ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

PROCEDURA BUDŻETOWA WE WSPÓŁCZESNYM PRAWIE KONSTYTUCYJNYM ANALIZA PORÓWNAWCZA NA PRZYKŁADZIE PAŃSTW UE


KUCA G.

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER , rok wydania 2018, wydanie I

cena netto: 223.80 Twoja cena  212,61 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Procedura budżetowa we współczesnym prawie konstytucyjnym

Analiza porównawcza na przykładzie państw UE


Głównym celem podjętych w publikacji analiz jest odpowiedź na pytanie, czy zakres i sposób unormowania procedury budżetowej w konstytucjach państw UE zapewnia w wystarczającym stopniu optymalne warunki formalne do jej przeprowadzenia.

Analizując to zagadnienie, autor szczegółowo wyjaśnia:

  • jak należy rozumieć pojęcie procedury budżetowej, jej poszczególne etapy postępowania,

  • w jaki sposób można optymalizować konstrukcję procedury budżetowej,

  • w jakim zakresie zasady budżetowe i ranga aktu budżetowego determinują kształt procedury budżetowej,

  • jaki jest podział kompetencji pomiędzy uczestnikami procedury budżetowej oraz granice ingerencji jednego uczestnika w sferę zarezerwowaną dla drugiego.

Publikacja przeznaczona jest dla prawników, finansistów, politologów zajmujących się problematyką budżetu państwa. Zainteresuje także polityków i pracowników administracji, w tym administracji rządowej, którzy uczestniczą w procesie projektowania, uchwalania i wykonywania budżetu państwa. Może stanowić cenną pomoc dla specjalistów z zakresu prawa konstytucyjnego, prawa finansowego oraz prawa Unii Europejskiej, a także dla studentów prawa, administracji oraz finansów.


Wykaz skrótów | str. 9
Wstęp | str. 13

Rozdział I
Pojęcie, części i determinanty procedury budżetowej | str. 27
1. Charakterystyka uwarunkowań definicyjnych procedury budżetowej oraz procesu budżetowego | str. 27
1.1. Uwagi wprowadzające | str. 27
1.2. Próba konceptualizacji pojęcia "procedura budżetowa | str. 35
1.3. Zakres i treść unormowań proceduralnych | str. 42
1.4. Konstrukcja procedury budżetowej | str. 43
2. Etapy procedury budżetowej, fazy procesu budżetowego, cykl budżetowy | str. 46
2.1. Kwestie terminologiczne | str. 46
2.2. Podział dychotomiczny | str. 48
2.3. Podział trychotomiczny | str. 53
2.4. Cykl budżetowy | str. 59
3. Determinanty procedury budżetowej. Pojęcia procedury budżetowej oraz budżetu państwa w konstytucjach państw UE | str. 63
3.1. Zasady budżetowe | str. 63
3.2. Forma i ranga aktu budżetowego | str. 92
3.3. Uczestnicy procedury budżetowej | str. 102
3.4. Pojęcia procedury budżetowej i budżetu państwa w konstytucjach państw UE | str. 104
4. Wnioski | str. 111

Rozdział II
Projektowanie budżetu państwa | str. 115
1. Zasady postępowania zmierzającego do opracowania projektu aktu budżetowego | str. 115
1.1. Uwagi wprowadzające. Określenie przedmiotu postępowania | str. 115
1.2. Konstrukcja przedmiotu postępowania | str. 120
2. Kompetencje podmiotów na etapie projektowania budżetu państwa | str. 135
2.1. Uwagi wprowadzające | str. 135
2.2. Opracowanie podstaw projektu budżetu państwa | str. 136
2.3. Przeprowadzenie negocjacji budżetowych | str. 154
2.4. Sporządzenie projektu aktu budżetowego | str. 160
2.4.1. Uwagi wprowadzające | str. 160
2.4.2. Wyłączność rządu w zakresie inicjatywy budżetowej | str. 166
2.4.3. Możliwość opatrzenia projektu aktu budżetowego klauzulą pilności | str. 177
2.4.4. Zasada dyskontynuacji prac parlamentu i jej znaczenie dla projektu aktu budżetowego | str. 186
3. Skutki prawne nieprzedłożenia projektu aktu budżetowego | str. 188
4. Wnioski | str. 192

Rozdział III
Uchwalanie budżetu państwa | str. 199
1. Zasady postępowania zmierzającego do uchwalenia budżetu państwa | str. 199
1.1. Uwagi wprowadzające. Określenie przedmiotu postępowania | str. 199
1.2. Konstrukcja przedmiotu postępowania | str. 202
2. Kompetencje podmiotów na etapie uchwalania budżetu państwa | str. 202
2.1. Postępowanie z aktem budżetowym w parlamencie | str. 202
2.1.1. Uwagi wprowadzające; postępowanie weryfikacyjne | str. 202
2.1.2. Czytania projektu aktu budżetowego | str. 210
2.1.3. Prace komisji nad projektem aktu budżetowego | str. 214
2.1.4. Poprawki do projektu aktu budżetowego | str. 222
2.1.5. Głosowanie i niedopuszczalność przeprowadzenia referendum | str. 241
2.1.6. Udział drugiej izby parlamentu w procedurze budżetowej | str. 247
2.2. Ewentualne poddanie aktu budżetowego kontroli konstytucyjności | str. 255
2.3. Podpisanie i ogłoszenie aktu budżetowego przez głowę państwa | str. 265
3. Skutki prawne nieuchwalenia budżetu państwa | str. 279
3.1. Rozwiązania awaryjne na wypadek braku budżetu państwa | str. 279
3.2. Rozwiązanie (skrócenie kadencji) parlamentu i przedterminowe wybory | str. 294
4. Wnioski | str. 302

Rozdział IV
Wykonywanie budżetu państwa | str. 307
1. Zasady postępowania zmierzającego do wykonania budżetu państwa | str. 307
1.1. Uwagi wprowadzające. Charakterystyka przedmiotu postępowania | str. 307
1.2. Zasady wykonywania w ujęciu przedmiotowym | str. 312
1.3. Kompetencje podmiotów na etapie wykonywania budżetu państwa | str. 318
1.3.1. Przygotowanie do wykonania i właściwe wykonywanie budżetu państwa | str. 318
1.3.2. Zmiany budżetu państwa w toku jego wykonywania | str. 323
1.3.3. Zmiany w budżecie państwa w toku jego wykonywania | str. 333
1.3.4. Przeniesienie niezrealizowanych wydatków na następny rok | str. 340
2. Kontrola wykonania budżetu państwa | str. 341
2.1. Uwagi wprowadzające. Rola rządu bądź ministra właściwego do spraw budżetu w zakresie sporządzenia sprawozdania z wykonania budżetu państwa | str. 341
2.2. Rola najwyższych organów kontroli w kontroli wykonania budżetu państwa | str. 351
2.3. Rozpatrzenie sprawozdania przez parlament; udzielenie absolutorium | str. 366
3. Niezależne organy monitorujące stabilność finansową państwa - rady fiskalne | str. 376
4. Wnioski | str. 388

Wnioski i postulaty de lege ferenda | str. 391
Wykaz aktów prawnych | str. 417
Wykaz orzecznictwa | str. 437
Bibliografia | str. 441
Indeks rzeczowy | str. 479
Summary | str. 485
Załącznik | str. 491


504 strony, oprawa twarda

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2018