ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

ZARZĄDZANIE RÓŻNORODNOŚCIĄ W KIERUNKU ZRÓŻNICOWANYCH ZASOBÓW LUDZKICH W ORGANIZACJI


GROSS-GOŁACKA E.

wydawnictwo: DIFIN , rok wydania 2018, wydanie I

cena netto: 89.99 Twoja cena  85,49 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Zarządzanie różnorodnością

W kierunku zróżnicowanych zasobów ludzkich w organizacji


Zmiany demograficzne, ewolucja kulturowa, powszechne migracje, rynki wschodzące, rozwój technologii grają i będą nadal odgrywać ważną rolę w tworzeniu coraz bardziej skomplikowanego środowiska w jakim przychodzi funkcjonować firmom. Maksymalizacja i czerpanie z różnorodności w miejscu pracy jest ważnym zagadnieniem dla dzisiejszej jakości zarządzania i nie tylko zarządzania zasobami ludzkimi. Organizacje wykorzystują różnorodność by stać się bardziej kreatywnymi i otwartymi na zmiany. Dlatego istotna jest odpowiedź na pytanie, jak można efektywnie zarządzać różnorodnością w organizacji.

Publikacja zawiera kompleksową i empirycznie zbadaną wiedzę z zakresu zarządzania różnorodnością z uwzględnieniem podstaw teoretycznych po uwarunkowania aplikacyjne. W książce Autorka zaprezentowała wyniki badań jakościowych i ilościowych dotyczących wdrażania koncepcji zarządzania różnorodnością w Polsce.

Adresatem publikacji są przede wszystkim badacze zgłębiający omawiane zagadnienie, studenci oraz kadra zarządzająca.


Wprowadzenie

Rozdział 1. Różnorodność i zarządzanie różnorodnością w organizacji - istota i teoretyczne podstawy
1.1. Rys historyczny zagadnienia różnorodności
1.1.1. Różnorodność - wybrane sposoby rozumienia
1.1.2. Globalny kontekst zainteresowania różnorodnością
1.1.3. Zmiany społeczno-gospodarcze i ich wpływ na rozwój koncepcji zarządzania różnorodnością
1.2. Znaczenie terminu "różnorodność"
1.3. Różnorodność - jej wymiary i rodzaje
1.4. Wieloznaczność terminu "różnorodność" z perspektywy organizacji
1.5. Definicje zarządzania różnorodnością w organizacji
1.6. Od polityki równych szans do zarządzania różnorodnością
1.7. Paradygmaty zarządzania różnorodnością
1.8. Modele zarządzania różnorodnością w organizacji
1.9. Nurt krytyczny zarządzania różnorodnością
1.10. Miejsce zarządzania różnorodnością w naukach o zarządzaniu

Rozdział 2. Uwarunkowania rozwoju koncepcji zarządzania różnorodnością - wybrane aspekty
2.1. Równość, różnorodność i zarządzanie różnorodnością w organizacji - uwarunkowania instytucjonalno-prawne
2.1.1. Ewolucja regulacji w zakresie równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji na poziomie międzynarodowym
2.1.2. Prawo krajowe w zakresie równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji
2.2. Trendy demograficzne a różnorodność zasobów ludzkich
2.2.1. Międzynarodowe trendy demograficzne
2.2.2. Tendencje demograficzne w Europie
2.2.3. Trendy demograficzne dla Polski
2.3. Wyzwania dla zarządzania organizacją z perspektywy zmian demograficznych
2.3.1. Płeć
2.3.2. Wiek
2.3.3. Niepełnosprawność
2.3.4. Rasa/pochodzenie etniczne
2.3.5. Religia
2.3.6. Orientacja seksualna

Rozdział 3. Zarządzanie różnorodnością w organizacji - motywy, korzyści i bariery
3.1. Motywy implementacji koncepcji zarządzania różnorodnością w organizacji
3.2. Zarządzanie różnorodnością wobec zmian w otoczeniu organizacji
3.3. Korzyści z zarządzania różnorodnością w organizacji
3.3.1. Perspektywa długookresowa
3.3.2. Perspektywa średnio-krótkookresowa
3.4. Dylematy pomiaru korzyści
3.5. Bariery i wyzwania wobec zarządzania różnorodnością w organizacji

Rozdział 4. Kluczowe obszary wdrażania koncepcji zarządzania różnorodnością w organizacji
4.1. Przywództwo
4.2. Kultura organizacyjna
4.3. Komunikowanie się w różnorodnej organizacji
4.4. Zarządzanie zasobami ludzkimi a zarządzanie różnorodnością w organizacji
4.5. Edukacja i szkolenia w zakresie różnorodności w organizacji
4.6. Monitorowanie i analizowanie różnorodności w organizacji
4.6.1. Zewnętrzne narzędzia oceny
4.6.2. Wewnętrzny monitoring
4.6.3. Obowiązek raportowania danych dotyczących różnorodności w organizacji

Rozdział 5. Zarządzanie różnorodnością w organizacjach w Polsce w świetle badań empirycznych
5.1. Proces i metody badawcze
5.2. Charakterystyka prób badawczych
5.3. Zasięg regionalny podejmowanych działań w organizacjach
5.4. Wiedza organizacji na temat zarządzania różnorodnością
5.5. Charakter i zakres podejmowanych działań na rzecz różnorodności w organizacji
5.6. Przegląd dobrych praktyk podejmowanych w organizacjach na rzecz
równości i różnorodności
5.7. Ewaluacja i monitoring danych personalnych z perspektywy różnorodności
5.8. Korzyści i bariery w zarządzaniu różnorodnością w opinii organizacji

Rozdział 6. W kierunku organizacji otwartej na różnorodność - autorski model zarządzania różnorodnością w organizacji
6.1. Autorski model zarządzania różnorodnością w organizacji
6.1.1. Założenia do budowy modelu (konstrukty)
6.1.2. Zasady modelu
6.1.3. Holistyczny model zarządzania różnorodnością w organizacji
6.1.4. Obszary wertykalne
6.1.5. Zarządzanie różnorodnością w organizacji - architektura 5P
6.2. Budowanie organizacji otwartej na różnorodność ? poziomy dojrzałości

Rozdział 7. Architektura zarządzania różnorodnością w organizacjach w świetle badań własnych
7.1. Metodyka badania i charakterystyka próby badawczej
7.2. Architektura 5P - podsumowanie
7.3. Rozkład wskaźników architektury 5P
7.4. Wzajemnie relacje między obszarami architektury 5P
7.5. Uwarunkowania wewnętrzne zarządzania różnorodnością
7.6. Wiedza na temat zarządzania różnorodnością a intensywność jego wdrażania

Podsumowanie i wnioski
Bibliografia


426 stron, Format: 16.0x23.0cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2018