ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

POLITYKA WSPIERANIA ROLNICTWA A PROBLEM DEPRYWACJI DOCHODOWEJ ROLNIKÓW W KRAJACH O RÓŻNYM POZIOMIE ROZWOJU


POCZTA-WAJDA A.

wydawnictwo: PWN , rok wydania 2018, wydanie I

cena netto: 53.65 Twoja cena  50,97 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Polityka wspierania rolnictwa a problem deprywacji dochodowej rolników w krajach o różnym poziomie rozwoju


Walory poznawacze i utylitarne monografii sprawiają, że z jednej strony stanowi ona wkład do budowania teoretycznych podstaw polityki rolnej, z drugiej zaś wyniki te mogą być wykorzystane w działalności praktycznej m. in. przez przedstawicieli władz państwowych, naukowców i analityków ekonomicznych. Empiryczna weryfikacja roli socjologicznej koncepcji deprywacji dochodowej rolnictwa w wyjaśnianiu zjawiska paradoksu rozwojowego jest nowatorskim osiągnięciem Autorki i wnosi istotny wkład w rozwój nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia

Z recenzji prof. dr hab. Krystyny Krzyżanowskiej
SGGW w Warszawie

Autorka podjęła się bardzo ambitnego zadania tj. weryfikacji jednego z fundamentalnych „praw” zachodzących w ekonomii rolnictwa zwanego paradoksem rozwojowym […] Autorce udało się wypełnić lukę w wiedzy na temat przeprofilowania się krajów z opodatkowujących do subsydiujących rolnictwo […] Praca jest oryginalnym dziełem wzbogacającym wiedzę w wielu kierunkach badawczych – od sposobów modelowana polityk rolnych do szukania interpretacji zjawisk ekonomicznych z teoriami wychodzącymi poza zakres ekonomii klasycznej.

Z recenzji dr. hab. prof. nadzw. Katarzyny Zawalińskiej
IRWiR PAN


Dr Agnieszka Poczta-Wajda – adiunkt w Katedrze Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Autorka i współautorka około 80 publikacji naukowych, w tym w prestiżowych czasopismach anglojęzycznych. Jej prace badawcze, osadzone głównie w nurcie ekonomii politycznej, koncentrują się wokół polityki wspierania rolnictwa w krajach o różnym poziomie rozwoju, zjawiska paradoksu rozwojowego w polityce rolnej, deprywacji dochodowej rolników oraz liberalizacji handlu zagranicznego artykułami rolnymi. Była kierownikiem bądź wykonawcą licznych projektów badawczych i rozwojowych, a za działalność naukową i organizacyjną została kilkukrotnie wyróżniona nagrodą Rektora UEP. Odbyła również liczne krótkoterminowe i długoterminowe staże zagraniczne, m.in. w USA jako stypendystka Polsko-Amerykańskiej Fundacji Fulbrighta.


Wprowadzenie
Podziękowania

Rozdział 1. Ekonomia polityczna wobec polityki wspierania rolnictwa
1.1. Polityka rolna w rozważaniach ekonomii politycznej i teorii wyboru publicznego
1.2. Wsparcie dla rolnictwa jako przykład renty politycznej
1 3. Wpływ grup interesów i lobbingu na poziom wsparcia rolnictwa
1.4. Instytucjonalne uwarunkowania polityki rolnej

Rozdział 2. Metody i narzędzia pomiaru wsparcia finansowego producentów rolnych
2.1. Baza danych Banku Światowego jako źródło informacji o polityce wsparcia finansowego sektora rolnego
2.2. Podstawy opracowania metodologii wskaźników wsparcia finansowego producentów (NRA) i konsumentów (CTE)
2.3. Alternatywne metody pomiaru wsparcia finansowego dla producentów rolnych
2.4. Zastosowanie modeli dla danych panelowych w analizie polityki wsparcia rolnictwa
2.5. Modele równowagi ogólnej i cząstkowej jako narzędzia oceny skutków zmian w poziomie wsparcia producentów rolnych

Rozdział 3. Wsparcie finansowe dla sektora rolnego w krajach o różnym poziomie rozwoju
3.1. Sektor rolny i modele rozwoju rolnictwa w krajach rozwiniętych i rozwijających się - podobieństwa i różnice
3.2. Zróżnicowanie wsparcia rolnictwa w krajach o różnym poziomie rozwoju w drugiej połowie XX wieku i w pierwszej dekadzie XXI wieku
3.3. Zróżnicowanie wsparcia finansowego na poszczególnych rynkach rolnych
3.4. Paradoks rozwojowy w polityce rolnej - pojęcie i przejawy

Rozdział 4. Polityka wspierania rolnictwa w krajach o różnym poziomie rozwoju
4.1. Wsparcie dla rolnictwa w krajach rozwiniętych
4.1.1. Sektor rolny w gospodarkach krajów rozwiniętych
4.1.2. Poziom i struktura wsparcia producentów rolnych w krajach rozwiniętych
4.2. Polityka rolna w wybranych krajach azjatyckich
4.2.1. Przemiany gospodarczo-polityczne i wzrost gospodarczy w Azji Południowej i Wschodniej
4.2.2. Wsparcie dla producentów rolnych w azjatyckich krajach rozwijających się
4.2.3. Polityka rolna w Korei Południowej i Tajwanie
4.3. Rolnictwo i polityka rolna w afrykańskich krajach rozwijających się
4.3.1. Kraje afrykańskie jako grupa najbiedniejszych państw świata
4.3.2. Sytuacja geopolityczna krajów afrykańskich w okresie postkolonialnym
4.3.3. Polityka rolna w wybranych krajach Afryki
4.4. Polityka rolna w wybranych krajach rozwijających się Ameryki Łacińskiej
4.4.1. Rozwój gospodarczy i polityka makroekonomiczna w krajach Ameryki Łacińskiej
4.4.2. Wsparcie finansowe dla producentów rolnych w krajach Ameryki Łacińskiej
4.5. Rolnictwo i polityka rolna w krajach transformacji gospodarczej
4.5.1. Współczesna sytuacja gospodarcza krajów Europy Środkowo-Wschodniej, Turcji i Izraela
4.5.2. Wpływ przemian gospodarczych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej na kształt polityki rolnej

Rozdział 5. Absolutny i relatywny poziom dochodów rolniczych a poziom wsparcia dla rolnictwa
5.1. Dochodowe determinanty działalności grup interesów rolników
5.2. Aktywność grup interesów rolników wobec relatywnej deprywacji dochodowej - implikacje teoretyczne
5.3. Operacjonalizacja koncepcji relatywnej deprywacji w badaniach nad poziomem wsparcia dla producentów rolnych
5.4. Determinanty paradoksu rozwojowego w świetle badań empirycznych

Rozdział 6. Konsekwencje wzrostu protekcjonizmu rolnego w krajach rozwijających się - przypadek krajów azjatyckich
6.1. Przyszłość polityki rolnej w krajach azjatyckich w świetle negocjacji na forum WTO
6.2. Koszty polityki ochrony rynków rolnych w azjatyckich krajach rozwijających się - model SMART
6.3. Konsekwencje wzrostu interwencjonizmu rolnego w krajach azjatyckich - model GTAP

Podsumowanie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków
Słowniczek ważniejszych pojęć i skrótów
Summary
Aneks


288 stron, Format: 16.5x23.5, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2018