ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

ZAANGAŻOWANIE W PRACĘ W KOOPERACJI GOSPODARCZEJ ROLA CZYNNIKÓW PSYCHOLOGICZNYCH


CHRUPAŁA-PNIAK M.

wydawnictwo: DIFIN , rok wydania 2018, wydanie I

cena netto: 56.25 Twoja cena  53,44 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Zaangażowanie w pracę w kooperacji gospodarczej

Rola czynników psychologicznych


Praca prezentuje autorski interdyscyplinarny model kompetencji relacyjnej w ramach współpracy gospodarczej.

Nowością jest wprowadzenie do modelu, obok zmiennych ekonomicznych, dodatkowych zmiennych psychologicznych. Celem publikacji jest zintegrowanie teorii i koncepcji z obszaru nauk o zarządzaniu z dorobkiem współczesnej psychologii.

W pierwszej części pracy przedstawione zostały teoretyczne podstawy współpracy międzyorganizacyjnej na poziomie przedsiębiorstwa, zespołów zaangażowanych w kooperację i jednostkowym (kierowniczym i pracowniczym). W drugiej części w oparciu o wyniki badań własnych autorka buduje psychologiczny portret kierownika, pracownika i zespołu zaangażowanych w międzyorganizacyjną współpracę.

Książka zainteresuje menedżerów odpowiedzialnych za kooperację gospodarczą, ukazując rolę takich zmiennych, jak współdzielone przywództwo i regulowanie wpływu w procesach kierowania zespołami oraz motywacji autonomicznej i zaangażowania w pracę.


Wstęp

Rozdział 1. Psychologiczne uwarunkowania kompetencji relacyjnej - przegląd teoretyczny
1.1. Rodzaje kooperacji gospodarczej - wprowadzenie
1.2. Współpraca gospodarcza jako przejaw współzależności społecznej
1.3. Współpraca gospodarcza na wymiarach sprawczości i wspólnotowości
1.4. Psychologiczne efekty współpracy gospodarczej - przegląd zagadnień
1.5. Współpraca międzyorganizacyjna w perspektywie teorii identyfikacji społecznej i jej rozszerzeń
1.6. Zaufanie jako warunek sine qua non współpracy
1.6.1. Charakterystyka zaufania interpersonalnego w organizacji

Rozdział 2. Psychologiczne zespołowe czynniki sukcesu w kooperacji gospodarczej
2.1. Cele a efektywność zespołów
2.2. Spójność zespołu a efektywność
2.3. Struktura oraz skład zespołu a efektywność
2.4. Procesy kierowania i regulacji wpływu w zespole a efektywność
2.5. Motywacja i zaangażowanie w pracę a efektywność zespołów

Rozdział 3. Założenia teoretyczne modelu badawczego
3.1. Ogólna charakterystyka modelu
3.1.1. Model wymagania - zasoby pracy
3.1.2. Oparty na dowodach model zaangażowania
3.2. Postawa prokooperacyjna
3.2.1. Indywidualny wymiar kompetencji relacyjnej - rola zasobów osobistych
3.2.2. Zespołowy wymiar kompetencji relacyjnej - rola zasobów pracy w zespole
3.2.3. Organizacyjny wymiar kompetencji relacyjnej

Rozdział 4. Badania własne
4.1. Założenia modelu badawczego
4.1.1. Cel, problemy i hipotezy
4.1.2. Zmienne i zastosowane narzędzia pomiaru
4.1.3. Etapy badania, dobór i charakterystyka próby, procedura badań
4.2. Ilościowa analiza wyników badań
4.2.1. Prokooperacyjna orientacja kierowników
4.2.2. Prokooperacyjna orientacja badanych członków zespołów
4.2.3. Predyktory zaangażowania w pracę
4.3. Orientacja prokooperacyjna zespołów a kompetencja relacyjna
4.3.1. Rola kierownika w kształtowaniu zaangażowania w pracę zespołów
4.3.2. Wpływ zaangażowania w pracę na kompetencje organizacyjne
4.4. Podsumowanie i wnioski z przeprowadzonych badań

Rozdział 5. Kształtowanie orientacji prokooperacyjnej pracowników zaangażowanych w międzyorganizacyjną współpracę - rekomendacje dla praktyki zarządzania ludźmi

Załączniki
Bibliografia
Spis tabel i rysunków


198 stron, Format: 15.6x22.6, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2018