ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

OUTSOURCING W OPIECE ZDROWOTNEJ


BUKŁAHA E.

wydawnictwo: CEDEWU , rok wydania 2018, wydanie I

cena netto: 71.65 Twoja cena  68,07 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Outsourcing w opiece zdrowotnej


Tematem wiodącym książki jest analiza wykorzystania outsourcingu jako narzędzia racjonalizacji działań w zakładach opieki zdrowotnej na przykładzie polskich szpitali publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem procesów restrukturyzacyjnych dziejących się w opiece zdrowotnej.

W publikacji:

• dokonano porównania polskiego systemu opieki zdrowotnej z wybranymi modelami stosowanymi na świecie;
• usystematyzowano i uporządkowano wiedzę z zakresu stosowania outsourcingu w polskim szpitalnictwie;
• przeprowadzono analizę i krytyczną ocenę skali stosowania outsourcingu w szpitalach;
• określono przydatność outsourcingu w funkcjonowaniu polskich szpitali publicznych.

Ważną częścią książki jest prezentacja wyników badań w zakresie stosowania outsourcingu w polskich szpitalach publicznych w latach 2004-2013. Zidentyfikowano w nich obszary szczególnie podatne na outsourcing, oceniono efekty i przyczyny wydzieleń, a także opisano zagadnienia związane z oceną interesów najważniejszych grup wpływu w szpitalach na działania outsourcingowe. Dokonano również oceny stopnia zadowolenia kadry kierowniczej placówek z przeprowadzonych wydzieleń, zbadano korelacje pomiędzy trybem, przebiegiem i zakresem outsourcingu w zależności od poziomów referencyjnych szpitali, a także zidentyfikowano rodzaje działalności planowane do wydzielenia w najbliższych latach.

Książka jest polecana zarówno kadrze zarządzającej szpitalami i specjalistom z branży opieki zdrowotnej, jak też osobom zawodowo zajmującym się outsourcingiem, kadrze badawczo-naukowej, ale również studentom wyższych uczelni medycznych oraz biznesowych.


Wstęp
Cele szczegółowe publikacji
Struktura publikacji

Część I System opieki zdrowotnej i jego restrukturyzacja

Rozdział 1
System i modele opieki zdrowotnej
1.1. Polityka zdrowotna i system opieki zdrowotnej
1.1.1. Pojęcie polityki zdrowotnej
1.1.2. System opieki zdrowotnej
1.2. Wybrane modele systemów opieki zdrowotnej
1.2.1. System publicznej (narodowej) służby zdrowia
1.2.2. System ubezpieczeń społecznych (chorobowych)
1.2.3. Uspołeczniony system opieki zdrowotnej
1.2.4. Rynkowy (rezydualny) system opieki zdrowotnej
1.2.5. Budżetowo-ubezpieczeniowy system opieki zdrowotnej w Polsce

Rozdział 2
Restrukturyzacja w opiece zdrowotnej i jej narzędzia
2.1. Rodzaje restrukturyzacji
2.1.1. Restrukturyzacja naprawcza
2.1.2. Restrukturyzacja rozwojowa
2.2. Restrukturyzacja w opiece zdrowotnej w Polsce
2.2.1. Cele i rodzaje restrukturyzacji w polskiej opiece zdrowotnej
2.2.2. Narzędzia restrukturyzacji zakładów opieki zdrowotnej

Część II Outsourcing w procesie restrukturyzacji szpitali

Rozdział 3
Outsourcing jako nowoczesna koncepcja zarządzania
3.1. Przesłanki wprowadzania dynamicznych koncepcji zarządzania organizacją jako podstawy outsourcingu
3.2. Sposoby realizacji funkcji i procesów w organizacji
3.3. Definicja outsourcingu
3.4. Rodzaje outsourcingu
3.5. Przesłanki i cele stosowania outsourcingu
3.6. Warunki i zasady stosowania outsourcingu
3.7. Obszary stosowania outsourcingu
3.8. Ocena outsourcingu jako narzędzia realizacji strategii organizacji
3.8.1. Zagrożenia wynikające ze stosowania outsourcingu oraz sposoby ich zmniejszenia
3.8.2. Korzyści stosowania outsourcingu w organizacji
3.9. Specyfika outsourcingu w polskich organizacjach

Rozdział 4
Outsourcing w opiece zdrowotnej
4.1. Szpitale jako przedmiot badań w kontekście outsourcingu
4.2. Poziomy referencyjne szpitali w Polsce
4.3. Analiza stanu wiedzy z zakresu outsourcingu w opiece zdrowotnej
4.4. Outsourcing usług medycznych w Polsce

Część III Outsourcing w praktyce zarządzania szpitalami - wyniki badań empirycznych

Rozdział 5
Tryb i model badawczy zastosowania outsourcingu w polskich szpitalach publicznych
5.1. Cel badań
5.2. Przedmiot badań
5.3. Tryb badawczy
5.4. Model badawczy i metody badań

Rozdział 6
Outsourcing w polskich szpitalach publicznych - wyniki badań
6.1. Outsourcing w polskich szpitalach w latach 2004-2006
6.2. Outsourcing w polskich szpitalach w latach 2006-2008
6.3. Outsourcing w polskich szpitalach w latach 2008-2010
6.4. Outsourcing w polskich szpitalach w latach 2010-2013

Rozdział 7
Outsourcing w polskich szpitalach w latach 2004-2013 - zestawienie wyników badań

Rozdział 8
Podsumowanie i kierunki dalszych badań
8.1. Przewidywane kierunki rozwoju opieki zdrowotnej w Polsce
8.2. Kierunki dalszych badań nad racjonalizacją działań szpitali w Polsce

Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków
Dodatek A. Wzór ankiety badawczej, wykorzystanej w części empirycznej publikacji


270 stron, Format: 16.5x24.0cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2018