zmiany w ustawie o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego]
Art. 47. [Zmiany w ustawie o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym]
Art. 48. [Zmiany w ustawie o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin]
Art. 49. [Zmiany w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym]
Art. 50. [Zmiany w ustawie o zarządzaniu kryzysowym]
Art. 51. [Zmiany w ustawie o Służbie Celnej]
Art. 52. [Zmiany w ustawie o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych]
Art. 53. [Zmiany w ustawie o Służbie Więziennej]
Art. 54. [Zmiany w ustawie o kierujących pojazdami]
Art. 55. [Zmiany w ustawie o działalności leczniczej]
Art. 56. [Zmiany w ustawie o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej]
Art. 57. [Zmiany w ustawie o cudzoziemcach]
Art. 58. [Zmiany w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Światowych Dni Młodzieży-Kraków 2016]

Rozdział 7
Przepisy przejściowe, dostosowujące i przepis końcowy
Art. 59. [Wzmocnienie kadrowe i sprzętowe struktur antyterrorystycznych].
Art. 60. [Likwidacja telekomunikacyjnych usług tzw. pre-paid]
Art. 61. [Czasowe utrzymanie przepisów dotychczasowych ustawy]
Art. 62. [Centralny rejestr wizowy]
Art. 63. [Czasowe utrzymanie dotychczasowych przepisów wykonawczych]
Art. 64. [Limity finansowe wydatków]
Art. 65. [Wejście ustawy w życie]

Wzory pism
Bibliografia


284 strony, Format: 17.3x24.6, oprawa twarda

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2018