ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > wyszukiwanie

Zapraszamy do zapoznania się z nowościami i wznowieniami wydawniczymi

Nowości z podziałem tematycznym - kliknij tutaj

książek: 1254, strona 5 z 126
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>

POLITYKA GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ WYBRANE ZAGADNIENIA


MARCINIAK Z. RED., wydawnictwo: SGH, 2018, wydanie I

Polityka gospodarcza w unii europejskiej Wybrane zagadnienia Publikacja obejmuje treść badań statutowych pracowników Instytutu Między­narodowej Polityki Gospodarczej w roku 2017. Badania te będą kontynuowane w kolejnych latach. Publikacja odzwierciedla bogactwo zainteresowań pracowników Instytutu. Tematyka wystąpień obejmuje zagadnienia makroekonomiczne i mikroekonomiczne, filozoficzne i pragmatyczne, strukturalne i narzędziowe. Jest to zestawienie rozważań naukowych pobudzających do dyskusji oraz stawiania... >>>

AMERYKAŃSKIE WYBORY PREZYDENCKIE W ERZE POSTPRAWDY


MISIUNA J. MOLĘDA-ZDZIECH M. ŁUBIARZ S. RED., wydawnictwo: SGH, 2018, wydanie I

Amerykańskie wybory prezydenckie w erze postprawdy Aktorzy, strategie, konteksty W tej książce proponujemy Państwu spojrzenie na amerykańskie wybory w trzech kontekstach: międzynarodowym, wewnętrznym oraz komunikowania politycznego. WPROWADZENIE Jan Misiuna, Małgorzata Molęda-Zdziech, Sabina Łubiarz Amerykańskie wybory w erze postprawdy CZĘŚĆ I KONTEKST MIĘDZYNARODOWY WYBORÓW Katarzyna Żukrowska Rynek USA: pierwsze reakcje na wynik wyborów prezydenckich i realizacja haseł gospodarczych z kampanii wyborczej ... >>>

WARTOŚĆ DODANA W HANDLU ZAGRANICZNYM NOWYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ


AMBROZIAK Ł., wydawnictwo: SGH, 2018, wydanie I

Wartość dodana w handlu zagranicznym nowych państw członkowskich unii europejskiej Ksiqżka stanowi unikatową i wartościową pozycję w dyskursie na temat zmian zachodzących w handlu międzynarodowym nowych krajów członkowskich UE pod wpływem procesów globalizacji i liberalizacji wymiany. Porusza ważne i aktualne w tym kontekście zagadnienie pomiaru wartości międzynarodowych strumieni handlowych w kategoriach wartości dodanej, co w konsekwencji prowadzi do bardziej obiektywnej oceny pozycji konkurencyjnej poszczegó... >>>

OFFSHORING WE WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARCE ŚWIATOWEJ


CHILIMONIUK-PRZEŹDZIECKA E., wydawnictwo: SGH, 2018, wydanie I

Offshoring we współczesnej gospodarce światowej Wstęp 1. Przedsiębiorstwa we współczesnej gospodarce światowej 1.1. Umiędzynarodowienie działalnos?ci przedsiębiorstw 1.2. Globalne łańcuchy wartości a offshoring 1.2.1. Fragmentacja łańcuchów wartości przedsiębiorstw w skali świata 1.2.2. Pojęcie offshoringu 1.2.3. Dynamika rozwoju offshoringu 2. Charakterystyka offshoringu 2.1. Rodzaje offshoringu 2.1.1. Współpraca podmiotów powiązanych kapitałowo 2.1.2. Współpraca podmiotów... >>>

PODSTAWY EKONOMII MAKROEKONOMIA


CZARNY B., wydawnictwo: SGH, 2019, wydanie IV

Podstawy ekonomii Makroekonomia MAKROEKONOMIA jest drugą częścią IV wydania znanego i popularnego podręcznika pt. PODSTAWY EKONOMII Bogusława Czarnego (ur. 1957 r.), wieloletniego wykładowcy ekonomii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Pierwsza część nowych PODSTAW EKONOMII zatytułowana WPROWADZENIE DO EKONOMII. MIKROEKONOMIA ukazała się w 2017 r. nakładem Oficyny Wydawniczej SGH. Podręcznik zawiera wykład współczesnej makroekonomii (m.in. tematy: produkt krajowy brutto i pochodne mierniki efektów działania... >>>

