ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

KOMPETENCJE I SATYSFAKCJA IDENTYFIKACJA OCENA I ZNACZENIE DOPASOWANIA


SPRINGER A.

wydawnictwo: DIFIN , rok wydania 2018, wydanie I

cena netto: 66.39 Twoja cena  63,07 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Kompetencje i satysfakcja

Identyfikacja, ocena i znaczenie dopasowania


Zarządzanie zasobami ludzkimi oparte na kompetencjach stanowi coraz częstszą praktykę zarówno w przedsiębiorstwach jak i organizacjach publicznych. Główne założenie koncepcji zakłada podejmowanie przez organizację działań zmierzających do minimalizowania luki pomiędzy kompetencjami oczekiwanymi na danym stanowisku pracy a kompetencjami posiadanymi przez pracownika. Działania te związane są zarówno z rekrutacją, oceną jak i rozwojem pracowników. W praktyce brak jednak jednoznacznych badań wskazujących na rolę dopasowania kompetencyjnego pracownika w osiąganiu pozytywnych rezultatów zarówno dla pracodawcy jak i pracownika. W związku z powyższym praca ma na celu ukazanie roli jaką powyższy aspekt dopasowania odgrywa w procesie kształtowania się satysfakcji pracowniczej.


Wstęp

Rozdział 1. Kompetencje pracowników
1.1. Kompetencje pracowników we współczesnym przedsiębiorstwie - wprowadzenie
1.2. Definiowanie kompetencji
1.3. Problemy definicyjne i pomiarowe kompetencji
1.4. Różnorodność kompetencji zawodowych
1.5. Wykorzystanie kompetencji w zarządzaniu zasobami ludzkimi organizacji
Podsumowanie

Rozdział 2. Satysfakcja z pracy
2.1. Satysfakcja z pracy jako kluczowa postawa pracowników
2.2. Satysfakcja a zachowania pracowników
2.3. Indywidualne i środowiskowe wyznaczniki satysfakcji z pracy
2.4. Pomiar satysfakcji pracowniczej
2.5. Nie tylko satysfakcja - różnorodność postaw pracowniczych
Podsumowanie

Rozdział 3. Dopasowanie pracownika do stanowiska, zawodu i organizacji
3.1. Koncepcja dopasowania pracownika do środowiska pracy
3.2. Dopasowanie do pracy - wykonywanego zawodu i stanowiska
3.3. Dopasowanie pracownika do organizacji
3.4. Wieloaspektowe podejście do dopasowania pracownika do środowiska pracy
Podsumowanie

Rozdział 4. Metodyka badań
4.1. Problem badań i hipotezy badawcze
4.2. Tury badań i próba badawcza
4.3. Analizowane zmienne i narzędzia badawcze

Rozdział 5. Kompetencje pracowników - ocena i charakterystyka wymagań
5.1. Identyfikacja skupisk kompetencyjnych
5.2. Wymagania kompetencyjne na różnych stanowiskach pracy
5.3. Znaczenie kompetencji dla podejmowania i efektywności pracy o różnym charakterze
5.3.1. Złożoność zadań
5.3.2. Wykorzystanie nowoczesnej technologii
5.3.3. Praca indywidualna vs zespołowa
5.3.4. Emocjonalny charakter relacji z konsumentami
5.4. Kompetencyjna charakterystyka pracowników - determinanty zróżnicowania
Podsumowanie

Rozdział 6. Satysfakcja z pracy - czynniki środowiskowe i poziom oczekiwań
6.1. W poszukiwaniu kluczowych organizacyjnych wymiarów satysfakcji z pracy
6.2. Waga czynników środowiskowych w kształtowaniu satysfakcji pracownika
6.2.1. Zróżnicowanie oczekiwań a cechy socjograficzne pracownika
6.2.2. Znaczenie miejsca pracy dla ważności czynników kształtujących satysfakcję
6.3. Determinanty satysfakcji z pracy
Podsumowanie

Rozdział 7. Luka kompetencyjna a poziom satysfakcji i inne postawy pracownicze
7.1. Dopasowanie pracownika do wymagań stanowiska pracy
7.1.1. Wykorzystane miary dopasowania
7.1.2. Ocena poziomu dopasowania pracowników
7.2. Rola dopasowania w zakresie posiadanych kompetencji w kształtowaniu satysfakcji pracownika
7.3. Inne negatywne skutki poczucia niedopasowania do wymagań stanowiska pracy
Podsumowanie

Rozdział 8. Zarządzanie oparte na kompetencjach - implikacje praktyczne prowadzonych badań
8.1. Proces wdrażania zarządzania zasobami ludzkimi opartego na kompetencjach
8.2. Zarządzanie zasobami ludzkimi oparte na kompetencjach na różnych stanowiskach
8.2.1. Stanowiska wykonawcze
8.2.2. Stanowiska specjalistyczne
8.2.3. Kierownicy liniowi
8.2.4. Stanowiska zarządcze (dyrektorzy, właściciele)

Zakończenie
Bibliografia
Załączniki


284 strony, Format: 16.0x23.0cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2018