ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

PRZYMUSOWA RESTRUKTURYZACJA BANKÓW W UNII EUROPEJSKIEJ


KOZIŃSKA M.

wydawnictwo: CEDEWU , rok wydania 2018, wydanie I

cena netto: 66.50 Twoja cena  63,18 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Przymusowa restrukturyzacja banków w Unii Europejskiej


Książka poświęcona jest zagadnieniom związanym z interwencjami wobec banków przez organy publiczne w czasie kryzysu (ze szczególnym naciskiem na kryzys systemowy).

Przedstawiono w niej:

• przegląd kluczowych zagadnień związanych z kryzysem bankowym, doktrynami too big to fail oraz too many to fail;
• zasady prowadzenia restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków (resolution) zgodnie z nowymi, aktualnie obowiązującymi zasadami w Unii Europejskiej;
• dokładną analizę poszczególnych narzędzi resolution dostępnych do wykorzystania dla organów prowadzących interwencje wobec banków w razie ich problemów (tzw. narzędzi resolution);
• analizę innych metod, które w ostateczności może zastosować rząd w razie kryzysu bankowego.

Jest to pierwsza tego rodzaju pozycja na polskim rynku wydawniczym, która w przystępny sposób przedstawia zasady działań resolution wobec banków i weryfikuje ich skuteczność (w tym w ocenie organów odpowiedzialnych za ich stosowanie).

Książka jest skierowana do studentów oraz pracowników naukowych zainteresowanych tematyką działań antykryzysowych wobec sektora bankowego, a także praktyków w dziedzinie bankowości, w szczególności pracowników banków i organów sieci bezpieczeństwa finansowego.


Wstęp

Rozdział 1. Ryzyko bankowe i kryzys bankowy
1.1. Ryzyko w działalności bankowej
1.2. Czynniki wywołujące problemy banków
1.3. Kryzys bankowy
1.3.1. Efekt zarażania
1.3.2. Kanały zarażania
1.3.3. Doktryna too big to fail
1.3.4. Doktryna too many to fail

Rozdział 2. Reżimy resolution jako ramy zarządzania kryzysowego w sektorze bankowym
2.1. Pojęcie resolution
2.2. Resolution na świecie
2.3. Resolution w Europie
2.3.1. Instytucjonalne ramy procesu resolution w Unii Europejskiej
2.3.2. Cele resolution
2.3.3. Przebieg procesu resolution w Unii Europejskiej
2.3.4. Zasady procesu resolution

Rozdział 3. Analiza narzędzi resolution
3.1. Sprzedaż działalności bankowej
3.2. Instytucja pomostowa (ang. bridge bank)
3.3. Podmiot zarządzania aktywami (ang. asset management company, bad bank)
3.4. Umorzenie lub konwersja długu (ang. bail-in, haircut)
3.5. Likwidacja
3.6. Podsumowanie

Rozdział 4. Skuteczność narzędzi resolution w ocenie organów resolution
4.1. Konstrukcja ankiety
4.2. Wyniki badań ankietowych
4.3. Podsumowanie

Rozdział 5. Analiza sposobów ratowania banków niezaliczanych do katalogu resolution
5.1. Dokapitalizowanie ze środków publicznych
5.2. Nacjonalizacja
5.3. Gwarancje publiczne
5.4. Podsumowanie

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków
Spis wykresów
Aneksy


244 strony, Format: 16.5x23.5cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2018