ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

UMOWY W OBROCIE GOSPODARCZYM WZORY KOMENTARZE ORZECZNICTWO


KIDYBA A. RED.

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER , rok wydania 2018, wydanie II

cena netto: 280.10 Twoja cena  266,10 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Umowy w obrocie gospodarczym

Wzory Komentarze Orzecznictwo


Publikacja stanowi rozwinięcie i uzupełnienie dwóch poprzednich książek z serii "Biblioteka Prawa Handlowego": Kodeksowe umowy handlowe i Pozakodeksowe umowy handlowe. Zawiera wzory umów handlowych wraz ze zwięzłymi komentarzami oraz odpowiednio dobranym orzecznictwem. W drugim wydaniu uwzględniono ostatnie zmiany w przepisach, m.in. dotyczące umowy maklerskiej, omówionej szerzej jako umowa w zakresie instytucji finansowych, a nie tylko papierów wartościowych.

W części dotyczącej umów kodeksowych zaprezentowano wzory umów uregulowanych w kodeksie cywilnym (umowa sprzedaży, sprzedaży na próbę, sprzedaży na raty, dostawy, kontraktacji, o roboty budowlane, leasingu, rachunku bankowego, agencyjna, komisu sprzedaży i komisu zakupu, przewozu osób i przewozu rzeczy, spedycji, ubezpieczenia, składu), natomiast w części obejmującej umowy pozakodeksowe przy wyborze oparto się na przyjętej przez redaktora naukowego i autorów konwencji i pogrupowano je tematycznie. Omówiono umowy w zakresie: działalności i obrotu przedsiębiorstwem, pośrednictwa handlowego, promocji i reklamy, działalności bankowej i inwestycyjnej, inwestycji budowlanych, prawa własności przemysłowej, transportu, turystyki, a także umowy kompensacyjne oraz stosowane w obrocie konsumenckim.

Książka została przygotowana przez zespół pracowników naukowych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Publikacja jest przeznaczona przede wszystkim dla praktyków: adwokatów, radców prawnych, sędziów, notariuszy, komorników sądowych oraz aplikantów tych zawodów prawniczych. Zainteresuje również przedsiębiorców, którzy w swojej działalności stosują umowy handlowe.


WYKAZ SKRÓTÓW
WSTĘP

I. KODEKSOWE UMOWY HANDLOWE

1. Umowa sprzedaży (Jerzy Szczotka)
I. Umowa sprzedaży - wzór podstawowy
II. Umowa sprzedaży na próbę
2. Umowa sprzedaży na raty (Zdzisław Gawlik)
3. Umowa dostawy (Małgorzata Dumkiewicz)
4. Umowa kontraktacji (Paweł Daszczuk)
5. Umowa o roboty budowlane (Agnieszka Goldiszewicz)
6. Umowa leasingu (Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak)
7. Umowa rachunku bankowego (Paweł Daszczuk)
8. Umowa agencyjna (Jacek Widło)
9. Umowa komisu sprzedaży (Jacek Widło)
10. Umowa komisu zakupu (Jacek Widło)
11. Umowa przewozu osób (Karolina Wyrwińska)
12. Umowa przewozu rzeczy (Karolina Wyrwińska)
13. Umowa spedycji (Karolina Wyrwińska)
14. Umowa ubezpieczenia (Marcin Orlicki)
15 Umowa składu (Karolina Wyrwińska)

II. POZAKODEKSOWE UMOWY HANDLOWE

Część 1
Umowy w zakresie działalności i obrotu przedsiębiorstwem
16. Umowa o świadczenie usług w zakresie zarządzania (kontrakt menadżerski) (Małgorzata Dumkiewicz)
17. Umowa consultingu (Paweł Daszczuk)
18. Umowa o przeprowadzenie badania due diligence (Przemysław Bryłowski)
19. Umowa o dofinansowanie przedsiębiorcy ze środków Unii Europejskiej (Grzegorz Kozieł)

Część 2
Umowy o pośrednictwo handlowe
20. Bankowa umowa agencyjna (Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak)
21. Ubezpieczeniowa umowa agencyjna (Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak)
22. Turystyczna umowa agencyjna (Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak)
23. Morska umowa agencyjna (Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak)
24. Umowa o świadczenie usług maklerskich (Przemysław Bryłowski)
25. Umowa outsourcingu (Joanna Wiak)

Część 3
Umowy w zakresie promocji i reklamy
26. Umowa sponsoringu (Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak)
27. Umowa o pozycjonowanie strony internetowej (Małgorzata Dumkiewicz)

Część 4
Umowy w zakresie działalności bankowej i inwestycyjnej
28. Umowa faktoringu właściwego (Grzegorz Kozieł)
29. Umowa forfaitingu (Grzegorz Kozieł)
30. Umowa kredytu bankowego (Małgorzata Dumkiewicz)
31. Umowa gwarancji bankowej (Grzegorz Kozieł)
32. Umowa opcji (walutowej) (Przemysław Bryłowski
33. Umowa o udostępnienie skrytki sejfowej (Przemysław Bryłowski)

Część 5
Umowy w zakresie inwestycji budowlanych
34. Umowa o prace projektowe i nadzór autorski (Agnieszka Goldiszewicz)
35. Umowa o generalną realizację inwestycji budowlanej (Joanna Wiak)
36. Umowa o zastępstwo inwestycyjne w budownictwie (Paweł Daszczuk)
37. Umowa deweloperska (Agnieszka Goldiszewicz)

Część 6
Umowy kompensacyjne
38. Umowa offsetowa (Adrian Niewęgłowski)
39. Umowa barterowa (Małgorzata Dumkiewicz)

Część 7
Umowy w zakresie praw własności przemysłowej
40. Umowa o przeniesienie prawa własności przemysłowej (Grzegorz Kozieł)
41. Umowa licencyjna na korzystanie z opatentowanego wynalazku (Adrian Niewęgłowski)
42. Umowa wdrożeniowa (Adrian Niewęgłowski)
43. Umowa franchisingowa (Małgorzata Dumkiewicz)
44. Umowa know-how (Paweł Daszczuk)
45. Umowa wydawnicza (Adrian Niewęgłowski)

Część 8
Umowy w dziedzinie transportu
46. Umowa przewozu lotniczego (na przykładzie przewozu towarów) (Paweł Daszczuk)
47. Umowa czarteru (Grzegorz Kozieł)
48. Umowa przewozu pasażera drogą morską (Grzegorz Kozieł)
49. Umowa o usługi pilotowe (Grzegorz Kozieł)

Część 9
Umowy w dziedzinie turystyki
50. Umowa o imprezę turystyczną (Małgorzata Dumkiewicz, Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak)
51. Umowa timeshare (Joanna Wiak)
52. Umowa o długoterminowy produkt wakacyjny (Joanna Wiak)
53. Umowa o uczestnictwo w systemie wymiany (Joanna Wiak)
54. Umowa pośrednictwa w odsprzedaży timeshare lub długoterminowego produktu wakacyjnego (Joanna Wiak)

Część 10
Umowy w obrocie konsumenckim
55. Umowa sprzedaży konsumenckiej (Jerzy Szczotka)
I. Umowa sprzedaży na przedpłaty
II. Umowa sprzedaży na zamówienie
III. Umowa sprzedaży według wzoru
56. Umowa o kredyt konsumencie (Małgorzata Dumkiewicz)
57. Umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorstwa (Grzegorz Kozieł)
58. Umowa zawierana na odległość (Grzegorz Kozieł)


1010 stron, Format: 17.0x24.0cm, oprawa twarda

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2018