WYKORZYSTANIE METOD STATYSTYCZNYCH W OPISIE ZJAWISK SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH JAKOŚĆ ŻYCIA


PODOGRODZKA M. RED., wydawnictwo: SGH, 2018, wydanie I

Wykorzystanie metod statystycznych w opisie zjawisk społeczno-gospodarczych Jakość życia Opracowania zawarte w monografii Wykorzystanie metod statystycznych w opisie zjawisk społeczno-gospodarczych. Jakość życia, będące pracami dyplomowymi słuchaczy dwusemestralnych podyplomowych studiów Metody analiz społeczno-gospodarczych, realizowanych w Kolegium Analiz Ekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w roku akademickim 2015/2016, przedstawiają przede wszystkim zastosowanie różnych technik analitycznych w... >>>

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA 7 MOŻLIWOŚCI I OGRANICZENIA FINANSOWE


GRZYWACZ J. RED., wydawnictwo: SGH, 2018, wydanie I

Finanse przedsiębiorstwa 7 Możliwości i ograniczenia finansowe W monografii poruszono kluczowe aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw, dotyczące zasad podejmowania skutecznych decyzji finansowych. Chodzi zarówno o bieżącą działalność i kreowanie własnej pozycji konkurencyjnej a także o realizowanie projektów rozwojowych, stymulowanych przez trafne inwestycje. One bowiem mają fundamentalne wręcz znaczenie w kreowaniu głównego celu, którym jest wartość przedsiębiorstwa. Można oczywiście spierać się o spos... >>>

PRZEDSTAWICIELSTWO CELNE W MIĘDZYNARODOWYM OBROCIE TOWAROWYM


GWARDZIŃSKA E., wydawnictwo: SGH, 2018, wydanie I

Przedstawicielstwo celne w międzynarodowym obrocie towarowym Niniejsza monografia zawiera nowe zasady świadczenia usług celnych na rynku unijnym oraz międzynarodowym, a także nowe zasady obowiązujące w przedstawi­cielstwie celnym. A co najważniejsze, wykazuje, że przedstawicielstwo celne, pomimo licznych prób jego marginalizowana w międzynarodowym obrocie towarowym, nadal spełnia swoje funkcje, ważne nie tylko z punktu widzenia efektywności i sprawności dokonywanej wymiany towarowej, ale również i zabezpieczenia... >>>

POLITYKA PUBLICZNA DOŚWIADCZENIA I WYZWANIA


LUSZNIEWICZ J. OBŁĄKOWSKA-KUBIAK K. RED., wydawnictwo: SGH, 2017, wydanie I

Polityka publiczna Doświadczenia i wyzwania W niniejszej książce analizowane są zarówno wybrane ogólne zagadnienia polityki publicznej (źródła zapotrzebowania, ewaluacja), jak i dotyczące niektórych jej szczegółowych gałęzi (gospodarczej, społecznej, demograficznej, ochrony środowiska, przestrzennej, zagranicznej). Poszczególne rozdziały różnią się między sobą, niekiedy dość znacznie, stopniem szczegółowości oraz objętością. Czytelnik zauważy także odmienności w definicjach... >>>

EKONOMIA ODKRYCIA NAUKOWEGO ANALIZA KRYTYCZNA


WOJCIECHOWSKA R., wydawnictwo: SGH, 2017, wydanie I

Ekonomia odkrycia naukowego Analiza krytyczna Wstęp Rozdział 1. Analiza procesu badawczego w ekonomii 1.1. Istota wiedzy naukowej 1.2. Wiedza naukowa w ekonomii 1.3. Schemat postępowania naukowego w ekonomii 1.4. Osobliwości języka ekonomii Rozdział 2. Relacja ekonomii z innymi naukami 2.1. Klasyfikacja nauk a ekonomia 2.2. Związek ekonomii z fizyką i matematyką 2.3. Związek ekonomii z socjologią i psychologią 2.4. Związek ekonomii z naukami o zarządzaniu i finansami 2.5. Związek ekonomii z filozofią 2.6. Związek ekonomii z... >>>

książek: 1254, strona 5 z 126
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2022