ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

UWARUNKOWANIA ADAPTACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ NIELETNICH NIEDOSTOSOWANYCH SPOŁECZNIE W REPUBLICE FEDERALNEJ NIEMIEC


SOKOŁOWSKA-SYGUŁA E.

wydawnictwo: CEDEWU , rok wydania 2018, wydanie I

cena netto: 61.40 Twoja cena  58,33 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Uwarunkowania adaptacji społeczno-zawodowej nieletnich niedostosowanych społecznie w Republice Federalnej Niemiec


Uwarunkowania adaptacji społeczno-zawodowej nieletnich niedostosowanych społecznie to jeden z priorytetów współczesnej resocjalizacji. W publikacji przedstawiono jak przebiega ona w Republice Federalnej Niemiec.

Książka zawiera cenne informacje o cechach przygotowania zawodowego, usamodzielnienia i uwarunkowań procesów adaptacji społeczno-zawodowej nieletnich - niedostosowanych w kontekście specyfiki kulturowej tego państwa. Zgromadzony materiał pozwolił na dokonanie analizy i oceny specyfiki rozwiązań stosowanych w tym państwie, w odniesieniu do badanych nieletnich, jako kategorii społecznej. Dokonano jej w perspektywie porównawczej, opierając podjęte rozważania na rozwiązaniach prawnoformalnych i organizacyjnych różnych rodzajów pracy z nieletnimi, prowadzących do ich uzawodowienia i adaptacji zawodowej.

Publikacja może zostać wykorzystana zarówno przez studentów pedagogiki, w szczególności pedagogiki resocjalizacyjnej, socjoterapii, pracowników instytucji czy podmiotów zaangażowanych w pracę z nieletnimi niedostosowanymi społecznie, jak też przez osoby niezwiązane z pracą pedagogiczną. Umożliwia ona poszerzenie wiedzy na temat zjawiska patologii społecznych i innych im towarzyszących. Obszerna literatura obcojęzyczna stanowi znaczący walor książki.


Wstęp

Rozdział 1
Współczesne problemy adaptacyjne nieletnich niedostosowanych społecznie w rozwiniętych państwach Europy

Rozdział 2
Założenia badawcze
2.1. Teoretyczne podstawy badań
2.2. Przedmiot i cel badań
2.3. Główny problem badawczy i problemy szczegółowe
2.4. Strategie, metody i organizacja badań
2.6. Podstawowe pojęcia

Rozdział 3
Specyficzne cechy kulturowe i edukacyjne Republiki Federalnej Niemiec

Rozdział 4
Niemiecki system resocjalizacji nieletnich
4.1. Uregulowania prawne
4.2. Instytucje i organizacje społeczne działające na rzecz nieletnich niedostosowanych społecznie
4.3. Placówki i służby resocjalizacyjne

Rozdział 5
Młodzież niedostosowana społecznie w Niemczech i jej zróżnicowanie

Rozdział 6
Kształcenie obligatoryjne i nieobowiązkowe

Rozdział 7
Przygotowanie zawodowe i jego warianty
7.1. Oferta kształcenia zawodowego
7.2. Profile kształcenia preferowane przez badanych nieletnich
7.3. Dualne kształcenie zawodowe a specyfika przygotowania zawodowego nieletnich niedostosowanych społecznie
7.4. Problemy efektywności kształcenia
7.5. Rola kształcenia zawodowego w readaptacji społecznej nieletnich niedostosowanych społecznie

Rozdział 8
Adaptacja społeczno-zawodowa nieletnich niedostosowanych społecznie
8.1. Programy aktywizacji zawodowej
8.2. Rola pomocy instytucjonalnej i pozainstytucjonalnej w procesie usamodzielnienia
8.3. Poradnictwo i pomoc w aktywizacji zawodowej
8.4. Problemy adaptacji zawodowej badanych
8.5. Adaptacja społeczna i jej determinanty

Podsumowanie i wnioski

Summary
Bibliografia
Słownik terminów
Spis tabel
Spis rysunków


252 stron, Format: 16.5x23.5cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2018