ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

ANATOMIA PRAWIDŁOWA CZŁOWIEKA OŚRODKOWY UKŁAD NERWOWY


SKAWINA A.

wydawnictwo: WYD UJ , rok wydania 2005, wydanie I

cena netto: 27.00 Twoja cena  25,65 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Ośrodkowy układ nerwowy jest już ostatnim tomem podręcznika Anatomia prawidłowa człowieka pod redakcją prof. dr. hab. med. Andrzeja Skawiny. Tom ten zawiera pełne dane o ośrodkowym układzie nerwowym. Bardzo istotna i cenna jest część wstępna, zawierająca zestawienia i wyjaśnienia pojęć i nazw związanych ze strukturami ośrodkowego układu nerwowego. Opis zewnętrznej i wewnętrznej budowy mózgowia i rdzenia kręgowego zawiera dużo szczegółów, ale są one konieczne do zrozumienia czynności ośrodkowego układu nerwowego, sterującego wszystkimi czynnościami organizmu. Jasno i przejrzyście omówiono rozwój, a także osłony w postaci opon i unaczynienie wszystkich części składowych omawianego układu. Podano też dane o układzie autonomicznym. Ten ostatni tom jest zakończeniem dzieła, odznaczającego się bardzo rzetelnym opracowaniem, dużym znawstwem omawianego materiału, wydanego bardzo solidnie i estetycznie. Finis coronat opus. (Prof. dr hab. med. Janina Sokotowska-Pituchowa)


 

Spis treści:

* Wprowadzenie do anatomii układu nerwowego
* Rozwój ośrodkowego układu nerwowego
* Ośrodkowy układ nerwowy - uwagi ogólne
* Rdzeń kręgowy
* Budowa zewnętrzna rdzenia kręgowego
* Budowa wewnętrzna rdzenia kręgowego
* Unaczynienie rdzenia kręgowego
* Zestawienie dróg nerwowych rdzenia kręgowego
* Opony mózgowia
* Opona miękka mózgowia
* Opona pajęcza mózgowia
* Opona twarda
* Wypustki (fałdy) opony twardej
* Zatoki żylne opony twardej
* Górny zespół zatok
* Dolny zespół zatok
* Unaczynienie opony twardej
* Unerwienie opony twardej
* Unaczynienie mózgowia
* Krążenie oboczne oraz anatomiczne podstawy krążenia obocznego
* Zestawienie unaczynienia poszczególnych części mózgowia
* Odpływ krwi żylnej z mózgowia
* Pień mózgu
* Budowa zewnętrzna pnia mózgu
* Rdzeń przedłużony
* Most
* Śródmózgowie
* Budowa wewnętrzna pnia mózgu
* Móżdżek
* Budowa wewnętrzna móżdżku
* Podział filogenetyczny móżdżku
* Połączenia móżdżku
* Czynności móżdżku
* Komora IV
* Śródmózgowie
* Pokrywa śródmózgowia
* Nakrywka śródmózgowia
* Odnoga mózgu
* Międzymózgowie
* Podwzgórze
* Wzgórze
* Zawzgórze
* Nadwzgórze
* Niskowzgórze
* Komora III
* Twór siatkowaty
* Miejsca wyjścia nerwów czaszkowych z mózgowia
* Schemat lokalizacji jąder nerwów czaszkowych
* Kresomózgowie
* Płat wyspowy - wyspa
* Płat czołowy
* Płat ciemieniowy
* Płat skroniowy
* Płat potyliczny
* Ośrodki kory mózgowej. Pola Brodmanna
* Lokalizacja czynnościowa w korze mózgu
* Istota szara kresomózgowia - jądra podstawne
* Istota biała półkul mózgu
* Torebka wewnętrzna
* Droga wzrokowa
* Droga słuchowa
* Drogi projekcyjne ośrodkowego układu nerwowego - drogi zstępujące
* Drogi piramidowe
* Układ pozapiramidowy
* Drogi wstępujące (czuciowe)
* Droga rdzeniowo-opuszkowo-wzgórzowo-korowa
* Droga rdzeniowo-wzgórzowo-korowa
* Droga jądrowo-wzgórzowo-korowa
* Drogi czucia głębokiego (proprioceptywnego) nieświadomego. Drogi rdzeniowo -móżdżkowe
* Droga rdzeniowo-móżdżkowa przednia
* Droga rdzeniowo-móżdżkowa tylna
* Pęczki podłużne
* Pęczek podłużny grzbietowy
* Pęczek podłużny przyśrodkowy
* Komora boczna
* Krążenie płynu mózgowo-rdzeniowego (Przestrzenie płynowe)
* Drogi odpływu płynu mózgowo-rdzeniowego
* Układ limbiczny
* Droga węchowa
* Droga równowagi
* Droga smakowa
* Układ nerwowy autonomiczny
* Ośrodki autonomicznego układu nerwowego
* Ośrodki układu autonomicznego w rdzeniu kręgowym
* Układ współczulny
* Układ przywspółczulny
* Piśmiennictwo
* Spis rycin


160 stron, B5, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2018