ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

INSTRUMENTY OGRANICZANIA WPŁYWU HANDLU NA ŚRODOWISKO STUDIUM Z PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO


NYKA M.

wydawnictwo: DIFIN , rok wydania 2018, wydanie I

cena netto: 95.60 Twoja cena  90,82 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Instrumenty ograniczania wpływu handlu na środowisko

Studium z prawa międzynarodowego


W książce analizie poddano funkcjonowanie w międzynarodowym obrocie prawnym instrumentów, które nakierowane są na ograniczanie wpływu handlu na środowisko naturalne.

Instrumenty takie są możliwe do zidentyfikowania poprzez ich cel, jakim jest ochrona środowiska oraz obszar regulacji, jakim jest handel międzynarodowy. Cel ochrony środowiska umożliwia szczególne traktowanie instrumentów ograniczania wpływu handlu na środowisko i wyróżnienie ich spośród pozostałych instrumentów oddziaływania na handel międzynarodowy. Istotnym wyzwaniem zarówno na poziomie stanowienia prawa krajowego, jak i regionalnego i międzynarodowego, jest koordynacja polityki ochrony środowiska i polityki handlowej. W tym zakresie obserwować można pewne przejawy synergii pomiędzy normami międzynarodowego prawa środowiska wprowadzającymi instrumenty ograniczania wpływu handlu na środowisko a normami międzynarodowego prawa gospodarczego publicznego.


Wykaz skrótów

Wstęp

Rozdział 1. Międzynarodowe prawo gospodarcze publiczne, międzynarodowe prawo środowiska oraz instrumenty ograniczania wpływu handlu na środowisko w systemie prawa międzynarodowego
1.1. Przedmiot i ewolucja międzynarodowego prawa gospodarczego
1.2. Przedmiot i ewolucja międzynarodowego prawa środowiska
1.3. Międzynarodowe prawo gospodarcze i międzynarodowe prawo środowiska - próba scalenia koncepcji
1.4. Zrównoważony rozwój jako koncepcja spajająca międzynarodowe prawo
środowiska i międzynarodowe prawo gospodarcze publiczne
1.5. Instrumenty ograniczania wpływu handlu na środowisko
1.6. Podsumowanie

Rozdział 2. Ograniczanie wpływu handlu na środowisko jako realizacja idei sprawiedliwości ekologicznej w prawie międzynarodowym
2.1. Sprawiedliwość ponad granicami - idea, ład społeczny i prawo
2.2. Sprawiedliwość jako idea podziału dóbr i ciężarów środowiskowych w prawie i ekonomii
2.3. Idea ochrony środowiska we wszystkich sferach życia gospodarczego jako wyraz sprawiedliwości
2.4. Sprawiedliwość między- i wewnątrzgeneracyjna - spoiwo międzynarodowego prawa gospodarczego i międzynarodowego prawa środowiska
2.5 Podsumowanie

Rozdział 3. Konflikt wartości przy stosowaniu instrumentów ograniczania wpływu handlu na środowisko
3.1. Międzynarodowe, wielostronne umowy w zakresie ochrony środowiska a handel międzynarodowy
3.2. Relacje pomiędzy normami międzynarodowych umów w obszarze ochrony środowiska a prawem Światowej Organizacji Handlu - od konfliktu, przez współistnienie, po wzajemne wspieranie się reżimów
3.3. Załatwianie sporów wynikających ze stosowania instrumentów ograniczania wpływu handlu na środowisko - między fragmentacją a koordynacją
3.4. Podsumowanie

Rozdział 4. Konwergencja zasad i instytucji prawnych w kontekście ograniczania wpływu handlu na środowisko
4.1. Hipoteza konwergencji zasad i instytucji prawnych w kontekście stosowania instrumentów ograniczania wpływu handlu na środowisko
4.2. Niedyskryminacja towarów podobnych
4.3. Ochrona życia i zdrowia
4.4. Ochrona zasobów nieodnawialnych
4.5. Proporcjonalność
4.6. Suwerenność
4.7. Przezorność
4.8. Zanieczyszczający płaci
4.9. Podsumowanie

Wnioski

Bibliografia
Umowy międzynarodowe (chronologicznie)
Akty prawa UE (chronologicznie)
Decyzje (chronologicznie)
Rekomendacje/zalecenia (chronologicznie)
Deklaracje, rezolucje, komunikaty (chronologicznie)
Raporty (chronologicznie)
Wyroki sądów i trybunałów wykorzystane w książce


450 stron, Format: 15.5x23.5cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2018