ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

FUNKCJA PERSONALNA W PRZEDSIĘBIORSTWIE ZAKRES POMIAR REALIZACJI UWARUNKOWANIA


KRÓL M. WARZECHA A. ZIELIŃSKI M. RED.

wydawnictwo: CEDEWU , rok wydania 2018, wydanie I

cena netto: 42.99 Twoja cena  40,84 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Funkcja personalna w przedsiębiorstwie

Zakres, pomiar realizacji, uwarunkowania


Książka odnosi się do problematyki realizacji funkcji personalnej w przedsiębiorstwie, a także wybranych uwarunkowań wpływających na jej realizację.

Pierwsza część książki, zawiera rozdziały dotyczące pozyskiwania personelu (planowania zasobów ludzkich, rekrutacji wewnętrznej i zewnętrznej, charakterystyki procesu selekcyjnego) szkolenia i doskonalenia pracowników (przygotowania i przeprowadzenia procesu szkoleniowego, oceny skuteczności i efektywności procesów szkoleniowych), związków między wynagrodzeniami za pracę a kosztami pracy (zakresu i konsekwencji „klina” podatkowego dla funkcjonowania przedsiębiorstwa) oraz procesu restrukturyzacji zatrudnienia (możliwości ograniczenia strat kapitału ludzkiego w trakcie restrukturyzacji).

Podsumowaniem jest rozdział odnoszący się do controllingu personalnego, w którym zaproponowano narzędzia mogące pomóc w określeniu efektywności prowadzenia działań personalnych, z których korzystać można w praktyce, dokonując wyboru odpowiedniego zestawu mierników, w zależności od specyfiki przedsiębiorstwa.

Druga część książki dotyczy wybranych elementów otoczenia zewnętrznego oddziałujących na postawy pracobiorców.

W grupie omawianych uwarunkowań znalazły się: przekształcenia na rynku pracy i związane z nimi uelastycznienie zatrudnienia, stosunek młodzieży wchodzącej na rynek pracy do elastycznych form zatrudnienia, problemy płci na rynku pracy i towarzyszące im stereotypy, a także uwarunkowania prawne z zakresu prawa pracy mające w swym zamierzeniu ułatwić godzenie życia zawodowego z rolami rodzicielskimi.


Wstęp

Rozdział 1
Efektywne pozyskiwanie pracowników w przedsiębiorstwie (Sylwia Słupik)
1.1. Planowanie zasobów ludzkich
1.2. Pozyskiwanie pracowników - rekrutacja wewnętrzna i zewnętrzna
1.3. Charakterystyka procesu selekcji
1.4. Podsumowanie

Rozdział 2
Rozwój personelu (Mariusz Zieliński, Szymon Łazowski)
2.1. Rozwój personelu - podstawowe zagadnienia
2.2. Przygotowanie i przeprowadzenie procesu szkoleniowego
2.2.1. Struktura procesu szkoleniowego
2.2.2. Metody i techniki szkoleń
2.3. Ocena skuteczności i efektywności szkoleń
2.4. Podsumowanie

Rozdział 3
Wynagrodzenia za pracę a koszty pracy - klin podatkowy (Franciszek Grzesiok)
3.1. Płace, wynagrodzenia za pracę i koszty pracy - podstawowe pojęcia
3.2. Istota klina podatkowego
3.3. Skutki klina podatkowego
3.4. Forma zatrudnienia a poziom klina podatkowego
3.5. Podsumowanie

Rozdział 4
Restrukturyzacja zatrudnienia (Mariusz Zieliński)
4.1. Restrukturyzacja organizacyjna jako część restrukturyzacji przedsiębiorstwa
4.1.1. Podstawowe pojęcia i wymiary restrukturyzacji przedsiębiorstwa
4.1.2. Zakres restrukturyzacji organizacyjnej
4.2. Restrukturyzacja zatrudnienia
4.2.1. Przygotowanie działań w obszarze restrukturyzacji zatrudnienia
4.2.2. Sekwencja działań w okresie restrukturyzacji zatrudnienia
4.2.3. Wsparcie i pomoc dla zwalnianych pracowników
4.3. Podsumowanie

Rozdział 5
Controlling wartości kapitału ludzkiego (Anna Lipka)
5.1. Wprowadzenie
5.2. Controlling wartości kapitału ludzkiego zrównywanej z kosztami
5.3. Controlling wartości kapitału ludzkiego utożsamianej z generowanymi dochodami
5.4. Controlling wartości kapitału ludzkiego bazujący na wartości dodanej, wskaźnikach i mnożnikach
5.5. Controlling wartości kapitału ludzkiego nawiązujący do mieszanych i alternatywnych metod wyceny
5.6. Podsumowanie

Rozdział 6
Zmiany funkcjonowania rynku pracy a freelancing pokolenia Y (Małgorzata Król)
6.1. Charakterystyka pokolenia Y na tle pozostałych generacji
6.2. Przemiany pracy a pokolenie Y
6.3. Freelancing pokolenia Y - wybór czy konieczność?
6.4. Podsumowanie

Rozdział 7
Zarządzanie różnorodnością - płeć na rynku pracy (Alina Warzecha)
7.1. Koncepcja zarządzania różnorodnością
7.2. Strategia gender mainstreamingu we współczesnej organizacji
7.3. Płeć biologiczna a płeć kulturowa - definicja pojęć
7.4. "Męskie" i "kobiece" charaktery: odmienne czy jednakowe?
7.5. Nierówność pici na rynku pracy
7.6. Stereotypy związane z dyskryminacją płci na rynku pracy
7.6.1. Stereotypy dotyczące ról społecznych mężczyzn i kobiet
7.6.2. Stereotypy związane z zawodami "męskimi" i "żeńskimi" oraz feminizacja branżowa
7.6.3. Stereotypy związane z rolami kierowniczymi - niewidzialne bariery rynku pracy
7.7. Podsumowanie

Rozdział 8
Polskie prawo pracy a rodzicielstwo (Izabela Rudnik)
8.1. Ochrona stosunku pracy w okresie ciąży i urlopu macierzyńskiego
8.1.1. Ochrona pracy kobiet
8.1.2. Urlop macierzyński i zasiłek macierzyński
8.1.2.1. Świadczenia związane z urodzeniem dziecka
8.1.2.2. Dodatkowy urlop macierzyński
8.1.2.3. Urlop ojcowski
8.1.2.4. Urlop z tytułu przysposobienia
8.1.2.5. Zatrudnianie po urlopie macierzyńskim
8.1.2.6. Zasiłek macierzyński
8.2. Urlop wychowawczy
8.2.1. Istota urlopu wychowawczego
8.2.2. Zakaz wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę w czasie urlopu wychowawczego
8.2.3. Podjęcie pracy zarobkowej w czasie urlopu wychowawczego
8.2.4. Zatrudnienie po urlopie wychowawczym
8.3. Ochrona zatrudnienia a obniżenie wymiaru etatu
8.4. Uprawnienia związane ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem
8.5. Podsumowanie

Zakończenie
Bibliografia


164 strony, Format: 16.5x23.5cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2018